UBND huyện Chơn Thành

https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn


CHƠN THÀNH: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU DTTS HUYỆN CHƠN THÀNH LẦN III NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU DTTS HUYỆN CHƠN THÀNH LẦN III NĂM 2019 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 31/5/2019.

Trên cơ sở Kế hoạch của BCĐ tỉnh và hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chơn Thành đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 04/5/2019 chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chơn Thành lần III, năm 2019.
CHƠN THÀNH: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU DTTS HUYỆN CHƠN THÀNH LẦN III NĂM 2019
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chơn Thành lần thứ III, năm 2019: "Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển".
Việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Chơn Thành lần thứ III, năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2014 - 2019. Đồng thời, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, tìm rõ nguyên nhân để từ đó rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này trong giai đoạn mới.
pano tuyen truyen

Tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội là  90 đại biểu đại diện cho 5.804 đồng bào của 20 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Các đại biểu là những người tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tích cực trong công tác, học tập và hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói nghèo, gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
I. Về giới tính, độ tuổi:
1. Giới tính:
          -
Nam:  60 đại biểu, chiếm tỷ lệ  66,7%;
          - Nữ:  30 đại biểu, chiếm tỷ lệ 33,3%.
2. Độ tuổi:
          - Thiếu niên:                                                 02 đại biểu           2,22%
          - Thanh niên:                                               22 đại biểu           24,44%
          - Trung niên:                                               53 đại biểu           58,88%
          - Cao tuổi:                                                   13 đại biểu           14,44%
II. Thành phần dân tộc:
1. Dân tộc S’tiêng:                                        27 đại biểu            30%
2. Dân tộc Khmer:                                         17 đại biểu           18,9%
3. Dân tộc Hoa:                                           12 đại biểu           13,33%
4. Dân tộc Mường:                                        11 đại biểu           12,22%
5. Dân tộc Nùng:                                           08 đại biểu           8,88%
6. Các dân tộc khác (Tày, Dao, Chăm, Sán Dìu, …):  15 đại biểu          16,66%
III. Ngành nghề:
1. Cán bộ, công chức:                                   14 đại biểu            15,55%
2. Lực lượng vũ trang:                                 02 đại biểu            2,22%
3. Công nhân:                                              6 đại biểu              6,66%
4. Nông dân:                                               66 đại biểu             73,33%
5. Tôn giáo:                                                 01 đại biểu            1,11%
6. Học sinh, sinh viên:                                 02 đại biểu            2,22%
khau hieu dai hoi

Tác giả bài viết: VP.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây