Lịch làm việc tuần lễ thứ 49 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 04/12/2017 08:12 195 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 49 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Chơn Thành, ngày  01 tháng 12 năm 2017


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ thứ 49 - Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017)
______________________

THỨ HAI (NGÀY 04/12):                              
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 12/2017.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại cột cờ trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 - khóa X.
Thời gian, địa điểm:  7g30, tại Hội trường Tỉnh ủy (xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân (chủ trì), PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp giao nhiệm vụ thực hiện một số dự án trọng điểm: Khu dân cư và TTTM Suối Đôi – Chơn Thành; Điểm KDC Minh Hưng; Dự án BT xây dựng đường N3 (tên cũ: đường N9 nối dài) - TT.Chơn Thành.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tài chính - Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, GĐ.VPĐKĐĐ huyện, VP: CVP, CV.Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ BA (NGÀY 05/12):
SÁNG:
1. Tiếp công dân định kỳ: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
(Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TN&MT, PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện năm 2017.
Thành phần mời dự: Kính mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQVN huyện; Đại diện Lãnh đạo: TAND huyện, VKSND huyện, Chi cục THADS; Các vị Đại biểu HĐND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn huyện (đề nghị chuẩn bị các nội dung và tài liệu liên quan để báo cáo, trả lời các ý kiến chất vấn của Thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện); Đại diện Lãnh đạo TT.HĐND các xã, thị trấn), VP: CVP, CV: Luyến, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị báo cáo viên tháng 12/2017 (trực tuyến).   
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện (Ghi chú: Địa điểm có thay đổi so với Thông báo số 20-TB/BTGHU ngày 30/11/2017 của BTG Huyện ủy và Lịch làm việc Huyện ủy).
4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp với Sở Tài nguyên và Môi trường (xem xét thống nhất hướng giải quyết về giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá cho một số hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi trong dự án đường trục chính KCN Chơn Thành).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và MT (xe 93A-0610).
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại TT.Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND TT.Chơn Thành (xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 06/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX (từ ngày 06/12 -08/12/2017).
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g15, tại Hội trường tỉnh (xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe Thanh tra huyện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Trần Thị Kim Chi, ông Đỗ Cao Đàm và hộ bà Trần Thị Hòa (Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ).
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, ông Trịnh Phước Nguyên - CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Dương Thanh - Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: PCVP: Huỳnh Thanh Xuân, CV: Hà.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp xét Khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Thành phần mời dự:
+ Kính mời: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vân Huyện ủy; CT.Liên đoàn lao động huyện, CT.Hội Liên hiệp Phụ nữ, CT.Hội Cựu chiến binh, CT.Hội Chữ thập đỏ, CT.Hội Nông dân, Bí thư Huyện đoàn;
+ Bà Đoàn Thị Thu Hồng - Q.TP.Văn hóa và Thông tin, bà Mạc Thị Thanh Bình - TP.Giáo dục và ĐT, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, bà Bùi Thị Hằng - TP.LĐTB&XH, ông Nguyễn Hữu Cường - TP.NN&PTNT, ông Nguyễn Hoàng Nhung - TP.Kinh tế và Hạ tầng, ông Phan Minh Trung - GĐ.Trung tâm VH-TT, ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phó Trưởng Công an huyện; ông Trần Minh Trong - CTV.Ban CHQS huyện, Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, phòng Y tế, Trung tâm y tế; Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, GĐ.Trung tâm DS.KHHGĐ, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuấn, Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện công bố Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thái Thành, ngụ tại tổ 4, Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, ông Nguyễn Thái Thành (giao Thanh tra huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại trụ sở UBND TT.Chơn Thành.
THỨ NĂM (NGÀY 07/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo thông qua phương án sắp xếp biên chế công chức theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp nghe báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ IV – 2017; kế hoạch tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh (Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo phòng Văn hóa Thông tin, GĐ và PGĐ.Trung tâm VH-TT, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nội vụ, TP.Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo: Phòng Y tế, Công an huyện, Trung tâm Y tế, Huyện đoàn, Đài TT-TH, Trường THPT Chơn Thành, THPT Chu Văn An, UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tiếp tục dự kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh (xe 93A-0570).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ xét duyệt hồ sơ khu đo Becamex - Bình Phước (phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.VPĐKĐĐ huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính: thị trấn Chơn Thành, xã Minh Thành, xã Thành Tâm, VP: CVP, CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:
(1) Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIV.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND tỉnh (xe 93A-0610).
(2) Ủy quyền TP.Giáo dục và Đào tạo dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước.
Thành phần mời dự: Kính mời: ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vận Huyện ủy; bà Mạc Thị Thanh Bình - TP.Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính – Kế hoạch, bà Đoàn Thị Thu Hồng - Q.TP.Văn hóa và Thông tin, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, ông Lê Văn Hoàng - PTP.Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Văn Tráng - PTP.Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Hùng Lâm - Trưởng Đài TT-TH huyện, CT.Liên đoàn lao động huyện, ông Trần Quốc Phi - CT.Hội Nông dân, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Hậu - CT.Hội LHPN, ông Lê Ngọc Thảo - CT.Hội Chữ thập đỏ, ông Nguyễn Việt Thành - PCT.Hội Khuyến học; Đại diện lãnh đạo các Trường (giao Phòng GD-ĐT mời); Trưởng Ban chỉ đạo và cán bộ chuyên trách PCGD - XMC các xã, thị trấn; VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thiếu nhi huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 08/12):
SÁNG:
1. Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 (cả ngày).
Thành phần mời dự: Thủ trưởng và cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính của các phòng ban, cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn (Chi tiết theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND huyện về tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017), VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lịch, Luyến, Lành, Hà.
* Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị căn cứ theo danh sách kèm theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND huyện để thông báo triệu tập thành phần tham dự đầy đủ.
Thời gian, địa điểm: Sáng : 7g30 -11g30; chiều: 13g30-16g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tiếp tục dự kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh (xe 93A-0610)
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên họp thứ 24 - khóa XI).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,053
  • Tháng hiện tại34,592
  • Tổng lượt truy cập495,888
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây