Ngày 21/9/2017 UBND huyện Chơn Thành ban hành công văn số 580/UBND-NC về việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực công chức viên chức KHẨN - Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa XII) (Hội nghị trực tuyến cấp Trung ương kết nối với điểm cầu Bình Phước) Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 09 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế KHẨN - Kế hoạch số 51/KH-HU của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị thông tin thời sự quý II/2017 Ngày 27/4/2016, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc Kết luận của PCT. UBND huyện Tạ Hữu Dũng tại cuộc họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TIẾP DOANH NGHIỆP Hỏa tốc - THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 07 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Thư mời Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thông báo Triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) Ngày 30/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Chơn Thành 2015
Chơn Thành Google
Trang chủ
Thủ Tục Hành Chính
Chỉ đạo điều hành
Một cửa Điện tử
Thư giãn
Hỏi đáp
Website sở ngành
Lịch làm việc UBND huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc tuần lễ thứ 36 của TT. HĐND và UBND huyện 
 Lịch làm việc tuần lễ thứ 36 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Chơn Thành, ngày 04 tháng 9 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN

(Tuần lễ thứ 36 - Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2017)

______________________

THỨ HAI (NGÀY 04/9):

Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện nghỉ bù Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2017 (theo Thông báo số 743/TB-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện).

THỨ BA (NGÀY 05/9):

SÁNG:

* Tiếp công dân định kỳ: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.

Thành phần cùng tham gia: Đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên - MT.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.

1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự khai giảng năm học 2017-2018.

+ 7g30: Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Lễ khai giảng tại trường THCS Minh Lập - xã Minh Lập (Xe 93A-000.18)

+ 7g30: PCT.UBND Phạm Văn Hùng dự Lễ khai giảng tại trường THCS Minh Thắng - xã Minh Thắng (Xe 93A-0865)

+ 7g30: PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Lễ khai giảng tại trường THCS Lương Thế Vinh - TT.Chơn Thành (Xe 93A-0610)

+ 7g30: PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Lễ khai giảng tại trường THCS Minh Thành - xã Minh Thành (Xe 93A-0865)

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự Lễ khánh thành công trình “Đài tưởng niệm” thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1972-1975).

Thời gian, địa điểm: 10g00, tại Di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết - ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (Xe 93A-0610).

3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng đi thăm chúc mừng Đại Lễ Vu lan báo hiếu năm 2017 tại Ban trị sự GHPGVN (theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện).

Thành phần cùng đi: Kính mời Đại diện lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên Giáo Huyện ủy; Lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn, phòng Nội vụ.

Thời gian, địa điểm: 8g30, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (xe 93A-0570).

4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự Thánh lễ tạ ơn chúa (theo Thư mời của Giáo xứ Mỹ Hưng).

Thời gian, địa điểm: 10g00, tại nhà thờ Giáo xứ Mỹ Hưng.

CHIỀU:

Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (NGÀY 06/9):

SÁNG:

1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ hội Cầu Bông tại Đình Thần Hưng Long.

Thời gian, địa điểm: 6g00, tại Đình Thần Hưng Long, TT.Chơn Thành.

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Hưng (có chương trình riêng).

Thành phần cùng dự: Trưởng Công an huyện Lâm Văn Long.

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp UBND xã Minh Hưng (Xe 93A-0610).

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ CHQS tỉnh về việc công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương tại huyện Chơn Thành; sau đó Đoàn sẽ trực tiếp làm việc với các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - KH, Ban CHQS khối đoàn thể, Trường THPT Chu Văn An (đề nghị các đơn vị khi đi dự họp mang theo tài liệu, hồ sơ để làm việc với Đoàn).

Thành phần mời dự: Ban CHQS huyện (CHT, bộ phận liên quan), TP.Tài chính - Kế hoạch, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Nội vụ, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch UBND các xã: Thành Tâm, Minh Long; Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An, VP: LĐVP, CV.Luyến.

* Ghi chú: Sau khi công bố quyết định, Đoàn Thanh tra làm việc theo chương trình như sau: Tổ 1 -  Đoàn Thanh tra Bộ CHQS tỉnh làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Chu Văn An, địa điểm làm việc: Tại phòng họp A - UBND huyện. Tổ 2 - Đoàn Thanh tra Bộ CHQS tỉnh làm việc với phòng Nội vụ, Ban CHQS khối đoàn thể huyện, địa điểm làm việc: tại phòng họp B - UBND huyện.

Thời gian, địa điểm: 13g45, tại phòng họp A - UBND huyện.

THỨ NĂM (NGÀY 07/9):

SÁNG:

1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng BCĐ hiến máu tình nguyện) dự họp xét khen thưởng Hiến máu tình nguyện năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại  Trụ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Chơn Thành.

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tham dự phiên tòa tại Tòa án nhân dân tỉnh liên quan đến vụ việc của ông Trần Hậu Thuấn.

Thành phần cùng đi: Chánh Thanh tra huyện.

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại lầu 3, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh (xe 93A-0610).

CHIỀU:

PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” năm 2017.

Thành phần mời dự:

- Kính mời: Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

- TP.Lao động – TBXH, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính - Kế hoạch, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV.Lành.

Thời gian, địa điểm: 13g15, tại phòng họp A - UBND huyện.

THỨ SÁU (NGÀY 08/9):

SÁNG:

1. PCT.UBND Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe báo cáo việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).

Thành phần mời dự: Ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Nông nghiệp và PTNT, Trạm trưởng Trạm trồng trọt - BVTV, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV.Lành.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng :

(1) Dự Khai mạc liên hoan văn nghệ - TDDS Người cao tuổi huyện Chơn Thành năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.

(2) Chủ trì họp BTC cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng huyện rút kinh nghiệm cuộc thi năm học 2016-2017 và chuẩn bị phát động cuộc thi năm học 2017-2018 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung).

Thành phần mời dự:  Bà Trịnh Thị Bình – PBT.Huyện đoàn, ông Lê Văn Hoàng – PP.GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Thùy Trang – PP.KT-HT, bà Trần Mộng Thúy – PP.TC-KH, bà Đoàn Thị Thu Hồng – Phó Đài TT-TH, ông Nguyễn Văn Luyện – PP.Lao động – TBXH, ông Trần Hùng Lâm – PP.VHTT, ông Nguyễn Văn Phích – PP.Nội vụ, ông Lê Tuấn Anh – PGĐ.TTVHTT, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Tuyền, Tuấn.

Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A – UBND huyện.

CHIỀU:

Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 

 

 

 

 

 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 

 

 

 

 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Bùi Phước Linh

 

 

[Trở về]
Unicode | Góp ý
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHƠN THÀNH
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Chơn Thành
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi – Thị trấn Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3660099 – Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
® Ghi rõ nguồn : “chonthanh.binhphuoc.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông