Trang chủ
Thủ Tục Hành Chính
Chỉ đạo điều hành
Một cửa Điện tử
Thư giãn
Hỏi đáp
Ngày 21/9/2017 UBND huyện Chơn Thành ban hành công văn số 580/UBND-NC về việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực công chức viên chức KHẨN - Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa XII) (Hội nghị trực tuyến cấp Trung ương kết nối với điểm cầu Bình Phước) Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 09 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế KHẨN - Kế hoạch số 51/KH-HU của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị thông tin thời sự quý II/2017 Ngày 27/4/2016, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc Kết luận của PCT. UBND huyện Tạ Hữu Dũng tại cuộc họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TIẾP DOANH NGHIỆP Hỏa tốc - THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 07 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Thư mời Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thông báo Triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) Ngày 30/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Chơn Thành 2015
Chơn Thành Google
Website sở ngành
Tin trong huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang Tin có hình
 (Chinhphu.vn) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
 

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, trong những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước có sự chuyển biến tích cực, hạn chế được những tiêu cực, hủ tục.

Tuy nhiên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn biểu hiện thiếu gương mẫu: Tổ chức việc cưới, việc tang linh đình, phô trương, lãng phí, nhiều nghi thức rườm rà, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Một số đám cưới còn tổ chức linh đình hơn, kéo dài ngày, có biểu hiện vụ lợi. Tổ chức việc tang còn biểu hiện vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về y tế, an toàn giao thông. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh chưa cao, còn rắc rải vàng mã nhiều trên đường đưa tang; ganh đua xây cất mồ mả lớn gây lãng phí tiền của, công sức diễn ra ở nhiều nơi. Một số cơ quan buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật lao động, tham dự đám cưới trong giờ làm việc, sử dụng xe công đi đám cưới.

Theo dự thảo, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi có cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng thời, tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thường xuyên kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang. Phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương quy chế về việc cưới, việc tang đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất xây dựng dự án, đề án nghiên cứu khoa học đưa ra các giải pháp khắc phục các hủ tục trong việc cưới, việc tang. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình cưới, tang văn minh phù hợp với xã hội hiện đại…

Tuệ Văn (www.chinhphu.vn)

 

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
Unicode | Góp ý
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHƠN THÀNH
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Chơn Thành
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi – Thị trấn Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3660099 – Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
® Ghi rõ nguồn : “chonthanh.binhphuoc.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông