Lịch làm việc tuần lễ thứ 13 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 26/03/2018 07:40 300 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 13 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  23  tháng 3  năm 2018

                                                   
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 12 - Từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 26/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời: TT.HĐND huyện cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 2, khóa 91, năm 2018, tại Trường Quân sự Quân khu 7 (đến hết ngày 06/4/2018).
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạn Văn Hùng chủ trì họp thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2018 và giao kế hoạch cho các xã, thị trấn.
Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ huyện và tổ giúp việc (theo quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND huyện), Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.VX.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự rước lửa Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 đi qua địa bàn huyện (thời gian dự kiến 16g00 – 17g00). Mời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc huyện cùng dự (tập trung dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Văn Linh - đoạn từ cổng chào đến Điện lực Chơn Thành) để chào đón đoàn vận động viên rước lửa.
THỨ BA (NGÀY 27/3):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân định kỳ: PBT.TT Huyện ủy-CT.HĐND huyện Trần Thanh Sơn
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường (Giao TP.Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ để trả lời các kiến nghị của bà Trương Thị Ấu).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban Tiếp công dân huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 7g30 tại Hội trường BCHQS tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp A-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
4. Lãnh đạo TT.HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tham dự tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.
Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 22/3/2018 của Thường trực HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày (27-28/03/2018), khai mạc lúc 7g30 ngày 27/3/2018 tại Hội trường tỉnh Bình Phước (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Đảng ủy Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại  Hội trường Công an huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng cùng đoàn của huyện đi tập huấn, cập nhật thông tin quản lý nhà nước về Tôn giáo năm 2018 tại Cà Mau đến hết ngày 30/3 (có chương trình riêng).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp: thống nhất về kế hoạch chi trả bồi thường dự án Suối Đôi – Chơn Thành; xem xét giải quyết các vướng mắc GPMB dự án đường Hồ Chí Minh.
Thành phần mời dự:  Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, TP.Tư pháp, Lãnh đạo Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
TỐI:
Ủy quyền lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19g45 tại Sân vận động tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 28/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh quý I/2018.
Thành phần cùng dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Minh Long.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp G-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. Lãnh đạo TT.HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tiếp tục dự tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND.
Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 22/3/2018 của Thường trực HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh Bình Phước (Xe 93A-0570).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Khai mạc Hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.
Thành phần mời dự: 
- Lãnh đạo và các chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo và công chức được phân công làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng ban chuyên môn thuộc huyện;
- Đại diện Lãnh đạo UBND, công chức được phân công làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (Nội dung: kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2017quý I/2018).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
THỨ NĂM (NGÀY 29/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017; ký kết giao ước thi đua năm 2018 cụm thi đua các huyện, thị xã.
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8g00 tại Hội trường Trung tâm văn hóa Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp Hội đồng KHCN huyện (tổng kết năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018).
Thành phần mời dự: Thành viên HĐ KHCN huyện (Kính mời: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Hoàng Nhung TP.KTHT, ông Nguyễn Tiến Lạc TP.TC-KH, ông Lê Khắc Đồng TP.TN-MT, bà Nông Thị Liên PP.Nông nghiệp và PTNT, ông Trần Quốc Phi CT.Hội Nông dân), VP: CV Lành.  
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 09/2018 về những khó khăn, vướng mắc và việc thực hiện các chính sách trong thực hiện công tác đền bù, giải tỏa các dự án.
Thời gian, địa điểm: 13g30 tại phòng họp C-Tỉnh ủy (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì làm việc với Công ty Thành Hưng về dự án Chợ đầu mối, KDC TTTM Thành Hưng.
Thành phần mời dự:  Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư (có thư mời riêng), Công ty CP Thành Hưng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo CN.Trung tâm PTQĐ huyện, UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 30/3):
SÁNG:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự họp giao ban khối xã, thị trấn quý I/2018 (theo kế hoạch của Huyện ủy).
Thời gian, địa điểm: 8g00 tại Hội trường Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Công an huyện và Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Công an huyện.
2. Ủy quyền TP.Văn hóa – Thông tin dự Lễ Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 16g30 tại Nhà TDTT đa năng tỉnh (Xe 93A-0610).
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay161
  • Tháng hiện tại27,510
  • Tổng lượt truy cập675,143
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây