Lịch làm việc tuần lễ thứ 47 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ bảy - 18/11/2017 07:34 210 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 47 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH

 
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 17 tháng 11 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 47 (từ ngày 20/11/2017 đến 26/11/2017)
Thứ hai (20/11/2017):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự họp mặt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).
              Địa điểm: Hội trường Trường THPT Chu Văn An. (Xe 93A - 0828).
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
              Địa điểm: Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Xe 93A - 0580).
              - 08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017; khai giảng năm học 2017 - 2018 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
              Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghề Bình Phước.
              - 10 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
              Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX huyện.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ công tác số 09) dự sinh hoạt chi bộ ấp Chà Hòa - Đảng ủy xã Quang Minh.
              Cùng dự: Thành viên Tổ công tác số 09, gồm các đồng chí: Trần Quang Đức Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh), Phan Thành Trung (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Minh), Hồ Minh Hòa (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Chi bộ ấp Chà Hòa - Đảng ủy xã Quang Minh. (Xe 93A - 1727).
Thứ ba (21/11/2017):   
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện) đi giám sát 6 tháng cuối năm 2017 theo Kế hoạch số 71/KH-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Thành phần: Theo Quyết định số 70/QĐ-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Địa điểm: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (22/11/2017):                  
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện) đi giám sát 6 tháng cuối năm 2017 theo Kế hoạch số 71/KH-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Thành phần: Theo Quyết định số 70/QĐ-HĐND-KTXH, ngày 18/10/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
              Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - 14 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện), Đ/c Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện, phụ trách Đảng bộ) dự Họp mặt các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng của Đảng ủy xã Minh Hưng.
              Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường lớn UBND xã Minh Hưng. (Xe 93A - 0828), (Xe 93A - 0580).
              - 14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017Lễ khánh thành Nhà văn hóa ấp 3, xã Nha Bích.
              Địa điểm: Ấp 3, xã Nha Bích. (Xe 93A - 1727).
Thứ năm (23/11/2017):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - 10 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự buổi kiểm tra của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Phước đối với UBMTTQVN huyện Chơn Thành.
              Địa điểm: Hội trường khối Mặt trận - các đoàn thể huyện.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng và hoạt động Ban Chỉ đạo 94 huyện năm 2017.
              Thành phần:
                   + Thành viên Ban Chỉ đạo 94 huyện (theo Quyết định số 630-QĐ/HU, ngày 01/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện), Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện), Bùi Ngọc Phương (UVBTV - CHT Ban CHQS huyện), Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Thị Hải Vân (HUV - Bí thư Huyện đoàn), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Đoàn Thị Thu Hồng (Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện), Phạm Văn Nam (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Minh Lập).
                   + Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 13 giờ 30: Đ/c Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện - Tổ trưởng Tổ công tác số 02) dự sinh hoạt chi bộ ấp 1 - Đảng ủy xã Minh Hưng.
              Cùng dự: Thành viên Tổ công tác số 02, gồm các đồng chí: Hoàng Văn Thành (HUV - Bí thư Đảng ủy xã Minh Hưng), Nguyễn Đình Hiếu (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Hưng), Nguyễn Thị An Na (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy).
              Địa điểm: Chi bộ ấp 1 - Đảng ủy xã Minh Hưng.
Thứ sáu (24/11/2017):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - 07 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Chơn Thành lần thứ IV năm 2017.
              Địa điểm: Trung tâm hành chính huyện.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) đi công tác cơ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 15 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự họp CBCC Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chủ nhật (26/11/2017):         
Sáng:    08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự Lễ ra mắt các đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn huyện.
              Địa điểm: Hội trường Công ty C&N VINA (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc).
Chiều:   15 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự lễ Bế mạc Đại hội TDTT huyện Chơn Thành lần thứ IV năm 2017.
              Địa điểm: Trung tâm hành chính huyện.
(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)
 
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Lê Xuân Phần


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,093
  • Tháng hiện tại34,632
  • Tổng lượt truy cập495,928
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây