HUYỆN CHƠN THÀNH: HƯỚNG ĐẾN NHIỀU MỤC TIÊU LỚN VỀ KTXH, QPAN NĂM 2019.

Thứ bảy - 29/12/2018 00:42 2.889 0

HUYỆN CHƠN THÀNH: HƯỚNG ĐẾN NHIỀU MỤC TIÊU LỚN VỀ KTXH, QPAN NĂM 2019.

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động và quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, quyết liệt và linh hoạt trong điều hành kết hợp thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh, cùng với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân huyện nhà, nên kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 đạt khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đây chính là những tiền đề thuận lợi để UBND huyện Chơn Thành mạnh dạn hướng đến nhiều mục tiêu lớn trong năm 2019.
Trong năm 2019, nhận định tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng, nhưng với quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, UBND huyện tiếp tục hướng đến mục tiêu chung, đó là: Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý giá trị sản xuất trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo kế hoạch đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, y tế. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Thực hiện đầy đủ các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Đề án của Huyện ủy. Duy trì giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
* Các chỉ tiêu chủ yếu:
a. Về kinh tế:
(1).    Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khoảng 0,7-0,8%.
(2).    Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 15-16%.
(3).    Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khoảng 5-6%.
(4).    Doanh thu ngành dịch vụ tăng khoảng 15-16%.
(5).    Tổng thu ngân sách 450 tỷ đồng, tăng 6,9% so với ước thực hiện năm 2018.
(6).    Tổng chi ngân sách  557,993 tỷ đồng, bằng 98,4% so với ước thực hiện năm 2018.
b. Về văn hóa - xã hội: 
(7).    Đào tạo nghề 1.600 lao động, tăng 1,9% so với ước thực hiện năm 2018.
(8).    Giải quyết việc làm 4.800 lao động, tăng 1,07% so với ước thực hiện năm 2018.
(9).    Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% so với tỷ lệ cuối năm 2018.
(10).    Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 98,87%.
(11).    Tỷ lệ bao phủ BHYT: 87%.
(12).    Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: 99%.
(13).    Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn: 8,98%
(14).    Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em: 100%.
(15).    Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia: 100%.
* Một số nhiệm vụ, giải pháp:
- Phấn đấu duy trì ổn định, bền vững sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các chương trình hỗ trợ nông  nghiệp, nông dân, nông thôn. Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện hỗ trợ các HTX về phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện tiêu chuẩn VietGap. Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp.
- Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Minh Thắng và Minh Lập về đích trong năm 2019, xã Minh Hưng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ xã Quang Minh và Nha Bích thực hiện các tiêu chí để chuẩn bị về đích năm 2020;  nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn (Minh Hưng, Minh Thành, Minh Long và Thành Tâm).
- Khuyến khích, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ. Phối hợp với các Sở ngành thực hiện hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm chất lượng đến nhân dân. Thực hiện tốt công tác kiểm soát, bình ổn giá trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển để xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa thể thao. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quan tâm thực hiện tốt công tác quyết toán, tất toán dự án hoàn thành.
- Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tuân thủ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ diện tích đất công trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường kết hợp kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường, chú trọng ở các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại chăn nuôi…; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. 
- Tập trung quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2019, đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ thuế, phấn đấu không để tăng số nợ thuế có khả năng thu. Điều hành chi ngân sách linh hoạt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định về quản lý sử dụng ngân sách, nhằm phát hiện kịp thời những sai sót để khắc phục, chấn chỉnh.
- Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư (Khu dân cư và Trung tâm thương mại dịch vụ Suối Đôi – Chơn Thành, dự án BT xây dựng đường N3 – TT.Chơn Thành và các dự án theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020); triển khai lập quy hoạch dự án mở rộng Trung tâm hành chính huyện (30ha); tiếp nhận và quản lý thực hiện dự án Khu dân cư 36 ha ở xã Thành Tâm (sau khi được Tỉnh chuyển giao).
- Khuyến khích, mời gọi đầu tư, xã hội hóa thực hiện các dự án hạ tầng nông thôn (đường giao thông, chợ...), văn hóa thể thao, trường mầm non tư thục,… 
- Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án KCN và dân cư, dịch vụ Becamex – Bình Phước. 
- Triển khai lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện; lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Chơn Thành đạt đô thị loại IV; lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Chơn Thành; lập Chương trình phát triển đô thị theo quy hoạch chung đô thị Chơn Thành… để đáp ứng tiến độ trình, phê duyệt công nhận huyện Chơn Thành là thị xã theo chỉ đạo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan hành chính cấp huyện và xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa điện tử” tại UBND huyện và các xã - thị trấn. Xây dựng hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến xã, thị trấn kết nối với tỉnh qua mạng chuyên dùng. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh theo kế hoạch triển khai của Tỉnh.
b. Về văn hóa - xã hội:
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy. Đầu tư cơ sở vật chất các trường theo lộ trình xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, xóa bỏ phòng học tạm. Thực hiện các đề án sáp nhập trường học ở xã Minh Long, Minh Thành và TT.Chơn Thành trong quý I/2019 và đánh giá hiệu quả để tiếp tục thực hiện ở các đơn vị khác.
- Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thực hiện công tác y tế dự phòng. Tăng cường công tác kiểm tra hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
- Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo; tập trung triển khai công tác dạy nghề, giải quyết việc làm; thực hiện  tốt các chính sách bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục – thể thao trong quần chúng nhân dân. 
- Thực hiện có hiệu quả các chính sách thủ đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; phát triển thanh niên.
c. Về Quốc phòng - An ninh, Nội chính:  
- Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình và có giải pháp giải quyết hiệu quả mọi tình huống, giữ vững an ninh trật tự. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác PCCC, kiềm giảm tai nạn giao thông.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật hành chính, kỷ cương hành chính, cải cách công vụ; thực hiện nghiêm túc đề án sắp xếp bộ máy và kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình và đề án của Huyện ủy. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức theo biên chế được giao. 
- Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; tập trung xử lý vụ việc ngay từ cơ sở; giảm thiểu tối đa số vụ việc giải quyết trể hạn, tồn đọng kéo dài. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, tình hình trong nước và quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo… để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận, chung sức thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.
Tại kỳ họp thứ VI, HĐND huyện khóa XI (diễn ra ngày 20 & 21/12/2018), HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2019 với sự đồng thuận của 100% đại biểu HĐND huyện.
Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019, UBND huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, tình hình trong nước và quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo… để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019./.

Tác giả bài viết: VP.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay241
  • Tháng hiện tại3,724
  • Tổng lượt truy cập2,603,613
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây