CCHC

Lịch làm việc tuần 22/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 22/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Số kí hiệu LLV 22-2018
Ngày ban hành 27/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/05/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

 LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 22 - Từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018)

THỨ HAI (NGÀY 28/5):
SÁNG:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp:
(1) Hội ý đầu tuần; nghe phòng Nội vụ và phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo thông qua công tác chuẩn bị đưa Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đi vào hoạt động.
Thành phần mời dự: Thường trực HĐND huyện, TP.Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
 (2) Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo thông qua dự kiến phương án xác định giá sàn đấu giá QSDĐ một số thửa đất đã có phương án đấu giá.
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – KH, TP.Tài nguyên và MT, TP.Kinh tế - Hạ tầng, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án Trạm biến áp 110KV KCN Minh Hưng và đường dây đấu nối tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 29/5):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2.Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về hoạt động thông tin đối ngoại.
Thành phần cùng dự: Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Xe 93A-000.18, 93A-0570). Lưu ý: Chủ tịch UBND các xã Minh Long, Minh Hưng, Thành Tâm và TT.Chơn Thành tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7g00, các xã Minh Thành, Nha Bích, Minh Thắng tập trung tại trụ sở xã lúc 7g15; xã Minh Lập và Quang Minh tập trung tại trụ sở xã Minh Lập lúc 7g15 để xe đón).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ khai mạc hè, phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và Diễn đàn trẻ em huyện Chơn Thành năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội thảo "Lịch sử LLVT nhân dân huyện Chơn Thành giai đoạn 1945-2015" lần 2.
Thời gian,địa điểm: 8g00, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
5. Ủy quyền TP.Nội vụ dự tiếp nhận bàn giao hồ sơ công chức, nhân viên Trạm Chăn nuôi – Thú y, Trạm Trồng trọt – BTVT về huyện quản lý.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT.
6. Ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát vị trí lắp đặt Trạm Quan trắc môi trường nước mặt, cố định để theo dõi chất lượng nước mặt ở thượng nguồn Hồ Phước Hòa.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tập trung tại UBND xã Minh Lập
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp giới thiệu với nhà đầu tư về dự án BT xây dựng đường N3 – TT.Chơn Thành.
Kính mời dự: Đ/c Bí Thư Huyện ủy.
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện (đề nghị mời đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh chung về dự án), Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Tư (ấp 5, xã Minh Long).
Thành phần mời dự:  
- Thường trực HĐND tỉnh, VP.HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; các phó Ban chuyên trách HĐND huyện, VP: CV Luyến.
- Xã Minh Long: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã; Chi bộ, Ban ấp, các Đoàn thể ấp 5 (giao UBND xã mời).
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại nhà bà Nguyễn Thị Tư, ấp 5, xã Minh Long (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 30/5):
SÁNG:                                                               
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện, đánh giá kết quả thực hiện 5 tháng (Thường trực BCĐ, Văn phòng điều phối huyện, UBND các xã chuẩn bị báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND huyện;
Thành phần mời dự: 
- Thành viên BCĐ huyện (gồm: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo HU, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vận HU, ông Trần Minh Trọng - TB.Tổ chức HU;  Ông Nguyễn Hữu Cường - TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Lâm Văn Long - Trưởng Công an huyện, ông Bùi Ngọc Phương -CHT.BCH Quân sự huyện, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Nguyễn Hoàng Nhung - TP.Kinh tế - Hạ tầng, ông Lê Khắc Đồng - TP.Tài nguyên - Môi trường, ông Bùi Phước Linh - CVP. HĐND và UBND huyện, bà Mạc Thị Thanh Bình-TP.Giáo dục - Đào tạo, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, bà Nguyễn Lâm Hoàng Dung - TP.Y tế, bà Bùi Thị Hằng -TP. Lao động - TB&XH, bà Đoàn Thị Thu Hồng-TP. Văn hoá - Thông tin, bà Võ Thị Hồng Cúc -TP.Tư pháp, ông Lý Duy Thanh - GĐ.Ban QLDA ĐT XD huyện, ông Trần Hùng Lâm - Trưởng Đài TT-TH, bà Nguyễn Thị Hải Vân -Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Hậu – CT. Hội LHPN huyện, ông Trần Quốc Phi - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Lê Thành Hòa – CT.LĐLĐ huyện, ông Nguyễn Văn Khoản – CT.Hội CCB huyện, ông Nguyễn Văn Hương –CT.Hội NCT huyện, ông Nguyễn Vũ Anh Khoa – GĐ.Điện lực Chơn Thành, ông Nguyễn Phước Thanh – GĐ.Ngân hàng CSXH huyện, bà Đỗ Thị Thúy -CCT.Chi cục Thống kê huyện, ông Đoàn Đình Hoan - Trưởng Trạm Khuyến nông huyện, ông Bùi Đăng Quyên – GĐ.Trung tâm viễn thông huyện, ông Phạm Văn Hồng –GĐ.Bưu điện huyện), VP: CVP, CV: Lành, Tuyền.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị đưa Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đi vào hoạt động (phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Thường trực HĐND huyện.
Thành phần mời dự: TP.Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Nông nghiệp và PTNT;  Tập thể lãnh đạo và nhân viên của các đơn vị: Trạm Khuyến nông, Trạm CN-TY, Trạm Trồng trọt và BVTV, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 31/5):
SÁNG:
1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý, phát triển HTX, trang trại, công tác PCTT, TKCN tại Phòng Nông nghiệp và PTNT (theo Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 16/5/2018 của Thường trực HĐND huyện).
Thành phần tham gia: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 18/5/2018 của HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng Nông nghiệp và PTNT.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2018 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần mời dự:
- Thành viên Đoàn kiểm tra và tổ giúp việc theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện (gồm: Ông Lê Khắc Đồng - TP. Tài nguyên và Môi trường, ông Văn Công Tâm- Phó Trưởng Công an huyện, ông Nguyễn Văn Hưng - Chánh Thanh tra huyện, ông Nguyễn Hoàng Nhung - TP. Kinh tế và Hạ tầng; Bà Nguyễn Thị Bình - PTP. Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Chinh - PTP. Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Văn Đức - CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Trịnh Phước Nguyên  - CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Tấn Bình - CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Văn Sơn - CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường, bà Đoàn Thị Minh Trâm - CV. Thanh tra huyện, ông Hồ Sỹ Vinh - CV. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, ông Nguyễn Văn An - CB. CS ĐTTP kinh tế, ma túy Công an huyện); VP: CVP, CV.Lành.
- UBND các xã, thị trấn: Chủ tịch UBND, công chức địa chính, giao thông xây dựng, môi trường các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư Đại Nam tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành của Công ty TNHH Một Thành viên Tân Khai).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với xã Minh Thành về kết quả thực hiện việc nâng cao tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (UBND xã Minh Thành chuẩn bị báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện và  nêu rõ những khó khăn tồn tại, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm).
Thành phần mời dự:  TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Minh Thành (giao Chủ tịch UBND xã Minh Thành mời Đảng ủy – HĐND – UBMTTQVN và các thành phần liên quan cùng dự làm việc), VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm:  13g30, tại trụ sở UBND xã Minh Thành (Xe 93A-0610).
THỨ SÁU (NGÀY 01/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Lễ công bố quyết định triển khai hoạt động Đồn Công an KCN Minh Hưng (theo thư mời của Công an tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Công an huyện.  
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (nội dung: tư vấn giải quyết đơn kiến nghị của bà Lâm Mỹ Hoa theo Thông báo số 111/TB-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh).
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Minh Lập.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
 
 
 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
 Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập118
  • Hôm nay729
  • Tháng hiện tại384,604
  • Tổng lượt truy cập5,680,593
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây