CCHC

Lịch làm việc tuần 23/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 23/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT23/2018
Ngày ban hành 03/06/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 23 - Từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 04/6):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Chào cờ đầu tháng 6/2018.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo và CBCC, VC các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại sân cờ trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời dự: Thường trực HĐND huyện, LĐVP).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2008-2018 (Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung).
Kính mời: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
Thành phần mời dự: CT.Hội Chữ thập đỏ; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Lao động - Thương binh và xã hội, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội người mù, Hội Bảo trợ NTT-Trẻ mồ côi, UBND các xã, thị trấn; VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 05/6):
SÁNG:                                                               

 * Tiếp công dân:  Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.

Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt tiếp xúc cử tri tại thị trấn Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND TT.Chơn Thành (Xe 93A-000.18).
2. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tiếp xúc cử tri tại xã Minh Thắng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng (Xe 93A-0570)
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung: (1) Xét chứng thư giá đất cụ thể Khu TĐC và dân cư ấp 4, xã Minh Thành của Dự án Becamex Bình Phước. (2) Xét thông qua giá đất tái định cư dự án Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi.
Thành phần cùng đi: TP.Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và MT (Xe 93A-0610).
4. Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia Đoàn công tác của Sở Công thương khảo sát thực địa vị trí dự kiến xây dựng đường dây 110kV thuộc công trình lộ ra 110KV, trạm 220KV Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tập trung tại trụ sở UBND xã Minh Thành.
CHIỀU:
1. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tiếp xúc cử tri tại xã Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Nha Bích (Xe 93A-0610)
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-000.18)
3. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dự án Becamex Bình Phước.
Thành phần mời cùng dự: Công ty Cổ phần Becamex Bình Phước, đơn vị tư vấn; lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, CVP.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 06/6):
SÁNG:                                                               
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo thông qua kết quả xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân trong dự án Khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi – Chơn Thành.
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, Thành viên Tổ xác minh (giao Thanh tra thông báo), TP.Tư pháp, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Hà.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự  chỉ đạo Hội nghị tập huấn nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện năm 2018 (theo thư mời của Bảo hiểm xã hội huyện).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Nhà thiếu nhi huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6) và phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018.
Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ Theo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện, gồm: Ông Nguyễn Chát - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Lê Khắc Đồng - Trưởng phòng TN&MT, ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng phòng NN&PTNT, bà Đoàn Thị Thu Hồng - TP. Văn hoá - Thông Tin, bà Mạc Thị Thanh Bình - TP. Giáo dục & Đào tạo, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP. Tài chính - Kế hoạch, bà Nguyễn Lâm Hoàng Dung - Trưởng phòng Y tế, ông Trần Quốc Phi - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, ông Dương Văn Nỷ - Đội trưởng Đội Quản lý đô thị huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Khuôn viên trụ sở UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0570). Lưu ý: Các thành phần ở huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7g00 để cùng đi chung xe 93A-0570).
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp triển khai cam kết thực hiện về cải cách hành chính, thực hiện hành chính công, trách nhiệm thực hành công vụ (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần tham dự:  Các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: LĐVP và các CV.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tham dự phiên họp kiểm tra với Tòa án nhân dân tỉnh đối với vụ án hành chính do ông Nguyễn Duy Vệ khởi kiện.
Thành phần cùng đi: PCVP. Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Tòa án nhân dân tỉnh (xe 93A-0610).
THỨ NĂM (NGÀY 07/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng, PCT.TT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 30 - khóa XI).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng, PCT.TT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Tổ xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp UBND tỉnh (thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018).
Thời gian, địa điểm: Cà ngày, bắt đầu lúc 8g00, tại phòng họp A-UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
4. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo; công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường và thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Thành.
Thành phần tham gia: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 18/5/2018 của HĐND huyện; TP.Lao động – TB&XH, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Minh Thành (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp giới thiệu với nhà đầu tư về dự án BT xây dựng đường N3, TT.Chơn Thành.
Kính mời dự: Đ/c Bí Thư Huyện ủy.
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện (đề nghị mời đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh về dự án), Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường công bố và giao Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) cho bà Lê Thị Việt Hoa.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND xã Nha Bích, bà Hoa (giao UBND xã Nha Bích mời).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Trụ sở UBND xã Nha Bích.
THỨ SÁU (NGÀY 08/6):
SÁNG:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện  dự Hội nghị thông tin thời sự lần II/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g20, tại Hội trường UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị Tổng kết phòng, chống thiên tai năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08g00 tại phòng họp G, UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020, 02 năm thực hiện Chì thị 05-CT/TW và khánh thành đưa vào sử dụng hội trường lớn xã Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
CHIỀU:
PCT.TT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo vững; công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường tại thị trấn Chơn Thành.
Thành phần tham gia: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 18/5/2018 của HĐND huyện; TP.Lao động – Thương binh và xã hội, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại trụ sở UBND TT.Chơn Thành (Xe 93A-0570). Ghi chú:  Thời gian có thay đổi so với Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 16/5/2018 của HĐND huyện.
 
* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.

 LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 Bùi Phước Linh

 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại383,878
  • Tổng lượt truy cập5,679,867
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây