UBND huyện Chơn Thành

http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn


PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Chơn Thành: Đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới.

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tích cực phát huy trò tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thời gian qua, hỗ trợ tích cực vào những tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất, vệ sinh môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia về vệ sinh, môi trường, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số...
Huyện Chơn Thành hiện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm nay có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tích cực phát huy trò tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thời gian qua, hỗ trợ tích cực vào những tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất, vệ sinh môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia về vệ sinh, môi trường, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số... 
Với vai trò, trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, PGD NHCSXH huyện Chơn Thành thường xuyên bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện để chủ động tham mưu và tích cực chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng tập trung ưu tiên tại các xã xây dựng nông thôn mới. 
nhcs
Cán bộ NHCSXH tuyên truyền chính sách vay vốn cho người dân trước khi nhận tiền vay
tại điểm giao dịch xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.

Với nguồn vốn tín dụng chính sách thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các chương trình. Tính đến hết tháng 2-2020, tổng dư nợ đạt trên 201,258 tỷ đồng với 8,236 hộ của 11 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó dư nợ hộ nghèo đạt 1,825 tỷ đồng; hộ cận nghèo 1,135 tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 58,042 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 80,860 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 26,781 tỷ đồng cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 18,189 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 11,250 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 2,800 triệu đồng…  Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 62 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo, 2,751 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn; xây dựng hơn 7,696 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; tạo việc làm cho trên 661 lao động từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; trên 614 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; …
Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn để tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các nguồn vay vốn kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.
Lê Hạnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây