UBND huyện Chơn Thành

http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn


PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành: tăng cường giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi sau đại dịch Covid-19.

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành: tăng cường giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi sau đại dịch Covid-19.
Tăng cường giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi sau đại dịch Covid-19.
 

Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống nhân dân. 
Để chia sẻ khó khăn và trách nhiệm với cộng đồng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành đã phối hợp với các địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tiếp tục triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đến tận từng địa bàn.
Đến ngày 31/5/2020, tổng dư nợ của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành là 208.708 triệu đồng, tăng 5.040 triệu đồng so với đầu tháng và 8.164 so với đầu năm; doanh số cho vay trong tháng là 11.183 triệu đồng.
Ngày 20/6/2020, tại điểm giao dịch xã Nha Bích đã thu nợ đến hạn số tiền là 877,6 triệu đồng; gia hạn nợ cho 02 khách hàng; thu lãi đạt 390 triệu đồng, đồng thời đã tiến hành giải ngân cho 66 khách hàng với số tiền 1.550 triệu đồng. Tổng dư nợ trên địa bàn xã Nha Bích là 29.529 triệu đồng với 810 hộ vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

nhcs
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành
giải ngân tại xã Nha Bích

Bên cạnh đó, ngoài hoạt động để hỗ trợ nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã họi huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác khảo sát, bình xét cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được chuyển đến các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách thuận lợi, kịp thời. Công tác quản lý nguồn vốn được thực hiện chặt chẽ nên các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả, nhiều hộ vay đã vươn lên thoát nghèo bền vững, kinh tế phát triển.
Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực sự tiếp thêm nguồn lực giúp các đối tượng vay vốn trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.


 

Tác giả bài viết: Hoài Nam - PGD NHCS huyện Chơn Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây