Lịch làm việc tuần lễ thứ 52 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ bảy - 23/12/2017 07:41 232 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 52 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
 
 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
 
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 22 tháng 12 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 52 (từ ngày 25/12/2017 đến 29/12/2017)
 
Thứ hai (25/12/2017):
Sáng:    - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Cựu Thanh niên xung phong năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường khối Mặt trận - các đoàn thể huyện.
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, phụ trách Đảng bộ) dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ xã Minh Thành năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Thành.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì họp giao ban khối Đảng.
              Thành phần: Trưởng, phó các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (phụ trách khối).
              Nội dung: Các đơn vị báo cáo kết quả công tác tuần 50, 51/2017 và đề xuất, kiến nghị các nội dung có liên quan cần có sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy trong tuần 52/2017 và tuần 01/2018.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.          
Chiều:   - 13 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 39 - khóa XI).
              Mời dự: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Nội dung: Công tác cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 14 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 25 - khóa XI).
              Nội dung: (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
                  + Thông qua các ý kiến góp ý vào dự thảo Bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.
                  + Thông qua biểu điểm đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện năm 2017.
                  + Thống nhất thời gian tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ ba (26/12/2017):   
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) trực tiếp công dân định kỳ.
              Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện; Đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian: Cả ngày.
              Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận; Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với LLVT tỉnh năm 2017.
              Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an, Ban CHQS huyện.
              Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Đồng Phú (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). (Xe 93A - 1727), (Xe 93A - 0580).
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.  
Chiều:   13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự kỳ họp thứ 5 - HĐND xã Minh Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Thành. (Xe 93A - 1727).
Thứ tư (27/12/2017):                  
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017.
              Thời gian: Cả ngày.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và Nhà Thiếu nhi năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi huyện.
              - Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 theo Quyết định số 857-QĐ/HU, ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (28/12/2017):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy), Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện) dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; một số nội dung khác.
              Thời gian: 1,5 ngày.
              Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh huyện năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi huyện.        
              - Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện), Đ/c Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 theo Quyết định số 857-QĐ/HU, ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, phụ trách Đảng bộ) dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ xã Minh Lập năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường xã Minh Lập. (Xe 93A - 0580).
Thứ sáu (29/12/2017):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy), Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện) tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; một số nội dung khác.
              Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách Đảng bộ) dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ xã Thành Tâm năm 2017 và Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Thành Tâm.
              - Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện) dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017 theo Quyết định số 857-QĐ/HU, ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ) dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ xã Minh Thắng năm 2017.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Thắng. (Xe 93A - 0580).
(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)
 
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Nguyễn Thị Kim Loan
Ơ
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay370
  • Tháng hiện tại38,903
  • Tổng lượt truy cập558,762
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây