Lịch làm việc tuần lễ thứ 46 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ bảy - 11/11/2017 18:13 277 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 46 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH

 
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 46 (từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017)

Thứ hai (13/11/2017):
Sáng:    Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều:   13 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên họp thứ 37 - khóa XI).
              Mời dự:
                  + Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
                  + Đ/c Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy).
              Nội dung:
                  + Công tác cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
                  + Một số vấn đề khác. (Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
              Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
Thứ ba (14/11/2017):                                            
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện) dự Hội nghị sơ kết thực hiện xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc ở các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện. (Xe 93A - 0775).
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) ủy nhiệm Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) trực tiếp công dân định kỳ.
              Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Nhà nước, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian: Cả ngày.                      
              Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.
              - 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện) đi giám sát 6 tháng cuối năm 2017 theo Kế hoạch số 71/KH-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Thành phần: Theo Quyết định số 70/QĐ-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Địa điểm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.
              - 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn) ủy nhiệm Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phó trưởng Đoàn) đi khảo sát thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn khảo sát (theo Quyết định số 778-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Hoàng Anh (HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện), Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Ngô Tấn Tài (HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Thành), Nguyễn Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Trịnh Thị Bình (Phó Bí thư Huyện đoàn), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: DNTN Trường MN Sao Việt, Công ty Ngọc Ánh và Công ty Nam Cường (xã Minh Thành). (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (15/11/2017):                  
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017 do Tỉnh đoàn tổ chức.
              Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính huyện.
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện) đi giám sát 6 tháng cuối năm 2017 theo Kế hoạch số 71/KH-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Thành phần: Theo Quyết định số 70/QĐ-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Địa điểm: UBND xã Minh Long. (Xe HĐND huyện).
              - 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn) ủy nhiệm Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phó trưởng Đoàn) đi khảo sát thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn khảo sát (theo Quyết định số 778-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Hoàng Anh (HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện), Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Minh Phúc (Bí thư Đảng ủy xã Minh Lập), Nguyễn Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Trịnh Thị Bình (Phó Bí thư Huyện đoàn), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Công ty Long Sơn (xã Minh Lập). (Xe 93A - 0580).
Chiều:   - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 16 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
              Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Thứ năm (16/11/2017):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Lập. (Xe 93A - 0775).
              - 07 giờ 30: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Long. (Xe 93A - 1727).
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thắng. (Xe 93A - 0580).
              - 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện) đi giám sát 6 tháng cuối năm 2017 theo Kế hoạch số 71/KH-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Thành phần: Theo Quyết định số 70/QĐ-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Địa điểm: UBND xã Quang Minh. (Xe HĐND huyện).
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND thị trấn Chơn Thành. (Xe 93A - 0775).
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Quang Minh. (Xe 93A - 1727).
              - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Nha Bích. (Xe 93A - 1727).
Thứ sáu (17/11/2017):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Thành Tâm. (Xe 93A - 0775).
              - 07 giờ 30:  Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).
              Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Hưng. (Xe 93A - 1727).
Chiều:   13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện), Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thành. (Xe 93A - 0775), (Xe 93A - 0828).
Thứ bảy (18/11/2017):
Sáng:    07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 17/2017.
              Thời gian: Cả ngày.
              Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)
 
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Lê Xuân Phần
Ơ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,473
  • Tháng hiện tại134,380
  • Tổng lượt truy cập430,952
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây