Lịch làm việc tuần lễ thứ 51 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ tư - 20/12/2017 07:49 751 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 51 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Chơn Thành, ngày 15 tháng 12 năm 2017


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ thứ 51 - Từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2017)
______________________
THỨ HAI (NGÀY 18/12):                              
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Diễn đàn Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển C – L - V.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Tỉnh ủy (xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng cùng Đoàn của tỉnh đi công tác tại Nhật Bản (đến hết ngày 22/12/2017).
CHIỀU:
1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh họp liên tịch về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI.
Thành phần mời dự:  Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Trưởng và Phó các Ban HĐND huyện, VP: CVP, PCVP Vũ Thị Minh Thúy, CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra công nhận, công nhận lại huyện Chơn Thành đạt chuẩn PCGD-CMC năm 2017 (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo, tài liệu).
Thành phần mời dự: Trưỏng, Phó phòng và  Chuyên viên phụ trách PCGD-CMC phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã: Thành Tâm, Nha Bích; VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B  - UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 19/12):
SÁNG:
1.  Tiếp công dân định kỳ: Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân.
(Lãnh đạo: Thanh tra huyện,  Phòng TN&MT, PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
3. Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng dự Lễ bế mạc hội chợ triển lãm thương mại và du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Trung tâm Thể dục - thể thao tỉnh (xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân nghe Chánh Thanh tra huyện báo cáo sơ bộ kết quả Thanh tra xây dựng Nông thôn mới.
Thành phần mời dự: Thành viên Đoàn Thanh tra 1733 (giao Chánh Thanh tra thông báo), CVP.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện tiếp tục dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 20/12):
SÁNG:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện tiếp tục dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Ủy quyền TP.Tài nguyên và Môi trường dự Hội thảo xây dựng, quản lý bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Sở TN và MT (xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự quý IV năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự  Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 86 mở tại huyện Chơn Thành (theo Thư mời của Trường Chính trị tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 21/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp BCĐ thông qua kết quả thực hiện Thông tư 23/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an trên địa bàn huyện năm 2017 (Công an huyện chuẩn bị tài liệu báo cáo).
Thành phần mời dự:
- Kính mời: ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo Huyện ủy; ông Lê Thanh Duyên - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, ông Bùi Thanh Thảo - Chánh án Tòa án nhân dân, Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, ông Lâm Văn Long - Trưởng Công an huyện, ông Bùi Ngọc Phương - CHT.Ban CHQS huyện, bà Đoàn Thị Thu Hồng - Q.TP.Văn hóa và Thông tin, bà Mạc Thị Thanh Bình - TP.Giáo dục và Đào tạo, bà Bùi Thị Hằng - TP.LĐTB&XH, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, phòng Y tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng;  ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phó Trưởng Công an huyện, ông Văn Công Tâm - Phó Trưởng Công an huyện, ông Trần Hùng Lâm - Trưởng Đài TT-TH; VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Lịch, Tuyền.
- Ông Nguyễn Văn Khoản - CT.Hội Cựu chiến binh, ông Trần Quốc Phi - CT.Hội Nông dân, bà Nguyễn Thị Hậu - CT.Hội LHPN, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn; ông Phan Minh Chánh - HT.Trường THPT Chu Văn An, ông Đỗ Duy Bình - HT.Trường THPT Chơn Thành, ông Nguyễn Châu Vĩnh - HT.Trường cấp 2,3 Nguyễn Bỉnh Khiêm (có thư mời riêng).
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Ủy quyền TP. Kinh tế - Hạ tầng làm việc với Đoàn Kiểm tra 3152 – Sở Xậy dựng về việc chấp hành các quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn (phòng KTHT chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu tại công văn số 05/ĐKT3152 ngày 08/12/2017 của Đoàn Kiểm tra).
Thành phần cùng dự: GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng Kinh tế - Hạ tầng.
3. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Ngọc Hân ngụ tại tổ 7, KP7, TT.Chơn Thành và ông Nguyễn Văn Kia - ngụ tại tổ 7, ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm.
Thành phần cùng dự: Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, ông Nguyễn Ngọc Hân và ông Nguyễn Văn Kia (giao UBND xã Thành Tâm  mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Thành Tâm.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng đoàn) đi thăm chúc mừng trước Lễ giáng sinh năm 2017.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND huyện (Giao phòng Nội vụ thông báo cho các thành viên và chuẩn bị quà).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13g30 để cùng đi (xe 93A-0570).
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ theo định kỳ tháng 12/2017.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
3. Lãnh đạo HĐND và UBND huyện dự liên hoan cùng với Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 17 nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2017), 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017).
Thời gian, địa điểm: 16g30, tại Trạm Ra đa 17 - TT.Chơn Thành (xe 93A-0610).
THỨ SÁU (NGÀY 22/12):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thành phần tham dự lễ viếng: Có thông báo riêng; toàn thể CBCC Văn phòng.
Thời gian, địa điểm : 7g00, tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện Chơn Thành.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự làm việc với PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh xem xét việc chuyển nhượng đất tại dự án Khu phố thương mại và dân cư Thành Tâm và dự án Chợ và khu dân cư Thành Tâm.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, VP: CVP, CV.Lịch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
4. Ủy quyền Lãnh đạo Ban CHQS­ huyện dự Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), 72 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (25/12/1945-25/12/2017).
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.
CHIỀU:
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện tiếp tục dự kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện.
CHỦ NHẬT (NGÀY 24/12/2017):
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng đoàn) đi thăm chúc mừng và dự Lễ giáng sinh năm 2017.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND huyện (Giao phòng Nội vụ thông báo cho các thành viên).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 19g00 để cùng đi (xe 93A-0570).
 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay404
  • Tháng hiện tại38,937
  • Tổng lượt truy cập558,796
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây