Lịch làm việc tuần lễ thứ 45 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ sáu - 03/11/2017 18:04 225 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 45 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH

 
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 03 tháng 11 năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 45 (từ ngày 06/11/2017 đến 12/11/2017)

Thứ hai (06/11/2017):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì giao ban khối Đảng đầu tuần.
              Thành phần: Trưởng, phó các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (phụ trách khối).
              Nội dung: Các đơn vị báo cáo kết quả công tác tuần 44/2017 và đề xuất, kiến nghị các nội dung có liên quan cần có sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy trong tuần 45/2017.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ) dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Minh.
              Địa điểm: Đảng ủy xã Quang Minh. (Xe 93A - 1727).
Thứ ba (07/11/2017):                                            
Sáng:    Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở. 
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn) dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 theo Kế hoạch số 306/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/10/2017 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
              Cùng dự: Đại diện lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
              Địa điểm: Nhà Văn hóa ấp 3B, xã Minh Hưng. (Xe 93A - 0775).
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn) ủy nhiệm Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phó trưởng Đoàn) đi khảo sát thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn khảo sát (theo Quyết định số 778-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Hoàng Anh (HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện), Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Hoàng Văn Thành (HUV - Bí thư Đảng ủy xã Minh Hưng), Nguyễn Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Trịnh Thị Bình (Phó Bí thư Huyện đoàn), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Công ty gỗ Quốc Anh và Trường Mầm non tư thục Ánh Dương (xã Minh Hưng). (Xe 93A - 0580).
Thứ tư (08/11/2017):                  
Sáng:    - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện.
              Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy.
              Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.
              Nội dung: Duyệt Văn kiện và nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn) đi khảo sát thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn khảo sát (theo Quyết định số 778-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Hoàng Anh (HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện), Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Trịnh Ngọc Thảo (HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Chơn Thành), Nguyễn Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Trịnh Thị Bình (Phó Bí thư Huyện đoàn), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Công ty TNHH phòng khám đa khoa Hồng Lý, DNTN Trường Mầm non Phù Đổng và Phòng Công chứng Gia Khang (thị trấn Chơn Thành). (Xe 93A - 0775), (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (09/11/2017):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự phiên Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
              Địa điểm: Hội trường tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy) chủ trì Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý IV/2017.
              Địa điểm: Hội trường Đảng ủy thị trấn Chơn Thành.
              - 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn) ủy nhiệm Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phó trưởng Đoàn) đi khảo sát thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn khảo sát (theo Quyết định số 778-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Hoàng Anh (HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện), Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Đặng Hiếu Thảo (HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thành Tâm), Nguyễn Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Trịnh Thị Bình (Phó Bí thư Huyện đoàn), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Công ty gỗ Ngọc Giàu, Công ty gỗ Thùy Anh và Công ty cổ phần Viticella (xã Thành Tâm). (Xe 93A - 0580).
Chiều:   13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng và hoạt động Ban Chỉ đạo 94 huyện.
              Thành phần:
                   + Thành viên Ban Chỉ đạo 94 huyện (theo Quyết định số 630-QĐ/HU, ngày 01/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện), Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện), Bùi Ngọc Phương (UVBTV - CHT Ban CHQS huyện), Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Thị Hải Vân (HUV - Bí thư Huyện đoàn), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Đoàn Thị Thu Hồng (Phòng Văn hóa - Thông tin huyện), Phạm Văn Nam (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Minh Lập).
                   + Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ sáu (10/11/2017):
Sáng:    - 07 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Hưng. (Xe 93A - 0828).
              - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự phiên Bế mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
              Địa điểm: Hội trường tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn) ủy nhiệm Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phó trưởng Đoàn) đi khảo sát thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn khảo sát (theo Quyết định số 778-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Hoàng Anh (HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện), Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Trịnh Thị Bình (Phó Bí thư Huyện đoàn), Hoàng Xuân Năm (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Minh Long), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Công ty An Bình, Công ty cao su Minh Long và Công ty cổ phần Trung Thành (xã Minh Long). (Xe 93A - 0580).
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 14 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) cùng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 với đoàn của Đ/c Nguyễn Quang Toản (TUV - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh) theo Kế hoạch số 306/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/10/2017 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
              Cùng dự: Đại diện lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
              Địa điểm: Nhà văn hóa ấp 3, xã Minh Thành. (Xe 93A - 0828).
Chủ nhật (12/11/2017):         
Sáng:    08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Chơn Thành (1977 - 2017).
              Địa điểm: Trường THPT Chơn Thành. (Xe 93A - 0775).
(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)
 
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Lê Xuân Phần
Ơ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay1,525
  • Tháng hiện tại134,432
  • Tổng lượt truy cập431,004
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây