CCHC

Lịch làm việc tuần 26/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 26/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Số kí hiệu LT26/2018UB
Ngày ban hành 24/06/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 2
6 - Từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)
***

THỨ HAI (NGÀY 25/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện Hội ý đầu tuần (Mời cùng dự: Thường trực HĐND huyện).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với UBND TT.Chơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH và công tác quản lý nhà nước về xây dựng  trong 6 tháng đầu năm 2018 (UBND TT.Chơn Thành chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, UBND TT.Chơn Thành (giao UBND TT.Chơn Thành mời Bí thư Đảng ủy – HĐND – UBMTTQVN huyện cùng các công chức chuyên môn cùng dự), VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp UBND TT.Chơn Thành.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự bàn giao công tác kế hoạch tài chính của Trung tâm y tế từ Sở Y tế về cho UBND huyện.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Trung tâm Y tế, phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp Sở Y tế (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Bế mạc vòng chung kết Hội thi Tiếng hát người cao tuổi năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 26/6):
SÁNG:                                                                 
1. Tiếp công dân:  Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban TCD huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng:
(1) Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2018 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, hồ sơ).
Thành phần mời dự: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách), TP.Tư pháp, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Thanh tra huyện, VP: LĐVP, CV. Lành.
Thời gian, địa điểm: 07g30, tại Phòng họp A - UBND huyện.
(2) Tham dự phiên tòa xét xử vụ án hành chính sơ thẩm do bà Vũ Thị Lụa khởi kiện (Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thành phần cùng đi: Chánh Thanh tra huyện, ông Nguyễn Văn Chinh - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 09g00, tại Tòa án nhân dân huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, TP.Lao động – TBXH, Ngân hàng CSXH, lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp xem xét giải quyết kiến nghị của một số hộ dân trong dự án Khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Chơn Thành (Thanh tra huyện phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, đề xuất tham mưu).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 27/6):
SÁNG:
­1. Chủ tịch các PCT.UBND huyện họp Thành viên UBND huyện: (1) Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018. (2) Thông qua Báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi NSNN, kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp  trong 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến đều chỉnh 6 tháng cuối năm 2018. (3) Báo cáo Tổng quyết toán NSNN năm 2017.
Thành phần mời dự:
- Kính mời:       + Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
                       + Thường trực HĐND Trưởng (phó) các Ban HĐND huyện;
                       + Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện (Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện);
- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Ban QLDA huyện, Trung tâm Y tế, Đội QLTT số 9, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm PTQĐ huyện, Điện lực Chơn Thành, Ngân hàng CSXH, Viễn thông Chơn Thành, Bưu điện Chơn Thành, VP: LĐVP và các CV.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm:  7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. Uỷ quyền lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia bàn giao đất đã thanh lý cây cao su cho Công ty TNHH MTV Tân Khai (theo thư mời của Ban quản lý các KKT tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng.
CHIỀU:
­PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp xem xét về những khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tại bộ phận Một cửa điện tử huyện (đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chi cục Thuế tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phát sinh từ đầu năm đến 15/6/2018, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Lãnh đạo Chi cục Thuế, VP: CVP, PCVP Vũ Thị Minh Thúy, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 28/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12/2018 (nội dung: Lấy ý kiến bổ sung nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường HĐND tỉnh. (Xe 93A-000.18).
2.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân tiếp tục dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12/2018.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Hội trường HĐND tỉnh.

3. Phân công TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng dự  Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, sau kỳ họp thứ năm.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Hội nghị giao ban xã, thị trấn quý II/2018.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Huyện ủy.
THỨ SÁU (NGÀY 29/6):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 - BCH Trung ương Đảng khoá XII do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự khai mạc Liên hoan văn nghệ thiếu nhi “Hoa Phượng Đỏ” năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Nhà thiếu nhi huyện.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo TT.HĐND huyện và các ban HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Tổ đại biểu HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI (Ghi chú: Thời gian có thay đổi so với nội dung công văn số 31/HĐND ngày 20/6/2018 - chuyển từ 8g00 sang 13g30).
Thời gian, địa điểm: 13g30, (Tổ 1 họp tại phòng họp A – UBND huyện; Tổ 2 họp tại phòng họp BTV Huyện ủy; Tổ 3 họp tại phòng họp B – UBND huyện).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu 03 năm liền (2015-2016-2017).
Thành phần cùng dự : Có thư mời riêng, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện (Ghi chú: Thời gian tổ chức có thay đổi so với  thư mời số 18/TB-BCĐ ngày 22/6/2018).
THỨ BẢY (NGÀY 30/6):
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì Hội nghị tập huấn tổng thể phần mềm “Một cửa điện tử” cho lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.
Thành phần mời dự :
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện, Chi cục Thuế, VP: Chánh, phó Chánh văn phòng, CV.Lành, Luyến, Lịch, Tuyền, Văn thư.
- Chủ tịch UBND và công chức các lĩnh vực thực hiện Một cửa điện tử xã, thị trấn.
Lưu ý: Do số lượng máy của BTC có hạn, do đó đề nghị các cá nhân tham gia tập huấn mang theo máy tính xác tay (nếu có) để công tác tập huấn được diễn ra thuận lợi.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập106
  • Hôm nay20,648
  • Tháng hiện tại383,398
  • Tổng lượt truy cập5,679,387
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây