Lịch làm việc tuần lễ thứ 06 của TT. HĐND và UBND huyện

Chủ nhật - 04/02/2018 15:47 293 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 06 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày 02  tháng 02  năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 06 - Từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 05/02):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Chào cờ đầu tháng 2/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại cột cờ sân trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân:
(1) Dự hội ý Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
(2) Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Công an huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng tham gia Đoàn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước (do bà Lê Thị Xuân Trang – TB.Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn) đi thăm tặng quà cho đồng bào nghèo TT.Chơn Thành và xã Thành Tâm và thăm 20 hộ gia đình được tặng nhà.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND TT.Chơn Thành. (Xe 93A-0610)
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng trực tiếp khách đến chúc Tết (cả ngày).
5. Ủy quyền TP.Nội vụ  dự họp UBND tỉnh (nghe Đoàn kiểm tra 1005 của UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến năm 2015).
Thời gian, địa điểm: 9g00 tại phòng họp A-UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Hội nghị tuyên truyền dự án Khu công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước (CV Lịch, Lành, Luyến dự).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng tham gia cùng Đoàn của Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Thành Tâm, Minh Hưng; thăm, tặng quà cho công nhân nghèo tại khu nhà công nhân (Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc).
Thời gian, địa điểm: 16g30, tại trụ sở UBND xã Thành Tâm; 17g00, tại trụ sở UBND xã Minh Hưng (Xe 93A-0610).
3. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự họp mặt tổng kết cuối năm 2017 của xã Minh Long.
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại Trụ sở UBND xã Minh Long (Xe 93A-0570).
THỨ BA (NGÀY 06/02):
SÁNG:                                                               
* Tiếp công dân: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo: phòng Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân – UBND huyện.
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dhọp UBND tỉnh (Nội dung: thông qua Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ).
Thời gian, địa điểm: 7g30 tại phòng họp A - UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng tham gia Đoàn (do Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải làm trưởng đoàn) đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo phòng Lao động – TBXH.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tập trung tại Trụ sở Huyện ủy để cùng đi.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng trực tiếp khách đến chúc Tết.
4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân trực tiếp khách đến chúc Tết.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Giao thông vận tải.
Thành phần cùng đi: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Sở GTVT (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 07/02):
SÁNG + CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng trực tiếp khách đến chúc Tết (cả ngày).
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn (do Phó Bí thư TT.Huyện ủy-CT.HĐND huyện Trần Thanh Sơn làm trưởng đoàn) đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tập trung tại trụ sở Huyện ủy để cùng đi.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng (trưởng đoàn số 4) đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.
Thành phần cùng đi: Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Xe 93A-0610, 93A-0570).
THỨ NĂM (NGÀY 08/02):
SÁNG:
1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt trực tiếp khách đến chúc Tết (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân đi thăm chúc Tết các đơn vị.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.
Thời gian, địa điểm:7g30, tập trung tại trụ sở UBND huyện (Xe 93A-000.18).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.
Thành phần cùng dự: Chi cục trưởng Chi cục Thống kê.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh. (Xe 93A-0610)
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng đoàn số 3), PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường.
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp G-UBND tỉnh. (Xe 93A-0610)
THỨ SÁU (NGÀY 09/02):
SÁNG + CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân tiếp tục đi thăm chúc Tết các đơn vị.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện.
Thời gian, địa điểm:7g30, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Xe 93A-000.18, 93A-0570).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng trực tiếp khách đến chúc Tết (cả ngày).
THỨ BẢY (NGÀY 10/02):
TỐI:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Chương trình “Tết sum vầy” năm 2018 (do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động huyện và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 19g00, tại Trung tâm VHTT - Công đoàn các KCN, ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành (Xe 93A-0610).
 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 
 
 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
 Bùi Phước Linh
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay148
  • Tháng hiện tại16,091
  • Tổng lượt truy cập609,996
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây