Lịch làm việc tuần lễ thứ 02 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ bảy - 06/01/2018 16:44 429 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 02 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
 
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 05 tháng 01 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 02 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/2018)
 
Thứ hai (08/01/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy), Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách chi bộ) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 đối với chi bộ Văn phòng Huyện ủy.
              Thành phần Đoàn dự kiểm điểm:
                   + Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy).
                   + Đ/c Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy, Bí thư chi bộ).
                   + Đ/c Phan Công Định (Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Đ/c Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 theo Quyết định số 857-QĐ/HU, ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (09/01/2018):   
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Minh Lập. (Xe 93A - 0775).
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 đối với chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
             
              Thành phần Đoàn dự kiểm điểm:
                   + Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư chi bộ).
                   + Đ/c Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
                   + Đ/c Phan Thị Bích Ngọc (Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy).
              Địa điểm: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND thị trấn Chơn Thành.
              - 07 giờ 30: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy) dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 đối với chi bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện.
              Thành phần Đoàn dự kiểm điểm:
                   + Đ/c Nguyễn Hữu Cường (HUV - Trưởng phòng NN-PTNT huyện, Bí thư chi bộ).
                   + Đ/c Lê Thị Thủy (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thắng. (Xe 93A - 0580).     
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Thành Tâm. (Xe 93A - 0775).
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thành. (Xe 93A - 1727).
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Quang Minh. (Xe 93A - 0580).
              - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Nha Bích. (Xe 93A - 0580).
              - 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) dự Hội nghị tổng kết hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ tư (10/01/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 đối với chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy.
              Thành phần Đoàn dự kiểm điểm:
                   + Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Bí thư chi bộ).
                   + Đ/c Phạm Trung Úy (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy).
              Địa điểm: Ban Tổ chức Huyện ủy.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách Đảng bộ) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 đối với Đảng ủy thị trấn Chơn Thành.
              Thành phần Đoàn dự kiểm điểm:
                   + Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện).
                   + Đ/c Trịnh Ngọc Thảo (HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Chơn Thành).
                   + Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
                   + Đ/c Phan Thị Trúc (Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
              Địa điểm: Đảng ủy thị trấn Chơn Thành. (Xe 93A - 1727).
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Minh Hưng.
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
              - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017.
              Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh. (Xe 93A - 0580).
              - Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Đ/c Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 theo Quyết định số 857-QĐ/HU, ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (11/01/2018):         
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 đối với chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
              Thành phần Đoàn dự kiểm điểm:
                   + Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Bí thư chi bộ).
                   + Đ/c Phan Thị Trúc (Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
              Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện), Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 theo Quyết định số 857-QĐ/HU, ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (12/01/2018):
Sáng:    - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng HSPT huyện Chơn Thành, năm học 2017 - 2018.
              Địa điểm: Trường THCS Lương Thế Vinh.
              - 07 giờ 30: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy) dự kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 đối với chi bộ Tòa án nhân dân huyện.
              Thành phần Đoàn dự kiểm điểm:
                   + Đ/c Bùi Thanh Thảo (HUV - Chánh án TAND huyện, Bí thư chi bộ).
                   + Đ/c Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
                   + Đ/c Cao Ngọc Tấn (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy).
              Địa điểm: Tòa án nhân dân huyện.
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác, phong trào Hội Người cao tuổi năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Thành.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              * Lưu ý: Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe đưa đón các đoàn đi dự kiểm điểm năm 2017 đối với Đảng ủy các xã ở xa.
(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đã ký
 Nguyễn Thị Kim Loan
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay438
  • Tháng hiện tại38,971
  • Tổng lượt truy cập558,830
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây