CCHC

Lịch làm việc tuần 24/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 24/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Số kí hiệu LT24-2018
Ngày ban hành 10/06/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 24 - Từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 11/6):
SÁNG:
Chủ tịch các PCT.UBND huyện họp:

  1. Hội ý đầu tuần. (Mời cùng dự: Thường trực HĐND huyện).

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.

  1. Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả tham mưu điều chỉnh hệ số giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Chơn Thành.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A – UBND huyện.

  1. Thống nhất triển khai về công tác GPMB dự án BT xây dựng đường N3 – TT.Chơn Thành.

Thành phần tham dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc BQLDA huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, GĐ.CN VPĐKĐĐ huyện, UBND TT.Chơn Thành, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp:

  1. Giám đốc Nhà Thiếu nhi báo cáo công tác triển khai lắp đặt bể bơi di động.

Thành phần tham dự: GĐ.Nhà thiếu nhi, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, VP: CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.

  1. Hội Chữ Thập đỏ huyện báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Thành phần mời dự: CT.Hội Chữ Thập đỏ; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 12/6):
SÁNG:                                                         
*  Tiếp công dân:  PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng dự: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm:  7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân:

  1. Dự họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 47 - khóa XI).

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
(2) Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Becamex IDC về việc tiếp nhận chi bộ Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước về sinh hoạt tại Đảng bộ huyện.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo về hoạt động của Trung tâm Y tế huyện (sau khi thành lập và  t  nhập Trung tâm DSKHHGĐ) và tổ chức hoạt động của Trạm y tế các xã, thị trấn.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, bà Vũ Thị Hương – Nguyên GĐ.Trung tâm DSKHHGĐ, TP.Y tế, TP.Nội vụ, Lãnh đạo UBND và Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn, VP: CVP, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp với Sở Tài chính về điều chỉnh hệ số giá đất năm 2018 (theo thư mời của Sở Tài chính).
Thành phần cùng đi: TP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp Sở Tài chính (Xe 93A-000.18).
4. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tham gia Đoàn Giám sát của Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại UBND xã Thành Tâm (Theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HĐND-KT-XH ngày 14/5/2018 của Ban KTXH).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0570)
5. Ủy quyền TP.Văn hóa và Thông tin dự Lễ Khai mạc Ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ IX năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
6. Ủy quyền Lãnh đạo Ban CHQS huyện dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (ấp 5, Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh).
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì làm việc với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm PTQĐ huyện về kế hoạch hoạt động đến cuối năm 2018 (các đơn vị chuẩn bị báo cáo, nêu rõ những khó khăn vướng mắc, kế hoạch hoạt động, các đề xuất kiến nghị).
Thành phần mời dự: TP.Nội vụ, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tài nguyên và Môi trường, phụ trách Trung tâm DVNN và các cá nhân liên quan (ông Lê Minh Tuấn, ông Doãn Đình Nghị), phụ trách Trung tâm PTQĐ huyện, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ bế mạc Chương trình giao lưu thanh niên quốc tế, giáo dục kỹ năng phần mềm và tư duy thiết kế trong học sinh khối THPT lần thứ II - 2018.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Nhà Thiếu nhi huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 13/6):
SÁNG:                                                         
1. Chủ tịchcác PCT.UBND huyện dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành (Xe Huyện ủy).
3. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tham gia Đoàn Giám sát của Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại UBND xã Minh Hưng (Theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HĐND-KT-XH ngày 14/5/2018 của Ban KTXH).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại trụ sở UBND xã Minh Hưng (Xe 93A-0570).
4. Ủy quyền TP.Tài nguyên và Môi trường dự họp với Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung tham mưu UBND tỉnh tạm dừng phân lô, tách thửa đất đối với các khu vực đã có quy hoạch hoặc chủ trương thực hiện dự án, công trình (theo công văn số 1405/STNMT ngày 08/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với UBND xã Minh Hưng về tình hình KTXH và ANTT trên địa bàn (đề nghị UBND xã Minh Hưng chuẩn bị báo cáo ngắn gọn về tình hình KTXH, tình hình ANTT trên địa bàn).
Thành phần tham dự: Trưởng Công an huyện, Lãnh đạo BCHQS huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Lãnh đạo phòng Tài chính – KH, Chủ tịch và các PCT.UBND xã Minh Hưng (giao UBND xã mời Đảng ủy, HĐND và các thành phần có liên quan cùng dự), VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở UBND xã Minh Hưng (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (xem xét  điều chỉnh hệ số giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Chơn Thành).
Thành phần cùng đi: TP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 14g00 tại phòng họp C-UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ NĂM (NGÀY 14/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thông qua báo cáo tổng kết công tác PCI năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7g30,tại Phòng họp A, UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, Ban KTXH HĐND huyện thực hiện Giám sát tại Phòng Văn hóa và Thông tin (Theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HĐND-KT-XH ngày 14/5/2018 của Ban KTXH).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Trụ sở Phòng Văn hóa và Thông tin.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu gửi trước cho các thành viên).
Thành phần mời dự: Các thành viên Hội đồng xét duyệt theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND huyện; VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết 02 năm và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn I (2016 - 2018) của Đảng ủy xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm. (Xe 93A - 0610).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp nghe báo cáo về: thực trạng và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học trên địa bàn; đề án quy hoạch sắp xếp lại các điểm trường cấp tiểu học trên địa bàn huyện.
Kính mời dự: Thường trực HĐND huyện.
Thành phần tham dự: Trưởng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo (chuẩn bị báo cáo, tài liệu), TP.Tài chính – Kế hoạch (chuẩn bị báo cáo, tài liệu), TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 15/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ước 6 tháng đầu năm, dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm; tiến độ giải ngân và dự kiến điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn năm 2018 (phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, TP.Kinh tế - Hạ tầng, VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:
(1).      Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm y tế huyện.
(2).      Dự Chương trình trao tặng sách yêu thương do Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Becamex IDC Bình Dương tổ chức.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Lãnh đạo UBND các xã: Minh Thành, Thành Tâm, TT.Chơn Thành, VP: PCVP Vũ Thị Minh Thúy, CV. Tuyền.
Lưu ý: Đề nghị UBND các xã Minh Thành, Thành Tâm và TT.Chơn Thành phân công trưởng đoàn đưa các học sinh (theo danh sách đã gửi về BTC) đến nhận quà đúng thời gian quy định.
Thời gian, địa điểm: 10g00, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
 
* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 


 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập134
  • Hôm nay20,917
  • Tháng hiện tại383,667
  • Tổng lượt truy cập5,679,656
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây