Lịch làm việc tuần lễ thứ 11 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 12/03/2018 07:41 213 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 11 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  09  tháng 3  năm 2018


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 11 - Từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 12/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện:
(1) Hội ý đầu tuần (Mời: Lãnh đạo TT.HĐND huyện cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
(2) Làm việc với phòng Nông nghiệp và PTNT về:  công tác thu quỹ  và kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2018; kế hoạch thực hiện chương trình nông nghiệp và phát triển HTX năm 2018.
Thành phần mời dự: Trưởng, phó phòng Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (NGÀY 13/3):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, PCVP.Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban Tiếp công dân – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với UBND xã Minh Long nghe báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Nông thôn mới năm 2018 (UBND xã chuẩn bị báo cáo ngắn gọn những việc đã triển khai, những khó khăn, kiến nghị đề xuất).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Y tế, Chủ tịch và PCT.UBND xã Minh Long, VP: CVP, CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì:
(1) Làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về  kế hoạch rước đuốc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 đi qua địa bàn huyện (theo Kế hoạch của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch).
Thành phần mời dự:  TP.Văn hóa và Thông tin, GĐ.Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Lãnh đạo Công an huyện, UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp B - UBND huyện.
(2) Nghe báo cáo về kế hoạch tuyên truyền và tiến độ xây dựng phóng sự chuẩn bị kỷ niệm 15 năm thành lập huyện (Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh – Truyền hình chuẩn bị báo cáo chi tiết).
Thành phần mời dự: Kính mời: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, TP.Văn hóa – Thông tin, GĐ và PGĐ.Trung tâm VHTT, Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp B - UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện (xét khen thưởng tổng kết công tác năm 2017 cho các tổ chức, cá nhân).
Thành phần mời dự: Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện, gồm: TB.Tổ chức Huyện ủy, CT.UBMTTQVN huyện, P.Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, CT.Liên đoàn lao động huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, Chánh Thanh tra huyện, CVP.HĐND và UBND huyện, phòng Nội vụ (Trưởng, phó phòng phụ trách và chuyên viên TĐKT).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 14/3):
SÁNG:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hạng mục đường điện khu tái định cư 80ha tại huyện Chơn Thành, thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa).
Thành phần cùng dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng, Lãnh đạo Điện lực Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp D - UBND tỉnh (Xe 93A-0610)
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp HĐBT dự án KCN và dân cư Becamex Bình Phước (nghe báo cáo tiến độ kiểm kê và kết quả khảo sát, xác định giá cụ thể).
Thành phần cùng dự: Thành viên HĐBT theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện, gồm: Bà Vũ Thị Mười - PGĐ.Trung tâm PTQĐ tỉnh, ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó TGĐ.Tổng Công ty Becamex Bình Phước, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, TP.Tài nguyên và Môi  trường, TP.Tài chính - Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND xã Minh Thành. Xã Thành Tâm và TT.Chơn Thành; ông Đặng Văn Dũng - Phó TGĐ Công ty CP PT HTKT Becamex Bình Phước; công chức Địa chính xã Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 15/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng TT.Huyện ủy làm việc với Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đi kiểm tra thực trạng công tác giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại tại huyện Chơn Thành.
Thời gian: 8g00, tập trung tại trụ sở Huyện ủy (Xe 93A-000.18)
2. Chủ tịch, các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt  dự buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp thống nhất phương án thi công đường giao thông Hòa Vinh 2 – xã Thành Tâm (UBND xã Thành Tâm mời các đơn vị có liên quan).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại trụ sở UBND xã Thành Tâm.
THỨ SÁU (NGÀY 16/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng, PCT. HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Lễ động thổ trao Giấy chứng nhận đầu tư một số dự án tại KCN Becamex - Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Khu liên hợp công nghiệp và đô thị  Becamex Bình Phước (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự họp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Huyện ủy.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.


* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay130
  • Tháng hiện tại21,648
  • Tổng lượt truy cập641,845
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây