Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 05 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Ngày 30/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử Ngày 27/4/2016, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc Kết luận của PCT. UBND huyện Tạ Hữu Dũng tại cuộc họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. Thư Mời số 15-TM/HU ngày 8/4/2016 của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 4 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015-2020) KHẨN - Kế hoạch số 15//KH-HU của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị thông tin thời sự quý I/2016 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Chơn Thành 2015
Chơn Thành Google
Trang chủ
Thủ Tục Hành Chính
Chỉ đạo điều hành
Một cửa Điện tử
Thư giãn
Hỏi đáp
BAN BIÊN TẬP
Website sở ngành
Đưa sản phẩm của hàng triệu nông dân vào cửa hàng an toàn Tin có hình
  (Chinhphu.vn) – Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cần có cách tính toán để đưa sản phẩm của hàng triệu người nông dân vào được cửa hàng thực phẩm...
Chi tiết >>>
Đề xuất 5 hình thức trợ giúp pháp lý Tin có hình
 (Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã đề xuất 5 hình thức trợ giúp pháp lý.
Chi tiết >>>
Thông báo mới
Báo điện tử
Unicode | Góp ý
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHƠN THÀNH
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Chơn Thành
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi – Thị trấn Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0651) 3660099 – Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
® Ghi rõ nguồn : “chonthanh.binhphuoc.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông