Lịch làm việc tuần lễ thứ 44 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 30/10/2017 07:31 251 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 44 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy

 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Chơn Thành, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ thứ 44 - Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2017)
______________________
THỨ HAI (NGÀY 30/10):                              
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy (phiên họp thứ 36 - khóa XI).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện hội ý đầu tuần (LĐVP cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 10g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách và các nguồn vốn năm 2017; dự kiến đầu tư XDCB năm 2018.
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự sinh hoạt chi bộ Trường TH Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Văn phòng trường tiểu học Minh Thành (xe 93A-0610).
3PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp thống nhất kế hoạch giải tỏa mặt bằng dự án 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đoạn qua địa bàn xã Minh Lập (Chi nhánh TTPTQĐ huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Lãnh đạo: Công an huyện, phòng Tư pháp, Chi nhánh TTPTQĐ huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Lập, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Lành, Hà.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B - UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 31/10):
SÁNG:
* Tiếp công dân định kỳ: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
(Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường; PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
1. Lãnh đạo TT.HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp liên tịch Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện.
Thành phần mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, VP: CVP, CV. Luyến, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp triển khai giao chỉ tiêu xây dựng nhà chữ thập đỏ năm 2017.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, TP.Lao động TB&XH, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, UBND các xã, thị trấn, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo TT.HĐND huyện dự kỳ họp thứ 4 (bất thường) HĐND thị trấn Chơn Thành khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND thị trấn Chơn Thành.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp BCĐ xây dựng nông thôn mới: thông qua kết quả thẩm tra đề nghị công nhận xã Thành Tâm đạt chuẩn; đánh giá kết quả thực hiện tháng 10/2017 (Văn phòng điều phối chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu gửi trước cho thành phần dự họp nghiên cứu).
Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ huyện (gồm: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo HU, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vận HU, ông Trần Minh Trọng - TB.Tổ chức HU, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, TP.Nông nghiệp PTNT, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng,TP.Giáo dục và ĐT, TP.Nội vụ, TP.Y tế, TP.Lao động - TBXH, Lãnh đạo: phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp, Bí thư Huyện đoàn, CT.Hội LHPN, CT.Hội Nông dân, CT.Hội Cựu chiến binh, CT.Hội Người cao tuổi, CT.Liên đoàn Lao động, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, GĐ.Điện lực Chơn Thành, GĐ.Bưu điện, GĐ.Viễn thông Chơn Thành, GĐ.Ngân hàng CSXH, Lãnh đạo Đài TT-TH huyện, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, Trưởng Trạm Khuyến nông; Chủ tịch UBND các xã; VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lịch, Lành, Tuyền, Tuấn.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 01/11):
SÁNG:
1.  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng:
(1) Họp nghe báo cáo: tình hình thành lập, hoạt động của các HTX trên địa bàn; về kinh tế trang trại; kết quả thực hiện vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 (phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện đến 15/10/2017).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Trưởng Trạm Khuyến nông, Trưởng Trạm Chăn nuôi Thú y, Trưởng trạm Trồng trọt và BVTV, Chủ tịch UBND  các xã-thị trấn, VP: CVP, CV: Lành, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Nghe báo cáo kết quả đăng ký, xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSDĐ trong khu đo dự án Becamex Bình Phước (phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.VPĐKĐĐ huyện, UBND xã Thành Tâm, Minh Thành và TT.Chơn Thành báo cáo cập nhật cụ thể số hồ sơ đã xét duyệt, bổ sung đăng ký, …đến ngày 30/10/2017).
Thành phần mời dự: ông Nguyễn Văn Chinh – PP.Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc CN.VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND: xã Thành Tâm, Minh Thành và TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện cùng các thành viên Đoàn giám sát của TT.HĐND huyện thực hiện giám sát tại Bảo hiểm xã hội huyện (theo Kế hoạch số 66/KH-UBND  ngày 04/10/2017 của TT.HĐND huyện).
Thành phần tham gia: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 68/QĐ-HĐND ngày 16/10/2017 của TT.HĐND huyện; VP:  CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện.
3. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia cùng Đoàn của tỉnh khảo sát các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn (thời gian 02 ngày 01/11 và 02/11/2017) – có chương trình riêng.
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt  cùng Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Công ty Nam Sài Gòn về đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự:  Kính mời: ông Nguyễn Tấn Hải  - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Thanh Sơn - PBT.TTHU, CT.HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chánh văn phòng Huyện ủy, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD, ông Nguyễn Văn Chinh – PP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 02/11):
SÁNG:
1. Lãnh đạo UBND huyện cùng Đoàn của Thường trực Huyện ủy đi học tập kinh nghiệm về mô hình xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh miền Tây, thời gian từ ngày 02/11 đến hết ngày 05/11/2017 (Xe  93A-000.18).
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện cùng các thành viên Đoàn giám sát của TT.HĐND huyện thực hiện giám sát tại Trung tâm y tế huyện (theo Kế hoạch số 66/KH-UBND  ngày 04/10/2017 của TT.HĐND huyện).
Thành phần tham gia: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 68/QĐ-HĐND ngày 16/10/2017 của TT.HĐND huyện; VP: CVP, CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở Trung tâm y tế huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo về  Đại hội Thể dục thể thao huyện Chơn Thành lần thứ IV năm 2017 (phòng Văn hóa -  Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao gửi báo cáo về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 01/11/2017).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, ông Phan Minh Trung - GĐ.Trung tâm VHTT, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, bà Mạc Thị Thanh Bình - TP.Giáo dục và Đào tạo, bà Huỳnh Thị Hoài Hương - TP.Y tế, ông Trần Minh Trong - CTV.Ban CHQS huyện, ông Trần Hữu Ngạn - Phó Trưởng Công an huyện, Lãnh đạo Đài TT-TH, ông Đỗ Duy Bình - HT.Trường THPT Chơn Thành, ông Phan Minh Chánh - HT.Trường THPT Chu Văn An, ông Nguyễn Hoàng Anh - CT.LĐLĐ huyện, bà Trần Thị Trang Nhung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, ông Trần Xuân Sỹ - GĐ.Trung tâm Y tế, ông Trần Văn Ánh - GĐ.Nhà thiếu nhi;  PCT.UBND các xã - thị trấn (phụ trách khối Văn xã);  Trưởng các Đoàn, Tổ trọng tài (giao Trung tâm Văn hóa Thể thao mời), VP: LĐVP, CV.Tuyền, Tuấn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
4.  Ủy quyền TP.Kinh tế - Hạ tầng tham gia cùng Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiểm tra hiện trường, rà soát thống nhất hệ thống ATGT nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và QL13.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tập trung tại Văn phòng hiện trường BQLDA đường HCM - Số 111/16, đường số 8, tổ 1, KP3, TT.Chơn Thành.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần mời cùng đi: Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Đảng ủy khối cơ quan (xe 93A-0610).
THỨ SÁU (NGÀY 03/11):
SÁNG:
Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện cùng các thành viên Đoàn giám sát của TT.HĐND huyện thực hiện giám sát tại HĐND-UBND xã Minh Lập (theo Kế hoạch số 66/KH-UBND  ngày 04/10/2017 của TT.HĐND huyện).
Thành phần tham gia: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 68/QĐ-HĐND ngày 16/10/2017 của TT.HĐND huyện; VP: CVP, CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Minh Lập (xe 93A-0570).
CHIỀU:
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
Bùi Phước Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay1,556
  • Tháng hiện tại134,463
  • Tổng lượt truy cập431,035
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây