CCHC

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21/2018 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN CHƠN THÀNH

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21/2018 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN CHƠN THÀNH

Số kí hiệu LLV 21
Ngày ban hành 18/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/05/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  18  tháng 5  năm 2018


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 21 - Từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 21/5):
SÁNG:
1. Chủ tịchcác PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời dự: Thường trực HĐND huyện, LĐVP).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân họp Thường trực Huyện ủy (thông qua Đề án của Huyện ủy về thực hiện NQ18-19).
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước.
Thành phần mời cùng dự: Công ty Becamex Bình Phước, đơn vị tư vấn, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với BGH Trường THCS Minh Long về công nhận lại trường Chuẩn Quốc gia.
Thành phần cùng dự: TP.Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại trường THCS Minh Long. (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 22/5):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp nghe Ban QLDA ĐTXD huyện báo cáo tiến độ thực hiện các dự án: bồi thường GPMB dự án KDC đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi; dự án BT đường N3 – TT.Chơn Thành, thi công đường ĐT 751,... ; tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2018; xem xét phương án điều chỉnh kế hoạch vốn và dự toán ngân sách để trình HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2018.
Thành phần mời dự: GĐ.Ban QLDA ĐTXD, TP.Tài chính – KH, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam về việc nghe báo cáo thông qua phương án tuyến đường dây 110kV thuộc dự án Lộ  ra 110kV Trạm 220kV Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Thành phần mời dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, CN.Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã: Minh Thành và  Minh Hưng, VP: CV.KTN.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp B - UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự làm việc với Sở VHTT và Du Lịch về việc thống nhất bố trí thực hiện khoanh vùng bảo vệ di tích điểm cuối đường Trường Sơn, tại KP1, TT.Chơn Thành (theo công văn 1130/SVHTT-DL ngày 14/5/2018 của Sở VHTT và Du Lịch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các phòng: Văn hóa – Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, UBND TT.Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp Sở VHTT&DL (Xe 93A-0610)
5. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự Hội thảo khoa học với chủ đề Giải pháp phát triển ngành hàng Điều gắn với quản lý chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”dự Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước".
Thành phần cùng dự: Đại diện UBND và Hội Nông dân xã Minh Lập và Quang Minh.
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu lúc 8g00, tại Hội trường tỉnh Bình Phước (Xe 93A-0570).
6. Ủy quyền Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tình hình tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018.
Thời gian,địa điểm: 7g30, tại trụ sở phòng Lao động – TBXH.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước".
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường tỉnh. (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 23/5):
SÁNG:                                                               
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì gặp gỡ, tuyên truyền vận động đối với các hộ dân khiếu kiện phức tạp, kéo dài: bà Nguyễn Thị Kim Cúc - KP5, TT.Chơn Thành, bà Từ Thị Phe và ông Mai Quang Hùng -ấp Hiếu Cảm, TT.Chơn Thành (Chánh Thanh tra huyện chuẩn bị tài liệu gửi trước cho các thành phần ở huyện và phân công công chức theo dõi, ghi biên bản).
Thành phần mời dự: Thực hiện theo Thông báo số 431/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện, gồm:
+ Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận HU, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện, Chánh Thanh tra, TP.Tài nguyên và Môi trường; TT.Chơn Thành: Chủ tịch UBND, Mặt trận, Hội Phụ nữ); Lãnh đạo BQLDA Ngành NN&PTNT tỉnh;
+ Các hộ dân (giao UBND TT.Chơn Thành mời): bà Nguyễn Thị Kim Cúc (8g00), bà Từ Thị Phe và ông Mai Quang  (9g30).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND TT.Chơn Thành (Xe 93A-0610).
 2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng đoàn) đi thăm chúc mừng nhân dịp Lễ Phật Đản PL2562-2018.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo HU, Ban Dân vận HU, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Đài TT-TH.
Thời gian, địa điểm: 7g30, các thành phần đoàn đi tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 30/4/2018).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì gặp gỡ, tuyên truyền vận động đối với các hộ dân khiếu kiện phức tạp, kéo dài: bà Trần Thị Ngọc Giàu - ấp 1, xã Minh Thành (Chánh Thanh tra huyện chuẩn bị tài liệu gửi trước cho các thành phần ở huyện và phân công công chức theo dõi, ghi biên bản).
Thành phần mời dự: Thực hiện theo Thông báo số 431/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện, gồm:
+ Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận HU, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện, Chánh Thanh tra, TP.Tài nguyên và Môi trường; xã Minh Thành: Lãnh đạo UBND, Mặt trận, Hội Phụ nữ); Lãnh đạo BQLDA Ngành NN&PTNT tỉnh;
+ Hộ dân (giao UBND xã Minh Thành mời).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở UBND xã Minh Thành (Xe 93A-0610).
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp thẩm định báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
THỨ NĂM (NGÀY 24/5):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị Tổng kết BCH thống nhất giữa UBND huyện Chơn Thành với Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé.
Thành phần mời dự:
- CT.UBMTTQVN huyện, CT.Hội Nông dân, CT.Hội LHPN huyện, Huyện đoàn, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, VP: CVP, CV Luyến; Lãnh đạo UBND xã: Minh Lập, Minh Thắng, Nha Bích, Minh Thành.
- Các thành phần khác (do Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (về công tác bàn giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện; Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt - BVTV về các huyện, thị xã quản lý theo Đề án 999 của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-0610)
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Lễ tổng kết, tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh; tuyên dương học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2017-2018 tại trường THPT Chu Văn An.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trường THPT Chu Văn An.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ khai mạc hè, phát động Tháng hành động “Vì trẻ em” và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” cấp tỉnh năm 2018.
Thành phần cùng đi: Bí thư Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 07g30 tại Trường Tiểu học Phú Riềng A, huyện Phú Riềng (Xe 93A-0570).
5. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng BCĐ 24) ủy quyền Lãnh đạo BCHQS huyện dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ (Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 15/5/2018 của BCĐ24 huyện).
Thành phần cùng dự:
- Cấp huyện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Xã, thị trấn: Lãnh đạo UBND, CHT.Ban CHQS, Công chức phụ trách Lao động – Thương binh và xã hội; Trưởng các ấp, khu phố.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Ban CHQS huyện Hớn Quản.
6. Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện gặp gỡ, tuyên truyền vận động đối với các hộ dân khiếu kiện phức tạp, kéo dài: ông Trần Văn Mưu, ấp 8, xã Minh Hưng (Chánh Thanh tra huyện chuẩn bị tài liệu gửi trước cho các thành phần ở huyện và phân công công chức theo dõi, ghi biên bản).
Thành phần mời dự: Thực hiện theo Thông báo số 431/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện, gồm: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận HU, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện, Chánh Thanh tra, TP.Tài nguyên và Môi trường; GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện,  xã Minh Hưng: Lãnh đạo UBND, Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân); Hộ dân (giao UBND xã Minh Hưng mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Minh Hưng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Trung tâm Hành chính công.
Thời gian, địa điểm: 14g00 tại phòng họp A- UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
  2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự  họp UBND tỉnh về công tác bàn giao Trung tâm Y tế, các Trường THPT về các huyện, thị xã quản lý theo Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14g00 tại phòng họp D- UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới huyện Chơn Thành giai đoạn 2011 - 2020", nội dung:  Thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạoKế hoạch thực hiện Đề án năm 2018.
Thành phần mời dự: Theo Quyết định số 829-QĐ/HU ngày 21/11/2017 của Huyện uỷ, gồm: Ông Trần Quốc Phi - Chủ tịch Hội Nông dân, ông Nguyễn Văn Bằng - Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP. Tài chính - Kế hoạch, ông Nguyễn Hữu Cường - TP. Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Hoàng Nhung - TP. Kinh tế - Hạ tầng, bà Bùi Thị Hằng - TP. Lao động TB và XH, ông Trịnh Xuân Khiều - PCT. Hội Nông dân, ông Trần Phú Tặng - UVBTV Hội Nông dân. VP: CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 25/5):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp thẩm định báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền CHT.Ban CHQS huyện dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự (1994-2018) trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7g00, tại Hội trường A –Bộ CHQS tỉnh .
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2018 (Phòng Tư pháp chuẩn bị).
Thành phần mời dự: Theo thư mời số 16/TB-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Họp Ban Chỉ đạo hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày môi trường thế giới (05/6) năm 2018, nội dung thông qua Kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2018.
Thành phần mời dự: Ông Nguyễn Chát - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Lê Khắc Đồng - Trưởng phòng TN&MT, ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng phòng NN&PTNT, bà Đoàn Thị Thu Hồng - TP. Văn hoá - Thông Tin, bà Mạc Thị Thanh Bình - TP. Giáo dục & Đào tạo, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP. Tài chính - Kế hoạch, bà Nguyễn Lâm Hoàng Dung - Trưởng phòng Y tế; Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn, Đội Quản lý đô thị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV. KTN.
  Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
(2) Họp triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần mời dự: Trưởng các phòng ban: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, BCHQS huyện, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính các xã, thị trấn, VP: CVP, CV.KTN.
  Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng đối thoại, vận động các hộ dân có đất thu hồi trong dự án Khu dân cư và TMDV Suối Đôi - khu vực thực hiện dự án Trung tâm TMDV và siêu thị (Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung; Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành gửi thư mời các hộ dân theo danh sách do Ban tiếp công dân cung cấp).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo HU, Ban Dân vận HU; Chánh Thanh tra huyện, GĐ.Ban QLDA huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Hà, Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp thẩm định báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 Bùi Phước Linh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay9,062
  • Tháng hiện tại78,229
  • Tổng lượt truy cập5,839,309
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây