Trang chủ
Thủ Tục Hành Chính
Chỉ đạo điều hành
Một cửa Điện tử
Thư giãn
Hỏi đáp
Ngày 21/9/2017 UBND huyện Chơn Thành ban hành công văn số 580/UBND-NC về việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực công chức viên chức KHẨN - Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa XII) (Hội nghị trực tuyến cấp Trung ương kết nối với điểm cầu Bình Phước) Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 09 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế KHẨN - Kế hoạch số 51/KH-HU của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị thông tin thời sự quý II/2017 Ngày 27/4/2016, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc Kết luận của PCT. UBND huyện Tạ Hữu Dũng tại cuộc họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TIẾP DOANH NGHIỆP Hỏa tốc - THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 07 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Thư mời Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thông báo Triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) Ngày 30/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Chơn Thành 2015
Chơn Thành Google
Website sở ngành
HUYỆN ỦY
 Bản in     Gởi bài viết  
HUYỆN ỦY 
ĐC: Khu phố Trung Lợi, TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. Bình Phước.

HUYỆN ỦY
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐT
Nguyễn Tấn Hải
BT. Huyện ủy
0271. 3668345
Trần Thanh Sơn
PBT. TT Huyện ủy
0271. 3668335
 
Nguyễn Như Tuân
 
PBT Huyện ủy - CT. UBND huyện
 
0271. 3668338  

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐT
Lê Xuân Phần
CVP. Huyện ủy
0271. 3668341
Lưu Văn San
PCVP. Huyện ủy
0271. 3503006
Nguyễn Thị Kim Loan PCVP. Huyện ủy  
 
BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN
CV Khối Đảng - Đoàn Thể
0271. 3668539
CV Khối KT - VHXH
0271. 3668539
CV Khối Nội chính
0271. 3668539
Bộ phận QTM
0271. 3669286
Bộ phận Kế toán
0271. 3669286
Bộ phận Văn Thư
0271. 3668343
 
ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
Chủ nhiệm UBKT
0271. 3669855
P. Chủ nhiệm UBKT
0271. 3668353
CV UBKT, Kế toán tài chính
0271. 3668353
CV – Kế toán, Tổng hợp
0271. 3668353
 
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
Trưởng ban
0271. 3669289
P. Trưởng ban
0271. 3668355
P. Trưởng ban
0271. 3668427
CV Tư tưởng – Khoa giáo
0271. 3668355
CV Tư tưởng
0271. 3668355
CV Tổng hợp
0271. 3668355
 
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
Trưởng ban
0271. 2219317
P. Trưởng ban
0271. 3668335
P. Trưởng ban
0271. 3668335
CV CSDL Đảng
0271. 3668356
CV QH – ĐT – Chính sách TL
0271. 3668356
CV CSSK – VT Tổng hợp
0271. 3668356
 
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
Trưởng ban
0271. 3669290
P. Trưởng ban
0271. 3669990
CV Dân tộc – Tôn giáo – Tổng hợp
0271. 3668354
CV Đoàn thể - Các hội
0271. 3668354
CV VT lưu trữ
0271. 3668354

 

 

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
Unicode | Góp ý
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHƠN THÀNH
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Chơn Thành
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi – Thị trấn Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3660099 – Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
® Ghi rõ nguồn : “chonthanh.binhphuoc.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông