Lịch làm việc tuần lễ thứ 41 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 09/10/2017 08:22 645 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 39 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Chơn Thành, ngày 06 tháng 10 năm 2017


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN

(Tuần lễ thứ 41 - Từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017)

______________________

THỨ HAI (NGÀY 09/10):                              

SÁNG:

1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện hội ý đầu tuần (LĐVP cùng dự).

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.

2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Thường trực Huyện ủy xem xét xử lý vi phạm trật tự xây dựng độ thị.

Thành phần cùng dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng (chuẩn bị tài liệu, báo cáo).

Thời gian, địa điểm: 10g00, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chỉ tiêu liên quan trong xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại TT.Chơn Thành (theo thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND TT.Chơn Thành (xe 93A-0865).

4. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Chinh – PP.Tài nguyên và Môi trường  dự họp UBND tỉnh (nội dung: Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long.)

Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng D - UBND tỉnh (xe 93A-0610).

CHIỀU:

PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:

(1) Làm việc với ông Lê Văn Hảo (ngụ tổ 7, khu phố 7, thị trấn Chơn Thành) để làm rõ nội dung liên quan đến việc trao Công văn số 44/UBND-TD ngày 16/01/2016 của UBND huyện (Ban Tiếp công dân chuẩn bị nội dung).

Thành phần cùng dự:  Chánh Thanh tra huyện, Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành (giao UBND TT.Chơn Thành mời các cá nhân liên quan cùng tham dự), ông Lê Văn Hảo (đã có thư mời riêng), VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Hà.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

(2) Nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Vĩnh - ngụ tại ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành.

Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, Lãnh đạo Phòng Tư pháp, ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Hà, Lành.

Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

(3) Nghe Thanh tra huyện báo cáo kết quả xác minh giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh - Minh Hưng (Chánh Thanh tra huyện chuẩn bị báo cáo).

Thành phần mời dự: Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Chánh Thanh tra huyện, Lãnh đạo Phòng Tư pháp, ông Nguyễn Văn Chinh – PP.TN&MT, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Hà, Lành.

Thời gian, địa điểm: 15g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

THỨ BA (NGÀY 10/10):

SÁNG:

* Tiếp công dân định kỳ:  PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.

Thành phần cùng tham gia: Lãnh đạo: Thanh tra huyện,  phòng Tài nguyên – MT, PCVP Huỳnh Thanh Xuân.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.

1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chỉ tiêu liên quan trong xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Minh Long (theo thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND xã Minh Long (xe 93A-0865).

2. Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự họp xem xét, thống nhất phương án xử lý hệ thống thoát nước cho công trình Xây dựng đường từ QL13 vào trường cao đẳng nghề Bình Phước (Theo Thư mời của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh).

Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND xã Thành Tâm.

Thời gian, địa điểm: 8g30, tại công trình xây dựng đường từ QL13 vào trường Cao đẳng nghề Bình Phước.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với UBND xã Thành Tâm về một số nội dung liên quan đến xây dựng Nông thôn mới và nắm bắt tình hình hoạt động (từ khi thành lập đến nay) của HTX măng tre Thành Tâm.

Thành phần mời dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Thành Tâm (giao xã mời các thành phần liên quan), VP: CV Lành.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0610).

THỨ TƯ (NGÀY 11/10):

SÁNG:

1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự quý III/2017.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.

2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chỉ tiêu liên quan trong xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Quang Minh (theo thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND xã Quang Minh (xe 93A-0865).

CHIỀU:

1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp D - UBND tỉnh (xe 93A-0610).

2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp:

(1). Nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017-2018 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung báo cáo).

Thành phần mời dự: Lãnh đạo các đơn vị: Huyện đoàn, Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Văn hóa – Thông tin, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

(2). Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao huyện (Trung tâm Văn hóa - Thể thao chuẩn bị nội dung báo cáo).

Thành phần mời dự: TP.Văn hóa và Thông tin, GĐ.Trung tâm Văn hóa – Thể thao, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuấn, Tuyền.

Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp A - UBND huyện.,

 

THỨ NĂM (NGÀY 12/10):

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ QS-QP quý IV/2017.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Ban CHQS huyện (Xe 93A-000.18)

2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chỉ tiêu liên quan trong xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Minh Hưng (theo thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng (xe 93A-0865).

3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế:

(1) Về việc thống nhất tiếp nhận quản lý diện tích đất giao huyện Chơn Thành quản lý (theo công văn số 3152/UBND-KT ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh).

(2) Kết quả kiểm tra hồ sơ và đề xuất xử lý hành vi lấn chiếm đất của ông Trần Xuân Thể (Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thành Tâm báo cáo).

Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban QLKKT, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: LĐVP, CV Lành, Hà.

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.

CHIỀU:

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp giao ban Khối Nội chính quý III/2017.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

THỨ SÁU (NGÀY 13/10):

SÁNG:

1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Lễ khởi công xây dựng công trình Thiền Viện Trúc Lâm tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh).

Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.

Thời gian, địa điểm: 8g00,  Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy giải phóng miền Nam Việt Nam -  huyện Lộc Ninh (xe 93A-000.18).

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.

3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chỉ tiêu liên quan trong xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Thành Tâm (theo thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (xe 93A-0865).

CHIỀU:

Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 

 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay218
  • Tháng hiện tại27,567
  • Tổng lượt truy cập675,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây