Lịch làm việc tuần lễ thứ 14 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ hai - 02/04/2018 08:04 239 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 14 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  30  tháng 3  năm 2018


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 14 - Từ ngày 02/4/2018 đến 06/4/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 02/4):
SÁNG:
1. Thường trực HĐND và UBND huyện dự chào cờ tháng 4/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại cột cờ trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện:
(1) Hội ý đầu tuần (Mời: Lãnh đạo TT.HĐND huyện cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
(2) Thông qua kế hoạch Tổ chức Lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công Liệt sỹ Võ Văn Phan.
Thành phần mời dự: TP.Lao động TBXH, TP.Tài chính - Kế hoạch, GĐ.Trung tâm VHTT, Lãnh đạo: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CV Luyến, Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 2, khóa 91, năm 2018, tại Trường Quân sự Quân khu 7 (đến hết ngày 06/4/2018).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp:
(1) Nghe báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các trường mầm non, tiểu học không giữ vững đạt chuẩn Quốc gia.
(2) Thống nhất về kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2018-2019.
Thành phần mời dự: Trưởng và phó phòng Giáo dục và Đào tạo; HT các trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS - phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo), TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nội vụ; HT các trường: THPT Chơn Thành, THPT Chu Văn An, cấp 2-3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung tâm GDTX; , VP: CVP, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 03/4):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban Tiếp công dân – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác xử lý VPHC đối với UBND Quang Minh.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Quang Minh (Xe 93A-0570)
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn năm 2018.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách CNTT phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, CV: Phong, Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng (Chánh văn phòng điều phối) chủ trì họp Văn phòng điều phối: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ  quý I/2018, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, các thành viên VPĐP -theo quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND huyện (phòng NN&PTNT thông báo triệu tập), VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với UBND xã Nha Bích về tình hình KTXH và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới quý I/2018.
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Nha Bích (chuẩn bị nội dung báo cáo và mời Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các thành phần liên quan của xã cùng dự) VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Trụ sở UBND xã Nha Bích (Xe 93A-000.18).
THỨ TƯ (NGÀY 04/4):
SÁNG:
Chủ tịch các PCT.UBND huyện họp Thành viên UBND huyện:
(1) Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình KTXH quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018.
(2) Đánh giá công tác thu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế quý I/2018 (phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế chuẩn bị báo cáo).
(3) Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM 03 tháng đầu năm 2018 (phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo).
(4) Thông qua thành tựu nổi bật của huyện Chơn Thành qua 15 năm xây dựng và phát triển (phần nhà nước).
Thành phần mời dự:
- Kính mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND Trưởng (phó) các Ban HĐND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
- Các thành viên UBND huyện (Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện);
- Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, BHXH huyện, KBNN huyện, Chi nhánh TTPTQĐ huyện, Đội QLĐT huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm DSKHHGĐ, Đội QLTT số 9, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – BVTV, VP: LĐVP và các CV.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác xử lý VPHC đối với UBND Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Trụ sở UBND xã Nha Bích (Xe 93A-0570)
THỨ NĂM (NGÀY 05/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 - khóa X.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Tỉnh ủy (Xe 93A-000.18)
2. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp BCH PCTT&TKCN, thông qua kế hoạch năm 2018 (phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo và tài liệu gửi cho các thành viên).
Thành phần mời dự:  Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn; TP.Nông nghiệp và PTNT, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Y tế, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Văn hóa – TT, TP.Lao động – TBXH, GĐ.Điện lực Chơn Thành, Đài Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, thị trấn, VP: LĐVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng dự họp về phương án kéo dài tuyến xe buýt Chơn Thành – Đồng Xoài (theo thư mời số 20 ngày 30/3/2018 của Sở Giao thông – Vận tải).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Trụ sở Sở Giao thông Vận tải (93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Đảng ủy Quân sự huyện thông qua Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 4/2018 và thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng quý II/2018.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Ban CHQS huyện (Xe 93A-00.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe báo cáo kết quả xác minh tranh chấp đất đai giữa hộ bà Nguyễn Thanh Thủy với hộ bà Thị Lơ; kết quả xác minh đơn kiến nghị của bà Trần Thị Ngọt về thu hồi đất đường dây 500KV; kết quả xác minh đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Cúc về cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất tại xã Minh Lập (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, đề xuất phương án giải quyết).
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tư pháp, GĐ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã: Nha Bích, Minh Lập, VP: CVP, CV: Hà, Lành.
Thời gian, địa điểm:  13g30, tại Phòng họp A - UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 06/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp TT.Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 19/2014-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 – 2017.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Sở KHCN. (Xe 93A-0610)
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự hội nghị giao ban công tác Dân tộc quý I/2018.
Thành phần cùng dự: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp C - UBND huyện Bù Gia Mập (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay183
  • Tháng hiện tại27,532
  • Tổng lượt truy cập675,165
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây