UBND huyện Chơn Thành

https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn


KỲ HỌP THỨ NĂM, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH KHÓA XI

KỲ HỌP THỨ NĂM, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH KHÓA XI

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường huyện Chơn Thành, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ Năm, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; xem xét báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chơn Thành năm 2017; xem xét kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và xem xét quyết nghị một số nội dung quan trọng khác.
Tổng hợp diễn biến kỳ họp, Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả như sau:
1. Về hoạt động của Thường trực HĐND các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018:
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trên các mặt hoạt động, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện hướng dẫn, tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri đúng quy định; giúp HĐND huyện trong việc thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 đạt hiệu quả cao, đã góp phần đáng kể trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QPAN.
2.
Qua báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện thống nhất đánh giá như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN đã được quan tâm triển khai thực hiện, trên cơ sở bám sát chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết của HĐND huyện. Từ đó, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá. Thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc. Kết quả hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, các đối tượng chính sách được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:
- Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 1.241 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch và tăng 0,58% so với cùng kỳ năm 2017.
- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 5.708 tỷ đồng, đạt 45,34% kế hoạch tăng 22,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước thực hiện 112 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạchtăng 25,79% so với cùng kỳ.
- Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 50.32% kế hoạch và tăng 6,87% so với cùng kỳ; doanh thu ngành dịch vụ ước đạt 45,49% kế hoạch và tăng 19,86% so với cùng kỳ.
Tổng thu ngân sách 6 tháng là 195,2 tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán tỉnh giao và HĐND huyện thông qua, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi ngân sách 6 tháng là 194,462 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán tỉnh giaoHĐND huyện thông qua, bằng 142,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Thời tiết diễn biến mưa trái mùa thất thường, giá nông sản giảm mạnh và giữ ở mức thấp, tình hình tiêu thụ sản phẩm chậm. Hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã được quan tâm nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả, còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch hoạt động. Quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, môi trường được tăng cường nhưng vẫn còn nhiều tồn tại; tình trạng tự ý mở đường để phân lô bán nền đã được tăng cường kiểm soát nhưng vẫn còn xảy ra. Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã được quan tâm triển khai nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Thực trạng về cơ sở vật chất trường học còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung ưu tiên ngân sách để thực hiện trong thời gian tới. Tiến độ thực hiện một số dự án còn kéo dài do vướng mắc về chủ trương, chính sách, sự đồng thuận của một số ít bộ phận người dân chưa cao. Tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp.
3. Đánh giá kết quả hoạt động của các quan Tư pháp:
Họat động của các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra án oan, không bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên hoạt động của các cơ quan Tư pháp vẫn còn một số tồn tại, như: Tình trạng án quá hạn luật định vẫn chưa được khắc phục, hiện còn tồn 196 vụ; số việc phải thi hành án chuyển kỳ 06 tháng cuối năm 2018 còn cao (806 việc),...
4. Về việc thông qua các Nghị quyết:
Tại kỳ họp này, trên cơ sở Báo cáo và Tờ trình của Thường trực HĐND huyện và của UBND huyện, HĐND huyện đã thông qua 6 Nghị quyết, gồm:
(1) Nghị quyết phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2017.
(2) Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
(3) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB và các nguồn vốn sự nghiệp, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2018.
(4) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.
(6) Nghị quyết về miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Văn Mạnh (lý do: Chuyển công tác).
(7) Nghị quyết bãi bỏ phòng Y tế.
(8) Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Lâm Hoàng Dung-Trưởng phòng Y tế.
5. Một số vấn đề khác:
- Tại kỳ họp thứ năm, HĐND huyện nghe Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo tình hình công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện.
- Tại kỳ họp, UBND huyện đã có báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri, của Đại biểu HĐND huyện. Tại phiên chất vấn ở kỳ họp, HĐND huyện đã trực tiếp chất vấn phòng Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường, Chánh án Tòa án nhân dân huyệnvề các vấn đề cử tri kiến nghị tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Các ý kiến trả lời  thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề cần trao đổi, không né tránh, thể hiện đư­ợc trách nhiệm của các đơn vị trư­ớc nhiệm vụ đư­ợc giao, trư­ớc cử tri và được các đại biểu HĐND huyện thống nhất cao.

***

Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện Chơn Thành khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 01 ngày, đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Một số hình ảnh trong kỳ họp.

20180720 090957
Toàn cảnh kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện Chơn Thành khóa XI, diễn ra ngày 20/7/2018 tại Hội trường huyện.
Thường trực HĐND huyện tặng khánh kỷ niệm cho ông Phan Văn Mạnh.
PBT.TTHU-Chủ tịch HĐND huyện Trần Thanh Sơn tặng hoa và bức khánh
cho ông Phan Văn Mạnh (nguyên PCT.HĐND huyện).
20180720 150217
CT.UBND huyện Nguyễn Như Tuân tặng hoa
cho bà Nguyễn Hoàng Lâm Dung (nguyên Ủy viên UBND huyện - TP.Y tế)


 

Tác giả bài viết: VP.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây