Lịch làm việc tuần 27/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 27/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Số kí hiệu LT27/2018HU
Ngày ban hành 29/06/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT và BTV Thị Uỷ
Người ký HUỲNH THANH XUÂN

Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*


       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 27 (từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018)
-----

Thứ hai (02/7/2018):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì giao ban khối MTTQ và các đoàn thể huyện.
              Cùng dự: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
              Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn - Nhà Thiếu nhi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (phụ trách khối).
              Nội dung: Các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động tháng 6/2018 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2018; đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 10 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 49 - khóa XI).
              Mời dự:
                  + Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
                  + Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy).
              Nội dung:
                   + Công tác cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
                   + UBKT Huyện ủy báo cáo nội dung đơn tố cáo nặc danh có liên quan đến cán bộ, đảng viên.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư  - Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện) dự họp Tổ số 1 - Đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
              - 14 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện), Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Đại biểu HĐND huyện) dự họp Tổ số 2 - Đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Đại biểu HĐND huyện) dự họp Tổ số 3 - Đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Địa điểm: Phòng họp B - UBND huyện.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy) dự Hội nghị giao ban trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
              Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0580).
Thứ ba (03/7/2018):     
Sáng:    - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01) đi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 đối với Đảng bộ xã Minh Lập.
              Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra số 01 (theo Quyết định số 30-QĐ/BCĐ, ngày 19/4/2018 của Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở), gồm các đồng chí: Trần Minh Trong (HUV - CTV Ban CHQS huyện), Nguyễn Thị Hải Vân (HUV - Bí thư Huyện đoàn), Hoàng Văn Thái (Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy), Nguyễn Hữu Hạnh (Phó trưởng Công an huyện).
              Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Lập. (Xe 93A - 0580).
              - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy) chủ trì giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý II/2018.
              Địa điểm: Phòng họp UBKT Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (04/7/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) chủ trì họp giao ban khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2018.
              Mời dự:
                   + Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện).
                   + Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy).
                   + Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9.
                   + Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC Rừng số 2.
              Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Chi cục Thi hành án huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (phụ trách khối).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng Đoàn giám sát số 02) đi giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Đảng ủy xã Minh Thành.
Cùng đi:
       + Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, phụ trách Đảng bộ xã).
       + Thành viên Đoàn giám sát số 02 (theo Quyết định số 915-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện), Võ Văn Binh (HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Hồng Điệp (Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy).
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Thành.
- 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra số 02) đi kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Đảng ủy xã Thành Tâm.
Cùng đi:
       + Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách Đảng bộ xã).
       + Thành viên Đoàn kiểm tra số 02 (theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện), Nguyễn Lâm Hoàng Dung (Trưởng phòng Y tế huyện), Phan Công Định (Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
Địa điểm: Đảng ủy xã Thành Tâm. (Xe 93A - 0580).
- 09 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Lễ ra mắt cuốn sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
              - 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ công tác) chủ trì họp Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện 6 tháng đầu năm 2018. (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Thành phần: Thành viên Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện (theo Quyết định số 989-QĐ/HU, ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện), Bùi Ngọc Phương (UVBTV - CHT Ban CHQS huyện), Lê Thanh Duyên (HUV - Viện trưởng VKSND huyện), Bùi Thanh Thảo (HUV - Chánh án TAND huyện), Nguyễn Văn Hưng (HUV - Chánh Thanh tra huyện), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Võ Thị Hồng Cúc (Trưởng phòng Tư pháp huyện), Đỗ Văn Quân (Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện), Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9), Hồ Như Hoa (Ủy viên UBKT Huyện ủy), Đỗ Thanh Quang (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - 13 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 32 - khóa XI).
              Nội dung: Công tác cán bộ; Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 15 giờ 00: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát theo Quyết định số 65-QĐ/UBKTTU, ngày 08/5/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ năm (05/7/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện chủ trì họp giao ban khối xã, thị trấn quý II/2018.
          Thành phần:
+ Các đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ các xã, thị trấn.
+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan (có thư mời riêng).
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND - UBMTTQVN các xã, thị trấn.
+ Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự đưa tin).
              Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018.
              Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi huyện.
- 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra số 02) ủy nhiệm Đ/c Phạm Văn Hùng (UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 02) đi kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.
Cùng đi: Thành viên Đoàn kiểm tra số 02 (theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Nguyễn Lâm Hoàng Dung (Trưởng phòng Y tế huyện), Phan Công Định (Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
              Địa điểm: Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.
              - 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) dự Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh tháng 5 - 6/2018.
              Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (06/7/2018):   
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện (mở rộng) lần thứ 2 - khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
              Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
              - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng Đoàn giám sát số 04) đi giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với chi bộ Chi cục Thuế huyện.
Cùng đi: Thành viên Đoàn giám sát số 04 (theo Quyết định số 917-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Đinh Thị Tuyết Sơn (HUV - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện), Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Cao Ngọc Tấn (Ủy viên UBKT Huyện ủy).
              Địa điểm: Chi cục Thuế huyện.
              - 10 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội Cựu chiến binh tỉnh.
              Địa điểm: Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.

              (Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên
Website
của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Lê Xuân Phần

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT và BTV Thị Uỷ"

Lịch làm việc
Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay12,045
  • Tháng hiện tại12,045
  • Tổng lượt truy cập12,557,558

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 75 | lượt tải:17

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 138 | lượt tải:31

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 131 | lượt tải:134

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 125 | lượt tải:29
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây