Lịch làm việc tuần 23/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 23/2018 của Thường trực và BTV Huyện ủy Chơn Thành

Số kí hiệu LT23/2018
Ngày ban hành 02/06/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT và BTV Thị Uỷ
Người ký HUỲNH THANH XUÂN

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 23 (từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018)

-----

 Thứ hai (04/6/2018):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì giao ban khối MTTQ và các đoàn thể huyện.
              Cùng dự: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
              Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn - Nhà Thiếu nhi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (phụ trách khối).
              Nội dung: Các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động tháng 5/2018 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018; đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Bí thư đảng ủy Quân sự huyện) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.
              Cùng dự: Trưởng các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện. (Xe 93A - 0775), (Xe 93A - 0580).
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (05/6/2018):     
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh), Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND thị trấn Chơn Thành. (Xe 93A - 0775).       
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Lập.
              - 07 giờ 30: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Long.
              - 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh) dự Hội nghị tập huấn kỹ năng nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2018.
              Cùng đi: Cộng tác viên dư luận xã hội huyện. (Do Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo).
              Thời gian: Cả ngày.
              Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh. (Xe 93A - 0580).
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thắng.
Chiều:   - 14 giờ 00: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đ/c Nguyễn Văn Trăm (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh) về dự án Becamex Bình Phước.
              Cùng dự: Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện).
              Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Quang Minh.
              - 13 giờ 30: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Thành.
              - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Nha Bích.
              - 14 giờ 00: Đ/c Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện) chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Công an huyện.
              Địa điểm: Hội trường Công an huyện.
Thứ tư (06/6/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách Đảng bộ) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy thị trấn Chơn Thành.
              Cùng dự: Trưởng các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Chơn Thành.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện) đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: UBND xã Minh Hưng. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.   
Thứ năm (07/6/2018):
Sáng:    - 08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 30 - khóa XI).
              Nội dung: Công tác tổ chức cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Tổ trưởng) chủ trì họp Tổ xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
              Nôi dung: Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.
              Thành phần: Thành viên Tổ xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Quyết định số 990-QĐ/TW, ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện), Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện), Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện), Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện), Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện), Bùi Ngọc Phương (UVBTV - CHT Ban CHQS huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Bùi Phước Linh (Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Nguyễn Thị Kim Loan (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy), Huỳnh Thanh Xuân (Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện), Nguyễn Thị An Na (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 10 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Lễ bế giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
              Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Chiều:   - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy) đi công tác tại Ban Tổ chức Thị ủy Dĩ An, tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư. (Xe 93A - 0580).
Thứ sáu (08/6/2018):   
Sáng:    - 07 giờ 25: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị thông tin thời sự lần II/2018.
              Thành phần: Theo Kế hoạch số 95-KH/HU, ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị do Đảng ủy xã Nha Bích tổ chức.
              Cùng dự: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Nha Bích. (Xe 93A - 0580).  
Chiều:   - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, phụ trách Đảng bộ xã) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy xã Minh Lập.
              Cùng dự: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Lập. (Xe 93A - 0580).
              - 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện, phụ trách Đảng bộ xã) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy xã Minh Hưng.
              Cùng dự: Trưởng các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Hưng. (Xe 93A - 0580).        
Thứ bảy (09/6/2018):   
Sáng:    07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 07/2018.
              Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
 (Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Lê Xuân Phần

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT và BTV Thị Uỷ"

Lịch làm việc
Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay15,694
  • Tháng hiện tại15,694
  • Tổng lượt truy cập12,561,207

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 75 | lượt tải:17

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 138 | lượt tải:31

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 131 | lượt tải:134

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 125 | lượt tải:29
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây