Lịch làm việc tuần lễ thứ 50 của TT. HĐND và UBND huyện

Chủ nhật - 10/12/2017 10:13 299 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 50 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  08 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ thứ 50 - Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017)
______________________
THỨ HAI (NGÀY 11/12):                              
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện hội ý đầu tuần (LĐVP cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Giao Chánh Thanh tra huyện công bố Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh - ngụ tại tổ 13, ấp 3A, xã Minh Hưng (lần 2).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng, bà Nguyễn Thị Minh (giao UBND xã Minh Hưng mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Minh Hưng.
CHIỀU:
1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Họp mặt các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng và nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ năm 2017 trên địa bàn xã Minh Thành (theo Thư mời của Đảng ủy xã Minh Thành).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành (xe 93A-0570)
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tọa đàm kết nối xuất khẩu các HTX, trang trại chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm công nghệ cao các tỉnh Đông Nam Bộ (do Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng UBND tỉnh đồng chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường tỉnh (xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 12/12):
SÁNG:
1. Tiếp công dân định kỳ: PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
(Lãnh đạo: Thanh tra huyện,  Phòng TN&MT, PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Hội trường Công ty Cao su Bình Long (xe 93A-000.18).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo về:
(1) Tham mưu xử lý vi phạm xây dựng tại thị trấn Chơn Thành;
Thành phần mời dự: Trưởng, phó phòng Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc CN.Văn phòng ĐKĐĐ huyện, lãnh đạo các đơn vị: phòng Tư pháp, Viện KSND huyện, Công an huyện, VP: CVP, CV Lịch, Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Rà soát quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính huyện; (3) Quy hoạch phân lô dân cư phục vụ tái định cư dự án Trung tâm TMDV Suối Đôi – Chơn Thành.
Thành phần mời dự: Trưởng, phó phòng Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc CN.Văn phòng ĐKĐĐ huyện, VP: CVP, CV Lịch, Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án KCN &DC Becamex Bình Phước (giai đoạn 1).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp Sở Tài chính (xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 13/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Hội đồng thẩm định tỉnh để thảo luận, biểu quyết về xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Thành phần cùng dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp G - UBND tỉnh (xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp về GPMB dự án Trạm biến áp 110KV và đường dây đấu nối (xã Minh Hưng).
Thành phần mời dự:
- Kính mời: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- GĐ.Điện lực Chơn Thành, BQLDA điện Miền Nam (nhờ Điện lực Chơn Thành mời); Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Bù Đăng lần thứ VII năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Sân vận động huyện Bù Đăng (xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Tổ đại biểu số 1 - HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp tổ đại biểu số 2 - HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh dự họp tổ đại biểu số 3 - HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp B - UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 14/12):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 11 khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng dự Hội nghị khách hàng và tổng kết công tác tiết kiệm điện năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Công ty Điện lực BP (xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Ban chỉ đạo nghiệm thu kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Sở Tài chính (xe 93A-0610).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo tổng kết công tác thực hiện bảo hiểm y tế năm 2017 và triển khai công tác bảo hiểm y tế năm 2018 (Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần mời dự: Kính mời: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; GĐ.Bảo hiểm xã hội huyện, TP.Lao động TB&XH, Lãnh đạo phòng Y tế, GĐ.Trung tâm Y tế, CT.Hội Nông dân, CT.Hội LHPN, CT.Liên đoàn lao động; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 15/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với UBND xã Minh Long về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018.
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Minh Long (giao UBND xã chuẩn bị báo cáo và mời Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện và các thành phần liên quan cùng dự); VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Minh Long (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2017.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Công an huyện, Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tôn giáo phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Sở Nội vụ (xe 93A-0610).
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng của Hợp tác xã măng tre Thành Tâm và phương hướng hoạt động năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (xe 93A-0610).
THỨ BẢY (NGÀY 16/12):
SÁNG:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại và du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh (xe 93A-0610).
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 
 
 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
Bùi Phước Linh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay418
  • Tháng hiện tại38,951
  • Tổng lượt truy cập558,810
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây