Lịch làm việc tuần 40/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 40/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT40/2018UBH
Ngày ban hành 30/09/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 40 - Từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 01/10):
SÁNG:                                                               
1. Thường trực HĐND và UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 10/2018.
Thành phầm tham dự: Trưởng, phó và toàn thể công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện (Ban QLDA, Trung tâm Y tế, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm DVNN, Đội QLĐT, Trung tâm VHTT, Đài TT-TH).
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại cột cờ sân trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịchcác PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần 40/2018.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo TT.HĐND huyện, LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. Giao Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Đoàn ca múa nhạc tỉnh.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự họp giao ban khối xã, thị trấn quý III/2018 (VP: CVP, PCVP Dung cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp thông qua kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp C- trụ sở HĐND tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 02/10):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch và PCT.HĐND huyện, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng, Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với TT.HĐND các xã, thị trấn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phần mời dự: Theo Kế hoạch số 65/KH-HĐND ngày 12/9/2018 của HĐND huyện; VP: CVP, PCVP Dung, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Chủ tịch Hội khuyến học huyện) dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh vượt khó (do Hội Khuyến học huyện tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo chi tiết về tình hình thu ngân sách ở các xã, thị trấn và tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị báo cáo tổng hợp; các đơn vị: BQLDA, Phòng KTHT, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo chi tiết của đơn vị mình).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính –Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Đội QLĐT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV.
Thời gian, địa điểm: 13g30, Hội trường UBND xã Minh Lập.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự: TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Nội vụ, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện; UBND các xã, thị trấn và Hiệu trường các trường dự kiến đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2020 (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời), VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp B – UBND huyện.
4. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia bàn giao mốc tuyến các công trình: Đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp các xã Minh Hưng, Thành Tâm (thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2013-2020).
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại xã Minh Hưng; 15g30 tại xã Thành Tâm.
THỨ TƯ (NGÀY 03/10):
SÁNG:                                                               
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 14 - khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (VP: LĐVP, CV Lịch).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự tham quan diễn tập phương án chữa cháy và CNCH chợ Minh Hưng năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Chợ Minh Hưng, xã Minh Hưng (Xe 93A-000.18).
2. Ủy quyền TP.Tài chính – Kế hoạch làm việc với Quỹ Phát triển đất tỉnh về hoàn trả vốn ứng GPMB dự án khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Suối Đôi.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Ban QLDA huyện.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng làm việc TP.TC-KH.
THỨ NĂM (NGÀY 04/10):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Đảng ủy Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. ­PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng:
(1) Chủ trì Hội nghị triển khai tuyên truyền phòng chống thiên tai năm 2018 (Do BCH PCTT tỉnh Bình Phước phối hợp BCH PCTT&TKCN huyện tổ chức).
Thành phần mời dự: Các thành phần theo thư mời số 31/TM-BCH ngày 27/9/2018 của BCH PCTT và TKCN huyện Chơn Thành, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Chủ trì họp về vướng mắc trong thi công kéo dây dự án Trạm biến áp 110 KV KCN Minh Hưng.
Thành phần mời dự: Ban QLDA Điện lực Miền Nam, Điện lực Bình Phước (nhờ Điện lực Chơn Thành mời), Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ huyện, Điện lực Chơn Thành, UBND xã Minh Hưng, Công ty TNHH MTV Tân Khai (nhờ UBND xã Minh Hưng mời), VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (NGÀY 05/10):
SÁNG:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự: Theo Thư mời số 30/TM-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV. Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng đi thăm, nắm tình hình hoạt động một số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện (Giao TP.Nông nghiệp và PTNT thống nhất lịch trình, thời gian để thông báo cho các HTX biết, chuẩn bị báo cáo).
Thành phần cùng đi: TP.Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DVNN, UBND các xã liên quan (khi đến địa phương nào thì lãnh đạo xã cùng tham gia).
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, các thành phần tập trung ở trụ sở UBND huyện lúc 7g30 để cùng đi (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 


 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay111
  • Tháng hiện tại88,214
  • Tổng lượt truy cập2,393,847
Lịch làm việc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây