Lịch làm việc tuần lễ thứ 03 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ sáu - 12/01/2018 16:48 133 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 03 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
 
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 12 tháng 01 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 03 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
 
Thứ hai (15/01/2018):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Liên hiệp phụ nữ huyện năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Chiều:   13 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 40 - khóa XI).
              Mời dự: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Nội dung:
                   + Công tác cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
                   + UBND huyện báo cáo xin một số chủ trương, nhiệm vụ.
              Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
Thứ ba (16/01/2018):   
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 01/2018.
              Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (17/01/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo) chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (theo Quyết định số 705-QĐ/HU, ngày 07/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy) và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ, ngày 04/8/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW), gồm các đồng chí: Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Tiến Lạc (HUV - Trưởng phòng TC-KH huyện), Bùi Thị Hằng (HUV - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện), Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Nguyễn Thị Hải Vân (HUV - Bí thư Huyện đoàn), Trịnh Ngọc Thảo (HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Chơn Thành), Hoàng Văn Thành (HUV - Bí thư Đảng ủy xã Minh Hưng), Đặng Hiếu Thảo (HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thành Tâm), Trịnh Văn Khái (HUV - Bí thư Đảng ủy xã Nha Bích), Lê Thành Hòa (Chủ tịch LĐLĐ huyện (thay đồng chí Nguyễn Hoàng Anh)), Đỗ Thị Thúy (Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Đức Thành (Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Minh Phúc (Bí thư Đảng ủy xã Minh Lập (thay đồng chí Trần Văn Phương)), Nguyễn Huy Hiệp (Bí thư Đảng ủy xã Minh Long), Trần Trung Thành (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Thành), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng) chủ trì họp Hội đồng Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Thành phần: Thành viên Hội đồng Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ huyện (theo Quyết định số 39-QĐ/HU, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện), Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện), Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Tiến Lạc (HUV - Trưởng phòng TC-KH huyện), Mạc Thị Thanh Bình (HUV - Trưởng phòng GD-ĐT huyện), Đinh Thị Tuyết Sơn (HUV - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (18/01/2018):         
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy) dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (19/01/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện) dự Hội nghị Quân chính năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
              Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
              - 08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.
              Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Nguyễn Thị Kim Loan
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay431
  • Tháng hiện tại38,964
  • Tổng lượt truy cập558,823
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây