Lịch làm việc tuần 31/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 31/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Số kí hiệu LT31/2018HU
Ngày ban hành 28/07/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT và BTV huyện
Người ký Lê Xuân Phần

Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 31 (từ ngày 30/7/2018 đến 03/8/2018)
-----

 Thứ hai (30/7/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01) chủ trì họp Đoàn kiểm tra số 01 theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
              Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra số 01 (theo Quyết định số 918-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Đức Thành (Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Cao Ngọc Tấn (Ủy viên UBKT Huyện ủy), Nguyễn Thị Vui (Kế toán Văn phòng Huyện ủy), Lê Thị Kim Nga (Cán bộ VT-LT Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Thị An Na (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 09 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 50 - khóa XI).
              Mời dự: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Nội dung:
                   + Công tác tổ chức cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
                   + Thông qua nội dung tờ trình của các đơn vị. (Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (31/7/2018):     
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Lập. (Xe 93A - 0775), (Xe 93A - 0580).
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự diễn đàn thanh niên huyện Chơn Thành năm 2018. Chủ đề: Trách nhiệm, vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
              Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND thị trấn Chơn Thành.
              - 07 giờ 30: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Long.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thắng. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Thành Tâm. (Xe 93A - 0775).
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện), Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thành.
              - 13 giò 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Quang Minh. (Xe 93A - 0580).
              - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Nha Bích. (Xe 93A - 0580).
              - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy) chủ trì trì Hội nghị sơ kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ tư (01/8/2018):
Sáng:    - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Hưng. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (02/8/2018):
Sáng:    08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 32 - khóa XI).
              Nội dung: Công tác tổ chức cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (03/8/2018):   
Sáng:    08 giờ 00: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018.
              Thành phần:
                   + Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.
                   + Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
              Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Lê Xuân Phần

 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu