Lịch làm việc tuần lễ thứ 03 của TT. HĐND và UBND huyện

Chủ nhật - 14/01/2018 20:02 136 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 03 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày 12  tháng 01  năm 2018


LỊCH CÔNG TÁC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 03 - Từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 15/01):
SÁNG:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời: Lãnh đạo Thường trực HĐND, Lãnh đạo Văn phòng cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Becamex Bình Phước; điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm tâm hành chính huyện.
Thành phần mời dự: Trưởng phòng và Chuyên viên phụ trách của phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng làm việc PCT.UBND huyện (KTN)
THỨ BA (NGÀY 16/01):
SÁNG:                                                               

* Tiếp công dân:  PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, PCVP.Huỳnh Thanh Xuân.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân – UBND huyện.
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân họp: triển khai công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Mậu Tuất năm 2018; thống nhất vị trí xây dựng siêu thị để lập phương án đấu giá QSDĐ.
Thành phần mời dự: CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế-Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm:  7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 5 – HĐND xã Minh Lập.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Lập (Xe 93A-0610)
3. Giao Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia Đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khảo sát vị trí khu đất dự kiến mở rộng để xây dựng nhà máy chế biến cao lanh của Công ty CP Bát Đạt (đổi tên từ Công ty CP TMDV Phúc Vạn Phú).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tập trung tại trụ sở UBND xã Minh Long.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 (Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Thành Tâm chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo: phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thê thao; Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Thành Tâm, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 17/01):
SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân:
(1)  Chủ trì họp nghe báo cáo thông qua Kết luận Thanh tra xây dựng Nông thôn mới xã Minh Thành và Minh Hưng.
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nông nghiệp và PTNT, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2)  Dự họp Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp Huyện ủy.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp BCĐ thực hiện Kết luận 80-KL/TW.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:
(1) Dự Hội nghị giao ban (trực tuyến) công tác QLNN về bưu chính, viễn thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức).
Thành phần cùng dự: TP.Văn hóa và Thông tin, Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, VP: CV: Phong.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
(2) Dự họp Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp Huyện ủy.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng (chủ trì) dự họp về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án KCN và dân cư Becamex Bình Phước.
Thành phần cùng dự :  
- Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh; Công ty tư vấn Đất Việt; Công ty Becamex - Bình Phước.
- Kính mời: Chủ tịch UBMTTQVN huyện; TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Minh Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 18/01):
SÁNG:
1. CT.UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (Ban ATGT tỉnh tổ chức).
Thành phần cùng dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, CT.Hội LHPN huyện, Bí thư Huyện đoàn, Trưởng Công an huyện, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường B – Công an tỉnh. (Xe 93A-0610).
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp BCĐ thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.
Thành phần mời dự:
- Kính mời: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
- Các thành viên Ban chỉ đạo: Giám đốc + P.Giám đốc BHXH huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Y tế, TP.Lao động – Thương binh và xã hội, Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Hội trường BHXH huyện.
2. Ủy quyền TP.Tài nguyên và Môi trường dự họp UBND tỉnh (họp tư vấn xem xét giải quyết đơn kiến nghị của bà Lâm Mỹ Hoa).
Thành phần cùng dự:  Chủ tịch UBND xã Minh Lập.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-0610)
3. Ủy quyền TP.Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Sở VHTT&DL.
THỨ SÁU (NGÀY 19/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp Thành viên UBND huyện (mở rộng): đánh giá hoạt động năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2018.
Thành phần mời dự:
- Kính mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;
- Thành viên UBND huyện (Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng các phòng chuyên môn); Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Trung tâm y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Điện lực Chơn Thành,Viễn thông Chơn Thành, Bảo hiểm xã hội, Đội QLTT số 9, Ban QLDA ĐTXD huyện, Ngân hàng CSXH huyện, Đội QLĐT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: LĐVP, CV.Tuyền, Luyến, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 4 HĐND xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp BCĐ xây dựng nông thôn mới: tổng kết năm 2017, thông qua kế hoạch năm 2018 của huyện (Văn phòng điều phối chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu gửi trước cho thành phần dự họp nghiên cứu); thông qua Kế hoạch chi tiết thực hiện của UBND xã Minh Long (UBND xã Minh Long chuẩn bị tài liệu gửi trước cho thành phần dự họp nghiên cứu).
Thành phần mời dự:
- Kính mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và các phó ban chuyên trách HĐND huyện.
- Thành viên BCĐ huyện (gồm: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo HU, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vận HU, ông Trần Minh Trọng - TB.Tổ chức HU, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, TP.Nông nghiệp PTNT, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng,TP.Giáo dục và ĐT, TP.Nội vụ, TP.Y tế, TP.Lao động - TBXH, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Tư pháp, Bí thư Huyện đoàn, CT.Hội LHPN, CT.Hội Nông dân, CT.Hội Cựu chiến binh, CT.Hội Người cao tuổi, CT.Liên đoàn Lao động, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, GĐ.Điện lực Chơn Thành, GĐ.Bưu điện, GĐ.Viễn thông Chơn Thành, GĐ.Ngân hàng CSXH, Trưởng Đài TT-TH huyện, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, Trưởng Trạm Khuyến nông; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; VP:  CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lịch, Lành, Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 
 
 
 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay399
  • Tháng hiện tại38,932
  • Tổng lượt truy cập558,791
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây