Lịch làm việc tuần lễ thứ 02 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 08/01/2018 07:41 214 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 02 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Chơn Thành, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ thứ 02 - Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018)
______________________
THỨ HAI (NGÀY 08/01):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện hội ý đầu tuần (Lãnh đạo Văn phòng cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự kỳ họp thứ 4, HĐND xã Quang Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh (xe 93A-0610).
3. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (nội dung: báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 10g00, tại phòng họp A - UBND tỉnh (xe 93A-000.18).
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Bưu điện huyện.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở Bưu điện huyện.
THỨ BA (NGÀY 09/01):
SÁNG:
1. Tiếp công dân định kỳ: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
(Lãnh đạo Phòng TN&MT, PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trụ sở UBND thị trấn Chơn Thành (xe 93A-000.18).
3. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trụ sở UBND xã Minh Thắng (xe 93A-0610).
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Chơn Thành.
Thành phần mời dự:  Kính mời: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Tài chính - Kế hoạch, Bí thư Huyện đoàn, GĐ.Trung tâm Văn hóa - Thể thao, GĐ.Đài Truyền thanh - Truyền hình, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở UBND xã Thành Tâm (xe 93A-000.18).
2. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở UBND xã Nha Bích (xe 93A-0570).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại Đảng ủy xã Minh Long.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Minh Long (xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 10/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Đảng ủy Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trụ sở Công an huyện.
2.  PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ trường THPT Chu Văn An.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trường THPT Chu Văn An (xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự cùng Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện khóa tại xã Minh Hưng.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng (xe 93A-000.18).
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Bảo hiểm xã hội.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Chơn Thành.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp triển khai kế hoạch vận động quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho hộ nghèo, hộ cận  nghèo và gia đình chính sách.
Thành phần mời dự: Kính mời: Chủ tịch UBMTTQVN huyện; TP.Lao động TB&XH, TP.Tài chính - Kế hoạch, CT.Hội Chữ Thập đỏ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì:
(1) Làm việc với ông Từ Văn Hòa (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung làm việc).
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tư pháp, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Hà.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Ban Tiếp công dân UBND huyện.
(2) Nghe Thanh tra huyện báo cáo về khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Uyên.
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra, TP.Tài nguyên và MT, TP.Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Minh Lập, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Hà.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp B - UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 11/01):
SÁNG:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Ủy quyền TP.Y tế dự Hội nghị tổng kết công tác trợ giúp người khuyết tật năm 2017, phương hướng, kế hoạch năm 2018 (theo Thư mời của Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Khách sạn Bom Bo, TX.Đồng Xoài (xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện (tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018).
Thành phần mời dự: Ông Nguyễn Phước Thanh - GĐ.Ngân hàng CSXH, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Nguyễn Hữu Cường - TP.Nông nghiệp và PTNT, bà Bùi Thị Hằng - TP.Lao động TB&XH, ông Trần Quốc Phi - CT.Hội Nông dân, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Hậu - CT.Hội LHPN, ông Trương Văn Triển - PCT.Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch UBND các xã - thị trấn, VP: CVP, CV.Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại trụ sở Ngân hàng NN&PTNT.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy Trung tâm Y tế.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Trụ sở Trung tâm Y tế.
4. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi bộ Điện lực Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở Điện lực Chơn Thành.
5. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự chúc mừng tổng kết công tác năm 2017 của Văn phòng Công chứng Chơn Thành và Công ty Luật TNHH MTV Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại Văn phòng Công chứng Chơn Thành.
THỨ SÁU (NGÀY 12/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp nghe phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo đề xuất xử lý 02 vụ việc vi phạm xây dựng trên địa bàn thị trấn Chơn Thành.
Thành phần mời dự:  Trưởng, phó phòng Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tư pháp, Lãnh đạo Viện KSND huyện, Lãnh đạo Công an huyện, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:
(1). Dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2017-2018.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại Trường THCS Lương Thế Vinh.
(2). Dự Hội nghị tổng kết công tác, phong trào năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội Người Cao tuổi huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g15, tại Hội trường UBND xã Minh Thành.
(3) Dự họp mặt và dùng cơm thân mật nhân dịp tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 11g00, tại Trung tâm CBGDLĐXH tỉnh.
3. PCT.HĐND Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 5, HĐND xã Minh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Long.
3. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự kỳ họp thứ 5, HĐND xã Minh Thắng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng.
CHIỀU:
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
Bùi Phước Linh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay432
  • Tháng hiện tại38,965
  • Tổng lượt truy cập558,824
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây