Lịch làm việc tuần lễ thứ 10 của TT. HĐND và UBND huyện

Chủ nhật - 04/03/2018 20:44 250 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 10 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày 02  tháng 3  năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 10 - Từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 05/3):
SÁNG:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự chào cờ tháng 3/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại cột cờ trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời: TT.HĐND huyện cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Họp mặt và Hội thi văn nghệ - cắm hoa nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (do Hội LHPN huyện tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (Nghe báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án KCN Becamex - Bình Phước và Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công một số dự án ngày 16/3/2018).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
THỨ BA (NGÀY 06/3):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: CT.UBND huyện Nguyễn Như Tuân.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, PCVP.Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban Tiếp công dân – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự khai mạc Hội trại tòng quân “Sức trẻ tình nguyện” huyện Chơn Thành lần thứ 15 năm 2018.
Thành phần cùng dự: Theo thư mời số 05/TM-BCĐ ngày 02/3/2018 của Ban chỉ đạo Hội trại.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Khuôn viên trụ sở Ban CHQS huyện (Xe 93A-0570).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (nghe thông qua báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại các huyện).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
4. Ủy quyền TP.Giáo dục và Đào tạo dự Khai mạc kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.
Thời gian, địa điểm: 7g00, tại trường THCS Lương Thế Vinh (Xe 93A-0610)
5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Chơn Thành tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể khu tái định cư thuộc dự án Khu dân cư - Đô thị và Dịch vụ thương mại Suối Đôi.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tập trung tại UBND thị trấn Chơn Thành.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp Tổ biên tập báo cáo đánh giá 15 thành tựu chuẩn bị kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Chơn Thành.
Thành phần mời dự: Kính mời: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy, GĐ.Trung tâm BDCT huyện, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm:  13g30, tại  phòng họp A – UBND huyện.
TỐI:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, lãnh đạo Thường trực HĐND  huyện dự Tuyên dương “Những người con trung hiếu” lên đường nhập ngũ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19g00, tại Khuôn viên trụ sở Ban CHQS huyện (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 07/3):
SÁNG:

1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Lễ giao quân năm 2018.
Thành phần mời dự: Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 7g00, tại khuôn viên trụ sở Ban CHQS huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ hội Xuân Hồng – Hiến máu tình nguyện năm 2018 (theo Thư mời của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 6g30, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp triển khai Kế hoạch tổ chức ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 (25/3/2018) và kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018 (phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần mời dự: TP.Văn hóa – Thông tin, GĐ.Trung tâm VHTT, TP.Giáo dục và Đào tạo; TP.Lao động – TBXH, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Trung tâm Y tế, phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường: THPT Chơn Thành, THPT Chu Văn An, VP: PCVP Xuân, CV.VX.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 08/3):
SÁNG:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự lần I/2018 và triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 7g20, tại Hội trường huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Thanh tra tỉnh về giải quyết nội dung đơn tố cáo của ông Trần Văn Hai, ngụ tại KP.Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương.
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện (chuẩn bị nội dung báo cáo), TP.Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện; Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Thành Tâm, VP: CV: Hà.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chơn Thành  (phòng Kinh tế - Hạ tầng mời đơn vị tư vấn và chuẩn bị tài liệu).
Thành phần mời dự:
- Kính mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
- Các thành viên UBND huyện (Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện); Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 09/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị quốc phòng địa phương và khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thành phần cùng dự: CHT.Ban CHQS huyện, lãnh đạo Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 (UBND tỉnh tổ chức).
Thành phần cùng dự:
- Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Trưởng Công an huyện.
- Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Minh Hưng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp B – Công an tỉnh (Xe 93A-0610)
3. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện dự họp giao ban TT.HĐND huyện.
Thành phần mời dự: Trưởng và Phó các Ban của HĐND huyện, VP: CVP, CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án xây dựng đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, TP.Tài nguyên và Môi trường, CT.UBND xã: Minh Lập, Minh Thắng, Nha Bích, VP: CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Phòng họp B – UBND huyện.
5. Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự đối thoại theo đơn khiếu nại của bà Lê Thị Việt Hoa, ngụ tại số 11, Đinh Công Tráng, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
TỐI:
PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Chương trình giao lưu Đờn ca tài tử mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Thời gian, địa điểm: 19g00, tại Công viên TTHC huyện.
 
* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 
 
 
 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
 Bùi Phước Linh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay78
  • Tháng hiện tại21,596
  • Tổng lượt truy cập641,793
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây