Lịch làm việc tuần lễ thứ 45 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 06/11/2017 06:54 230 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 45 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Chơn Thành, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ thứ 45 - Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2017)
______________________
THỨ HAI (NGÀY 06/11):                              
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 11/2017.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại cột cờ trụ sở UBND huyện.
2. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện hội ý đầu tuần (LĐVP cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 11/2017 (theo Thư mời của Sở TT-TT).
Thời gian, địa điểm: 14g50, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (xe 93A-000.18).
THỨ BA (NGÀY 07/11):
SÁNG:
1. Tiếp công dân định kỳ:  PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng.
(Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng TN&MT, PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân (chủ trì), PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp BCĐ PCTP, TNXH, xây dựng phong trào BVANTQ huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh (Công an huyện chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu họp).
Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ theo quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện:
+ Kính mời các thành viên: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo Huyện ủy, ông Lê Thanh Duyên - Viện trưởng VKSND huyện, ông Bùi Thanh Thảo – Chánh án TAND huyện; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Huyện đoàn.
+ Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, TP.Y tế, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Lao động TBXH , TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nội vụ, TP.Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo: phòng Tư pháp, phòng Văn hóa Thông tin, Đài TT-TH, VP: CVP, CV Lịch.
+ Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Thành Tâm (đơn vị được chọn kiểm tra).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe báo cáo việc rà soát hồ sơ bồi thường dự án 500 KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đoạn qua địa bàn xã Minh Lập (Chi nhánh TTPTQĐ huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Lãnh đạo: Công an huyện, phòng Tư pháp, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Lập, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Lành, Hà.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017” tại ấp 3B, xã Minh Hưng (theo Kế hoạch số 306 ngày 30/10/2017 của UBMTTQVN tỉnh).
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Nhà văn hóa ấp 3B, xã Minh Hưng (xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 08/11):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (nội dung: thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017).
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 8g00, tại phòng họp G - UBND UBND tỉnh (xe 93A-000.18)
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện cùng các thành viên Đoàn giám sát của TT.HĐND huyện thực hiện giám sát tại HĐND-UBND xã Minh Thắng (theo Kế hoạch số 66/KH-UBND  ngày 04/10/2017 của TT.HĐND huyện).
Thành phần tham gia: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 68/QĐ-HĐND ngày 16/10/2017 của TT.HĐND huyện; VP: CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Minh Thắng (xe 93A-0570).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tham gia Đoàn khảo sát của Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Công ty TNHH Hồng Lý, Trường Mầm non Phù Đổng và phòng Công chứng Gia Khang (đi chung xe Huyện ủy).
4.  PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện thẩm tra hồ sơ trình công nhận xã Thành Tâm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung tài liệu).
Thành phần mời dự:  Bà Võ Thị Hồng Cúc - PTP.Tư pháp, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính- Kế hoạch, ông Văn Công Tâm - Phó Trưởng Công an huyện, ông Nguyễn Hữu Cường - TP.NN&PTNT, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Hoàng Văn Thái - Phó Ban Dân vận Huyện ủy, ông Trần Văn Phương - PCT.UBMTTQVN huyện, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, ông Trần Hùng Lâm - PTP.Văn hóa và Thông tin, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra, bà Trần Thị Lệ Hằng - PTP.Nội vụ, ông Nguyễn Văn Khoản - CT.Hội Cựu chiến binh, ông Lê Thành Hòa - PCT.Liên đoàn lao động huyện, ông Trịnh Xuân Khiều - PCT.Hội Nông dân, bà Lê Thị Thu Hiền - PCT.Hội LHPN, Chủ tịch UBND và công chức Tư pháp xã Thành Tâm; VP: CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự sinh hoạt Đảng ủy Trung tâm y tế huyện, kết hợp kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.
Thành phần cùng dự: TP.Nội vụ, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Trụ sở Trung tâm y tế huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 09/11):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp:
(1) Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (nội dung: báo cáo kết quả xét duyệt chính trị, chính sách nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018).
Thành phần mời dự: Thành viên HĐ NVQS huyện (gồm: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, phòng Tư pháp, Văn hóa – thông tin, Y tế, Tài chính – Kế hoạch, Lao động TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Đài TT-TH, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện), Chủ tịch UBND và CHT.Ban CHQS các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Họp Hội đồng khám sức khỏe NVQS năm 2017.
Thành phần mời dự: CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Thành viên Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện thành lập theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 (đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thông báo cho các thành viên Hội đồng cùng dự), VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự buổi kiểm tra và chấm điểm thi đua năm 2017 tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp Đài TT-TH huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tham gia Đoàn khảo sát của Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Công ty gỗ Ngọc Giàu, Công ty gỗ Thùy Anh và Công ty cổ phần Viticella - xã Thành Tâm (đi chung xe Huyện ủy).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự chỉ đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 tại xã Minh Hưng (Ghi chú: Thời gian diễn tập có thay đổi theo quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng (93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị giao ban An ninh tư tưởng và hoạt động Ban chỉ đạo 94 huyện.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự tập huấn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020 (thời gian từ chiều ngày 09/11 đến hết ngày 10/11/2017).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
THỨ SÁU (NGÀY 10/11):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị gặp gỡ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Khách sạn BomBo (xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu và mời đơn vị tư vấn).
Thành phần mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Công an huyện, Lãnh đạo Ban CHQS huyện, Thủ trưởng các phòng ban: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Thống kê, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn; VP: CVP, CV.Lành, Hà.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Đảng ủy xã Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở Đảng ủy xã Nha Bích (xe 93A-0570).
CHIỀU:
PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 tại ấp 3, xã Minh Thành (theo Kế hoạch số 306 ngày 30/10/2017 của UBMTTQVN tỉnh).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Nhà văn hóa ấp 3, xã Minh Thành (xe 93A-0610).
CHỦ NHẬT (NGÀY 12/11):
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Chơn Thành (1977-2017).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trường THPT Chơn Thành (xe 93A-000.18).
2. Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện dự Lễ ra mắt đơn vị tự vệ tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern thuộc Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
Thành phần cùng đi: Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Hội trường Công ty TNHH New Apparel Far Eastern thuộc Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - KP Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Bùi Phước Linh 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay1,508
  • Tháng hiện tại134,415
  • Tổng lượt truy cập430,987
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây