BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
hc1

LT21/UBH

LLV TUẦN 21/2022 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

lượt xem: 58 | lượt tải:277

LT21/2022 HU

LLV TUẦN 21/2022 CỦA TT&BTV HUYỆN ỦY

lượt xem: 39 | lượt tải:35

LT20/2022 HU

LLV TUẦN 20/2022 CỦA TT&BTV HUYỆN ỦY

lượt xem: 100 | lượt tải:109

LT20/UBH

LLV TUẦN 20/2022 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

lượt xem: 301 | lượt tải:83

LT19/UBH

LLV TUẦN 19/2022 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

lượt xem: 129 | lượt tải:465

LT19/2022 HU

LLV TUẦN 19/2022 CỦA TT&BTV HUYỆN ỦY

lượt xem: 73 | lượt tải:35

LT18/UBH

LLV TUẦN 18/2022 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

lượt xem: 454 | lượt tải:97

LT18/2022 HU

LLV TUẦN 18/2022 CỦA TT&BTV HUYỆN ỦY

lượt xem: 118 | lượt tải:69

LT17/2022 UBH

LLV TUẦN 17/2022 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

lượt xem: 587 | lượt tải:154

LT16/2022UBH

LLV TUẦN 16/2022 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

lượt xem: 692 | lượt tải:381

BC 56/BC-UBND

BÁO CÁO CỦA UBND HUYỆN CHƠN THÀNH VỀ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND HUYỆN KHÓA XII

lượt xem: 32 | lượt tải:3

734/QĐ-UBND

Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng

lượt xem: 156 | lượt tải:10

688/QĐ-UBND

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương

lượt xem: 735 | lượt tải:44

686/QĐ-UBND

Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành TNMT

lượt xem: 302 | lượt tải:50

690/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung việc tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

lượt xem: 1650 | lượt tải:974

QĐ số 53/2017/QĐ-UBND

Quyết định Quy định tạm thời mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

lượt xem: 1500 | lượt tải:438

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

lượt xem: 2255 | lượt tải:385

80/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

lượt xem: 1693 | lượt tải:514

28/2009/TT-BTTTT

Thông tư 28/2009/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

lượt xem: 1562 | lượt tải:340

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

lượt xem: 1268 | lượt tải:392
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÌNH PHƯỚC
CCHC
THÔNG BÁO: VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X VÀ HĐND HUYỆN KHÓA XII

THÔNG BÁO: VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X VÀ HĐND HUYỆN KHÓA XII

 •   23/05/2022 09:58
 •   53
 •   0
Trên cơ sở trao đổi thống nhất với tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thưởng trực HĐND huyện. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Chơn Thành thông báo Lịch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XII.
CHƠN THÀNH: KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

CHƠN THÀNH: KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

 •   09/05/2022 19:11
 •   139
 •   0
Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC); Ngày 9-5 UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 đi thực hiện kiểm tra tại các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn về kết quả thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.
THÔNG BÁO: VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X VÀ HĐND HUYỆN KHÓA XII

THÔNG BÁO: VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X VÀ HĐND HUYỆN KHÓA XII

 •   23/05/2022 09:58
 •   53
 •   0
Trên cơ sở trao đổi thống nhất với tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thưởng trực HĐND huyện. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Chơn Thành thông báo Lịch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XII.
HUYỆN CHƠN THÀNH: TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” NĂM 2022.

HUYỆN CHƠN THÀNH: TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” NĂM 2022.

 •   17/05/2022 11:51
 •   206
 •   0
Sáng nay 17/5/2022, tại khuôn viên trường mầm non Sơn Ca – xã Minh Thành, UBND huyện Chơn Thành tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Buổi Lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo Đảng Uỷ - HĐND - UBND – UBMTTQVN xã Minh Thành, Ban giám hiệu trường mầm non Sơn Ca.
THÔNG BÁO: VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X VÀ HĐND HUYỆN KHÓA XII

THÔNG BÁO: VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X VÀ HĐND HUYỆN KHÓA XII

 •   23/05/2022 09:58
 •   53
 •   0
Trên cơ sở trao đổi thống nhất với tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thưởng trực HĐND huyện. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Chơn Thành thông báo Lịch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XII.
CHƠN THÀNH: Phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

CHƠN THÀNH: Phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

 •   13/05/2022 22:05
 •   103
 •   0
Ngày 13/5/2022, UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, cho hơn 120 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện.
Quy hoạch phải đi trước một bước

Quy hoạch phải đi trước một bước

 •   22/05/2022 10:36
 •   46
 •   0
BPO - Phát biểu chỉ đạo hội nghị thông qua báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Công tác quy hoạch là vấn đề quan trọng, có tầm nhìn dài hạn, liên quan đến định hướng phát triển lâu dài của tỉnh.
CHƠN THÀNH: Tuyên dương, khen thưởng các điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

CHƠN THÀNH: Tuyên dương, khen thưởng các điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

 •   17/05/2022 19:12
 •   101
 •   0
Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022). Chiều ngày 17/5/2022, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Chơn Thành tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Tuyên dương Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xuất sắc, tiêu biểu năm 2021.
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập69
 • Hôm nay9,961
 • Tháng hiện tại354,630
 • Tổng lượt truy cập5,142,677
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây