Lịch làm việc tuần lễ thứ 52 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 25/12/2017 07:50 1.027 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 52 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Chơn Thành, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ thứ 52 - Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2017)
______________________
CHỦ NHẬT (NGÀY 24/12):
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh về công tác phòng chống cơn bão số 16 – Tembin (họp trực tuyến với Chính phủ).
Thời gian, địa điểm: 17g00, tại Phòng họp UBND tỉnh (xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng đoàn) đi thăm chúc mừng và dự Lễ giáng sinh năm 2017.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND huyện (Giao phòng Nội vụ thông báo cho các thành viên).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 19g00 để cùng đi (xe 93A-0570).
THỨ HAI (NGÀY 25/12):                              
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (nội dung: Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017; Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2017).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Tỉnh ủy (xe 93A-000.18).
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Minh Thành năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành (xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Cựu TNXP năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Khối Mặt trận - Đoàn thể.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13g30, Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14g00, Phòng họp BTV Huyện ủy.
THỨ BA (NGÀY 26/12):
SÁNG:
1.  Tiếp công dân định kỳ: Bí Thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải
(Lãnh đạo: Thanh tra huyện,  Phòng TN&MT, PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân,  PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo về kết quả rà soát, tham mưu xử lý các tồn tại về quản lý đất công trên địa bàn TT.Chơn Thành (cầu đường 76, đất ông Tâm, đất ông Hòa, đất ông Triệu,…); BQLDA ĐTXD và phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo về tiến độ tham mưu các thủ tục thực hiện dự án BT đường N3 – TT.Chơn Thành, khu dân cư Minh Hưng, thông qua dự án tái định cư của Khu dân cư Trung tâm TMDV Suối Đôi.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, TP.Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lịch, Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017; Sơ kết chương trình phối hợp  giữa Ban Dân vận với LLVT tỉnh năm 2017 (theo Thư mời của Ban Dân vận Tỉnh ủy).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Đảng ủy Công ty CP cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú (đi chung xe VP Huyện ủy).
4. Ủy quyền Đại diện Lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành các bộ luật, luật về tư pháp được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường B - Công an tỉnh.
5. Ủy quyền Trưởng phòng Lao động TB&XH dự Hội nghị tập huấn công tác lao động - việc làm - giảm nghèo (Thời gian 02 ngày: 26/12 và 27/12/2017 - Theo Công văn số 1995/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 20/12/2017 của Sở LĐTB&XH).
Thành phần cùng dự: Chuyên viên phụ trách phòng Lao động TB&XH, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Đảng ủy khối cơ quan tỉnh (xe 93A-0570).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với Công ty Nam Sài Gòn.
Thành phần mời dự:  Kính mời: Bí Thư Huyện ủy; GĐ.Ban QLDA ĐTXD, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B  - UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 5, HĐND xã Minh Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành (xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (nội dung: báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn vướng mắc và những kiến nghị trong bồi thường hỗ trợ, tái định cư khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp A - UBND tỉnh (xe 93A-000.18).
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng ban) chủ trì họp Ban chỉ đạo 24 huyện nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm về công tác “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ” trên địa bàn huyện và  chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra 1237 của tỉnh.
Thành phần mời dự: Kính mời ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện; ông Trần Minh Trọng - TB.Tổ chức Huyện ủy; ông Trần Minh Trong CTV.Ban CHQS huyện, ông Nguyễn Văn Thành - CTVP.Ban CHQS huyện, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, bà Đoàn Thị Thu Hồng - TP.Văn hóa và Thông tin, ông Nguyễn Văn Luyện - PTP.Lao động TB&XH, ông Lê Đức Cường - Phó Trưởng Công an huyện, ông Nguyễn Văn Tân - GĐ.Bảo hiểm xã hội, ông Trần Hùng Lâm - Trưởng Đài TT-TH huyện, ông Nguyễn Văn Khoản - CT.Hội Cựu chiến binh, ông Nguyễn Viết Tuyển - CT.Hội Cựu TNXP, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, ông Vũ Duy Sỹ - TL Chính trị - Ban CHQS, ông Phạm Văn Hậu - NV Tài chính - Ban CHQS; VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Luyến, Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 27/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (nội dung: báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, dự kiến giao chỉ tiêu năm 2018, triển khai kế hoạch bình cử công tác công khai).
Thành phần mời dự:
- Thành viên HĐ NVQS huyện (gồm: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, TP.Tài chính - Kế hoạch, TP.Lao động TB&XH, TP.Giáo dục và Đào tạo, GĐ.Đài TT-TH huyện, GĐ.Trung tâm y tế huyện, Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, phòng Y tế; phòng Văn hóa và Thông tin), VP: CVP, CV.Luyến.
- Chủ tịch UBND, CHT.Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và Nhà thiếu nhi năm 2017, triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Nhà thiếu nhi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách và công tác chuẩn bị khóa sổ năm 2017.
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Kho bạc Nhà nước, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo tình hình người dân di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự: TP.Lao động TB&XH, đại diện Lãnh đạo: phòng Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện; Chủ tịch UBND các xã: Minh Lập, Minh Thắng, Minh Long, Thành Tâm, Nha Bích, Minh Hưng và Thị trấn Chơn Thành, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A  - UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 28/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (thời gian 1,5 ngày).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Tỉnh ủy (xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần mời dự: Có thư mời riêng, CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Nhà thiếu nhi.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2017-2018.
Thành phần mời dự: Bà Mạc Thị Thanh Bình - TP.Giáo dục và Đào tạo, bà Trần Mộng Thúy - PTP.Tài chính - Kế hoạch, ông Trần Hữu Ngạn - Phó Trưởng Công an huyện, ông Trần Xuân Sỹ - GĐ.Trung tâm Y tế, ông Phan Minh Trung - GĐ.Trung tâm Văn hóa - Thể thao, ông Lê Văn Hoàng - PTP.Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Văn Tráng - PTP.Giáo dục và Đào tạo, Chuyên viên phụ trách phòng Giáo dục và ĐT; bà Nguyễn Thị Lan Anh - HT.Trường TH Kim Đồng, ông Huỳnh Minh Mậu - GV.Trường THCS Lương Thế Vinh, ông Nguyễn Tấn Tài - Bảo vệ trường THCS Lương Thế Vinh, ông Nguyễn Duy Hải - Bảo vệ trường TH Kim Đồng (giao phòng Giáo dục và Đào tạo mời: VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp B - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Bình Phước - Những tiền đề cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0”
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường tỉnh (xe 93A-0610).
3. Ủy quyền TP.Nông nghiệp và PTNT dự Hội nghị an toàn thực phẩn trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm năm 2017 (theo Thư mời của Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Sở NN&PTNT (đi chung xe 93A-0610).
4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn triển khai thiết bị bảo mật truyền hình hội nghị (CV.CNTT  Phong cùng dự)
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 29/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai niệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Tỉnh ủy (xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra 1237 của tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Đề án 1237 và công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án 1237 năm 2018.
Thành phần mời dự: Kính mời: ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, ông Trần Minh Trọng - TB.Tổ chức Huyện ủy; ông Trần Minh Trong CTV.Ban CHQS huyện, ông Nguyễn Văn Thành - CTVP.Ban CHQS huyện, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, bà Đoàn Thị Thu Hồng - Q.TP.Văn hóa và Thông tin, ông Nguyễn Văn Luyện - PTP.Lao động TB&XH, ông Lê Đức Cường - Phó Trưởng Công an huyện, ông Nguyễn Văn Tân - GĐ.Bảo hiểm xã hội, ông Trần Hùng Lâm - Trưởng Đài TT-TH huyện, ông Nguyễn Văn Khoản - CT.Hội Cựu chiến binh, ông Nguyễn Viết Tuyển - CT.Hội Cựu TNXP, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, ông Vũ Duy Sỹ - TL Chính trị - Ban CHQS, ông Phạm Văn Hậu - NV Tài chính - Ban CHQS; VP: CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kiểm điểm Đảng bộ xã Minh Thành
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành (xe 93A-0610).
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị Tổng kết Đảng bộ xã Thành Tâm năm 2017 và Lễ trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0610)
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự kiểm điểm tập thể và cá nhân tại Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở phòng Tài nguyên và Môi trường.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự tổng kết công tác khóa sổ cuối năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 16g30, tại trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch.

 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay446
  • Tháng hiện tại38,979
  • Tổng lượt truy cập558,838
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây