STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 252/UBND-NC Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020. Sử dụng 7 phương thức về khai thác, sử dụng thông tin công dân trên Thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. (0 góp ý)

2 685/UBND-KT V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử (0 góp ý)

3 99/NQ-HDND Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (0 góp ý)

4 96/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

5 179/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành,sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ùy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

6 170/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (0 góp ý)

7 49/KH-UBND Tồ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (0 góp ý)

8 136/QĐ-UBND Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

9 193/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 (0 góp ý)

10 477/QĐ-UBND Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (0 góp ý)

11 192/SYT-NV Về việc cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (Cập nhật đến ngày 13/01/2023) (0 góp ý)

12 1089/SGTVT-VP Hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đối với TTHC "Cấp đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp". (0 góp ý)

13 4556/SYT-NV Về việc cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (Cập nhật đến ngày 28/11/2022) (0 góp ý)

14 3406/QĐ-SVHTTDL Quyết định Công bố Danh mục các tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

15 1690/QĐ-UBND Về việc chấp thuận cho bổ sung nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện (0 góp ý)

16 1689/QĐ-UBND Về việc chấp thuận cho bổ sung nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chơn Thành (0 góp ý)

17 1683/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (0 góp ý)

18 19/2022/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030 (0 góp ý)

19 1661/QĐ-UBND ề việc đổi tên các ấp thuộc xã, thị trấn thành các khu phố thuộc phường trên địa bàn thị xã Chơn Thành (0 góp ý)

20 15/2022/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng và các hạng mục khác khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

21 14/2019/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

22 10/2022/NQ-HĐND Ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

23 09/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

24 1831/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

25 1830/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

26 1770/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

27 1769/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

28 1768/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

29 1767/QĐ-UBND Quyết định về việc hủy bỏ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

30 125/BC-UBND 15-7-2022 Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII (0 góp ý)

31 129/KH-UBND Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Chơn Thành giai đoạn 2022 -2025 (0 góp ý)

32 BC 56/BC-UBND BÁO CÁO CỦA UBND HUYỆN CHƠN THÀNH VỀ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND HUYỆN KHÓA XII (0 góp ý)

33 734/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

34 688/QĐ-UBND Công bố Chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

35 686/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước (0 góp ý)

36 TAILIEU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN ONLINETRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BÌNH PHƯỚC (0 góp ý)

37 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ Hội nghị phổ biến pháp luật lĩnh vực Đất đai năm 2022 (0 góp ý)

Tìm kiếm văn bản
Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay4,508
  • Tháng hiện tại764,184
  • Tổng lượt truy cập12,467,994

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 45 | lượt tải:13

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 108 | lượt tải:27

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 109 | lượt tải:127

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 100 | lượt tải:27
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây