HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
1 Nguyễn Tấn Hải
Điện thoại:
0271. 3668345
BT. Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải
2 Trần Thanh Sơn
Điện thoại:
0271. 3668345
PBT. TT Huyện ủy Trần Thanh Sơn
3 Nguyễn Như Tuân
Điện thoại:
0271. 3668338
PBT. Huyện ủy - CT. UBND huyện Nguyễn Như Tuân
Văn phòng Huyện ủy
4 Lê Xuân Phần
Điện thoại:
0271. 3668341
CVP. Huyện ủy Lê Xuân Phần
5 Lưu Văn San
Điện thoại:
0271. 3503006
PCVP. Huyện ủy Lưu Văn San
6 Nguyễn Thị Kim Loan
Điện thoại:
0271. 3503006
PCVP. Huyện ủy Nguyễn Thị Kim Loan
ỦY BAN KIỂM TRA
7 Chủ nhiệm UBKT
Điện thoại:
0271. 3669855
Chủ nhiệm UBKT Chủ nhiệm UBKT
8 P. Chủ nhiệm UBKT
Điện thoại:
0271. 3668353
Phó Chủ nhiện UBKT P. Chủ nhiệm UBKT
9 CV UBKT, Kế toán tài chính
Điện thoại:
0271. 3668353
Chuyên viên CV UBKT, Kế toán tài chính
10 CV - Kế toán, Tổng hợp
Điện thoại:
0271. 3668353
Chuyên viên CV - Kế toán, Tổng hợp
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
11 Trưởng ban
Điện thoại:
0271. 3669289
Trưởng ban Trưởng ban
12 P. Trưởng ban
Điện thoại:
0271. 3668355
P. Trưởng ban P. Trưởng ban
13 P. Trưởng ban
Điện thoại:
0271. 3668427
P. Trưởng ban P. Trưởng ban
14 CV Tư tưởng - Khoa giáo
Điện thoại:
0271. 3668355
Chuyên viên CV Tư tưởng - Khoa giáo
15 CV Tư tưởng
Điện thoại:
0271. 3668355
Chuyên viên CV Tư tưởng
16 CV Tổng hợp
Điện thoại:
0271. 3668355
Chuyên viên CV Tổng hợp
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
17 Trưởng ban
Điện thoại:
0271. 2219317
Trưởng ban Trưởng ban
18 P. Trưởng ban
Điện thoại:
0271. 3668335
P. Trưởng ban P. Trưởng ban
19 CV CSDL Đảng
Điện thoại:
0271. 3668356
Chuyên viên CV CSDL Đảng
20 CV QH - ĐT - Chính sách TL
Điện thoại:
0271. 3668356
Chuyên viên CV QH - ĐT - Chính sách TL
21 CV CSSK - VT Tổng hợp
Điện thoại:
0271. 3668356
Chuyên viên CV CSSK - VT Tổng hợp
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
22 Trưởng ban
Điện thoại:
0271. 3669290
Trưởng ban Trưởng ban
23 P. Trưởng ban
Điện thoại:
0271. 3669290
P. Trưởng ban P. Trưởng ban
24 CV Dân tộc - Tôn giáo - Tổng hợp
Điện thoại:
0271. 3668354
Chuyên viên CV Dân tộc - Tôn giáo - Tổng hợp
25 CV Đoàn thể - Các hội
Điện thoại:
0271. 3668354
Chuyên viên CV Đoàn thể - Các hội
26 Văn thư lưu trữ
Điện thoại:
0271. 3668354
Văn thư Văn thư lưu trữ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
1 Trần Thanh Sơn
Điện thoại:
0271. 3668345
CT. HĐND Trần Thanh Sơn
2 Hà Duy Đạt
PCT. HĐND Hà Duy Đạt
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
3 Đỗ Thị Thùy Trang
Trưởng ban Đỗ Thị Thùy Trang
4 Đỗ Thị Vân
Phó Ban Đỗ Thị Vân
5 Trịnh Quang Trung
Thành viên Trịnh Quang Trung
6 Bùi Thị Hằng
Thành viên Bùi Thị Hằng
7 Mạc Thị Thanh Bình
Thành viên Mạc Thị Thanh Bình
8 Trương Thị Thúy Hồng
Thành viên Trương Thị Thúy Hồng
BAN PHÁP CHẾ
9 Vũ Nhật Khoát
Trưởng Ban Vũ Nhật Khoát
10 Vũ Thị Chung
Phó Ban Vũ Thị Chung
11 Trần Quốc Phi
Thành viên Trần Quốc Phi
12 Nguyễn Thị Hậu
Thành viên Nguyễn Thị Hậu
13 Nguyễn Thị Hải Vân
Thành viên Nguyễn Thị Hải Vân
14 Võ Thị Thương Nam
Thành viên Võ Thị Thương Nam
15 Lê Thanh Duyên
Thành viên Lê Thanh Duyên
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
1 Nguyễn Như Tuân
Điện thoại:
0271. 668338
CT. UBND Nguyễn Như Tuân
2 Tạ Hữu Dũng
PCT. UBND Tạ Hữu Dũng
3 Phạm Văn Hùng
Điện thoại:
0271. 668399
PCT. UBND Phạm Văn Hùng
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Chát
Điện thoại:
0271. 3669829
CT. UBMTTQVN huyện Nguyễn Chát
2 Trần Văn Phương
Điện thoại:
0271. 3669829
PCT. UBMTTQVN huyện Trần Văn Phương
3 UVTT Dân chủ - Pháp luật - Dân tộc - Tôn giáo
Điện thoại:
0271. 3668352
Chuyên viên UVTT Dân chủ - Pháp luật - Dân tộc - Tôn giáo
4 UVTV Văn phòng - TĐKT
Điện thoại:
0271. 3668352
Chuyên viên UVTV Văn phòng - TĐKT
5 CV Tuyên truyền - Phong trào
Điện thoại:
0271. 3668352
Chuyên viên CV Tuyên truyền - Phong trào
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay30
  • Tháng hiện tại88,133
  • Tổng lượt truy cập2,393,766
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây