Lịch làm việc tuần lễ thứ 16 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 16/04/2018 09:03 174 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 16 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  13  tháng 4  năm 2018

 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 16 - Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 16/4):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND huyện, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị giao ban công tác HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do HĐND huyện Chơn Thành đăng cai tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Ban Chỉ đạo PCI tỉnh về tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với các đơn vị về nội dung chuẩn bị cho Chương trình Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập huyện.
Thành phần mời dự: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chánh VP.Huyện ủy, GĐ.Trung tâm BDCT huyện, Lãnh đạo Trung tâm VHTT, VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng đi kiểm tra cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn huyện.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13g30 để cùng đi (Xe 93A-0570).
THỨ BA (NGÀY 17/4):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân:
(1) Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện ủy (Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - khóa XII).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
(2) Dự họp triển khai công tác khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Bình Phước.
Thành phần cùng đi: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 10g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội (đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND thị trấn Chơn Thành.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp Hội đồng chấm thi cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Chơn Thành qua 15 năm xây dựng và phát triển”.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
5. Ủy quyền TP.Kinh tế - Hạ tầng dự họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ phát triển khu vực  biên giới – Tiểu dự án Bình Phước (dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT756 Minh Lập – Lộc Hiệp) do ADB tài trợ.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0570).
6. Ủy quyền TP.Nông nghiệp và PTNT dự Lễ phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng xã Minh Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trụ sở UBND xã Minh Long.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị triển khai “Năm dân vận chính quyền” năm 2018.
Thành phần cùng đi (theo Thư mời của UBND tỉnh):  Lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ, LĐVP.
Thời gian địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Xe 93A-0610).
2. Giao Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia khảo sát vị trí khu đất d kiến thực hiện các dự án KDC The First Home của Cty TNHH BĐS Kiên Cường Phát.
Thời gian địa điểm: 13g30, tập trung tại trụ sở UBND xã Nha Bích.
THỨ TƯ (NGÀY 18/4):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Lễ ra mắt Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Khách sạn Bom Bo (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Lãnh đạo Ban CHQS huyện cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Quân khu 7, số 204, Hoàng Văn Thụ, P9, Q.Phú Nhận, TP.HCM.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018.
Thành phần mời dự:
+ Kính mời: Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị nhận nguồn huấn luyện (có thư mời riêng); Thường trực Huyện ủy, TT.HĐND huyện.
+ Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng Khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự.
+ Cấp xã, thị trấn: Chủ tịch UBND, CHT.Ban CHQS, Trưởng Công an xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Ban CHQS huyện (Ghi chú: Địa điểm tổ chức Hội nghị có thay đổi so với Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện).
THỨ NĂM (NGÀY 19/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe Chánh Thanh tra huyện báo cáo kết quả thanh tra xây dựng NTM.
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực năm 2018 (phòng Tư pháp chuẩn bị).
Thành phần mời dự:  Lãnh đạo UBND xã, thị trấn (phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực), Công chức tư pháp và công chức hộ tịch UBND xã, thị trấn, LĐ và công chức phòng Tư pháp.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp Trung tâm BDCT huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự buổi làm việc với Tòa án nhân dân huyện về vụ án dân sự “hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án đường giao thông” (theo thư mời của Tòa án nhân dân huyện).
Thành phần cùng dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Tòa án nhân dân huyện.
3. Ủy quyền TP.Y tế dự Hội nghị giao ban ngành Y tế quý I năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Bệnh viên Quân dân y 16.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện và kết quả tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh (Trung tâm VHTT chuẩn bị báo cáo, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục).
Thành phần mời dự: TP.Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa (GĐ, PGĐ và viên chức phụ trách), lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 20/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 11/2018, nội dung: Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết trong triển khai thực hiện dự án: Becamex - Bình Phước, dự án của Công ty Nam Sài Gòn.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp C-Tỉnh ủy (Xe 93A-0610)
2. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chơn Thành khóa III, nhiệm kỳ 2018-2020.
Thời gian địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, Lãnh đạo TT.HĐND huyện dự Lễ truy tặng và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Võ Văn Phan (theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện).
Thành phần mời dự:
+ Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Phú Giáo, Ban liên lạc Đại đội BB301 (có thư mời riêng); Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
+ Các thành viên BCĐ 24 của huyện (theo Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND huyện); các thành viên Ban Tổ chức Lễ truy tặng (theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND huyện).
+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành, đoàn thể thị trấn Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND thị trấn Chơn Thành.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BÀY (NGÀY 21/4):
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng đoàn) đi thăm động viên chiến sỹ mới năm 2018 tại Trung đoàn 2/f9/QĐ4 - Bình Dương (Theo kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện).
Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban CHQS huyện, UBMTTQVN huyện, Hội LHPN huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7g00 để cùng đi (xe 93A-0570).

* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay190
  • Tháng hiện tại27,539
  • Tổng lượt truy cập675,172
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây