Ngày 21/9/2017 UBND huyện Chơn Thành ban hành công văn số 580/UBND-NC về việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực công chức viên chức KHẨN - Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa XII) (Hội nghị trực tuyến cấp Trung ương kết nối với điểm cầu Bình Phước) Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 09 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế KHẨN - Kế hoạch số 51/KH-HU của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị thông tin thời sự quý II/2017 Ngày 27/4/2016, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc Kết luận của PCT. UBND huyện Tạ Hữu Dũng tại cuộc họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TIẾP DOANH NGHIỆP Hỏa tốc - THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 07 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Thư mời Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thông báo Triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) Ngày 30/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Chơn Thành 2015
Chơn Thành Google
Trang chủ
Thủ Tục Hành Chính
Chỉ đạo điều hành
Một cửa Điện tử
Thư giãn
Hỏi đáp
Website sở ngành
Lịch Làm việc Huyện Ủy
 Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc tuần lễ thứ 37 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy 
  Lịch làm việc tuần lễ thứ 37 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC

HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH

*

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chơn Thành, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Tuần thứ 37 (từ ngày 11/9/2017 đến 15/9/2017)

 

Thứ hai (11/9/2017):

Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2017 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến hết ngày 24/9/2017.

              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) hội ý khối Đảng đầu tuần.

              Thành phần: Trưởng, phó các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (phụ trách khối).

              Nội dung: Các đơn vị báo cáo kết quả công tác tuần 36/2017 và đề xuất, kiến nghị các nội dung có liên quan cần có sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy trong tuần 37/2017.

              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

              - 09 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ. (Giao Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị chương trình).

              Cùng dự:

                   + Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).

                   + Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện).

                   + Đ/c Hoàng Văn Thái.

              Thành phần: CBCC Ban Dân vận Huyện ủy.

              Địa điểm: Phòng họp Ban Dân vận Huyện ủy.

Chiều:   Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

Thứ ba (12/9/2017):                                              

Sáng:    - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) ủy nhiệm Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) trực tiếp công dân định kỳ.

              Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Nhà nước, Ban Tiếp công dân huyện.

Thời gian: Cả ngày.                      

              Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.

Chiều:   13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự buổi kiểm tra của BCĐ CVĐ Tiếp bước cho em đến trường tỉnh đối với BCĐ CVĐ Tiếp bước cho em đến trường huyện.

              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ tư (13/9/2017):

Sáng:    Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

Chiều:   Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

Thứ năm (14/9/2017):

Sáng:    - 07 giờ 20: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2017 (bằng hình thức trực tuyến).

              Thành phần: Theo Thông báo số 18-TB/BTGHU, ngày 06/9/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

              Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.

              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện), Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, phụ trách Đảng bộ xã) dự Họp mặt các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng của Đảng ủy xã Minh Lập.

              Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.

              Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Lập. (Xe 93A - 0828), (Xe 93A - 0580).

Chiều:   Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

Thứ sáu (15/9/2017):   

Sáng:    - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

              - 07 giờ 45: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy) dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội huyện năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

              Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi huyện.        

              - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ xã) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ xã Minh Long.

              Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Long. (Xe 93A - 1727).

              - 08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường Chính trị tỉnh.

              Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. (Xe 93A - 0580).

Chiều:   - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

              - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng Ban vận động), Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Phó Ban TT Ban vận động), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Ban vận động) dự họp Thường trực Ban vận động thực hiện dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước.

              Cùng dự: Đ/c Nguyễn Khắc Lành (Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện - Thư ký Ban vận động).

              Nội dung: Thông qua kế hoạch tổ chức vận động trong thời gian tới trên địa bàn huyện.

              Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Lê Xuân Phần

 

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
Unicode | Góp ý
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHƠN THÀNH
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Chơn Thành
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi – Thị trấn Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3660099 – Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
® Ghi rõ nguồn : “chonthanh.binhphuoc.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông