CCHC

Lịch làm việc tuần 20/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20/2018 CỦA TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN CHƠN THÀNH

Số kí hiệu LT20/2018
Ngày ban hành 13/05/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN CHƠN THÀNH
(Tuần lễ 20 - Từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)

THỨ HAI (NGÀY 14/5):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời dự: Thường trực HĐND huyện, LĐVP).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch và PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp D- UBND tỉnh. (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo về  dự án KDC và TMDV Suối Đôi (về chi trả bồi thường, cắm mốc phân lô và chuẩn bị khu tái định cư, ...).;  về xác định giá chuẩn bị đấu giá QSDĐ các phương án đã phê duyệt (phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị).
Thành phần mời dự: GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B  – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp thống nhất thực hiện Kế hoạch đối thoại với các hộ dân khiếu nại kéo dài vượt cấp trên địa bàn huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Hội Nông dân, Lãnh đạo Hội LHPN huyện, Chánh Thanh tra, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Hà.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 15/5):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng dự: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban Tiếp công dân UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Thường trực Huyện ủy dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thông qua Đề án của các huyện thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Huyện ủy Hớn Quản (Xe 93A-000.18).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Thống nhất  giải quyết các vướng mắc GPMB dự án đường Hồ Chí Minh (phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất trên cơ sở báo cáo số 148/BC-PTQĐ ngày 07/5/2018 của Trung tâm PTQĐ tỉnh).
Kính mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo HU.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, TP.Tư pháp, Lãnh đạo Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Triển khai nhiệm vụ thực hiện GPMB các dự án điện nông thôn năm 2018 trên địa bàn huyện do BQLDA ĐTXD các công  trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện (TBA tổ 3, ấp 8, xã Minh Hưng; TBA tổ 4, ấp Mỹ Hưng & TBA Chơn Thành 18B, đường 23 ấp Mỹ Hưng).
Thành phần mời dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng, Điện lực Chơn Thành, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm và Minh Hưng, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 10g00, tại Phòng họp A- UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng đi kiểm tra thực tế việc thực hiện đề án hỗ trợ bò cho hộ nghèo bằng nguồn vốn kết dư trợ cước trợ giá và đề án giảm nghèo (phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Lao động TBXH chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thành phần cùng tham gia: TP. Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo các đơn vị: phòng Lao động - TB&XH, phòng Tài chính – KH, UBND các xã: Quang Minh, Minh Lập, Nha Bích, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: Các thành phần ở huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7g30 để cùng đi (xe 93A-0610); UBND các xã chuẩn bị hướng dẫn khi đến làm việc tại địa bàn.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng đối thoại, vận động các hộ dân có đất thu hồi trong dự án Khu dân cư và TMDV Suối Đôi - khu vực thực hiện dự án Trung tâm TMDV (Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung; Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành gửi thư mời các hộ dân).
Thành phần mời dự:
- Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo HU, Ban Dân vận HU;
- Chánh Thanh tra huyện, GĐ.Ban QLDA huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Hà, Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 16/5):
SÁNG:                                                               
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh).
Thành phần cùng đi: TP.Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 08g00, tại phòng họp A, UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp trực tuyến với UBND tỉnh về việc thống nhất quy trình liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thành phần cùng dự: Thủ trưởng nhân viên thụ lý hồ sơ liên thông các đơn vị: Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện, VP: CVP, CV Luyến, Phong (chuẩn bị kết nối).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện làm việc với Đơn vị tư vấn về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành.
Thành phần mời dự: Phòng Kinh tế - Hạ tầng (lãnh đạo và công chức phụ trách quy hoạch), GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Hiếu Thảo – Bí thư xã Thành Tâm; Bí thư, Chủ tịch và PCT.UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
TỐI:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19g30, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ NĂM (NGÀY 17/5):
SÁNG:
1. PCT.HĐND huyện: Duy Đạt, Phan Văn Mạnh dự Khai mạc tập huấn cho các Ban HĐND huyện và các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp:
(1) Về công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng và đôn đốc thu nộp NSNN (Chi cục Thuế, phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Trưởng Công an huyện, Đội trưởng Đội QLTT số 9, Kho bạc Nhà nước huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Nghe báo cáo thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện (Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo  tình trạng thực tế ở địa phương về tự ý mở đường và nâng cấp đường giao thông, phân lô bán nền,...).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.CNVPĐKĐĐ huyện, UBND các xã, thị trấn (gồm: Chủ tịch UBND, công chức GTXD, Địa chính), VP: CV Hà, Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 7g45, tại Hội trường Tỉnh ủy (đi chung xe Huyện ủy).
4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp Ban Chỉ đạo hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh  thông qua Kế hoạch tổ chức thực hiện  năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt triển khai các nội dung tập huấn cho các Ban HĐND huyện và các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp thống nhất việc xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho bà Bùi Minh Huyền thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Thành phần mời dự:
- Đại diện Lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính (có thư mời riêng);
- TP.Tài nguyên và Môi trường (chuẩn bị nội dung báo cáo và đề xuất), TP.Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện, TP.Tư pháp, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng công chức xã (phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP và công chức phụ trách của phòng Nội vụ, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 18/5):
SÁNG:
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII); sơ kết 02 năm và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 1 (2016 - 2018).
Thành phần tham dự: Theo kế hoạch số 92-KH/HU và Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (NGÀY 20/5):
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự  Bế mạc trao giải Giải bóng đá 5 người chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 10g00, tại  Sân cỏ nhân tạo Bảo Châu (khu phố 8, thị trấn Chơn Thành).

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
 Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập146
  • Hôm nay20,877
  • Tháng hiện tại383,627
  • Tổng lượt truy cập5,679,616
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây