hien ke
sn bac

Lịch làm việc tuần 28/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 28/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Số kí hiệu LT28/2018HU
Ngày ban hành 06/07/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT và BTV Thị Uỷ
Người ký HUỲNH THANH XUÂN

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 28 (từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018)
-----

 Thứ hai (09/7/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh) dự kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Thời gian: Đến hết ngày 10/7/2018.
              Địa điểm: Hội trường tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy -Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì họp giao ban khối Đảng.
              Thành phần: Trưởng, phó các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (phụ trách khối).
              Nội dung: Các đơn vị báo cáo kết quả công tác tuần 25, 26, 27/2018 và đề xuất, kiến nghị các nội dung có liên quan cần có sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy trong tuần 28, 29/2018.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (10/7/2018):     
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh) tiếp tục dự kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
              Thời gian: Cả ngày.
              Địa điểm: Hội trường tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) trực tiếp công dân định kỳ.
              Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Nhà nước, Ban Tiếp công dân huyện.
              Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.
              - 08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Tọa đàm về công tác hỗ trợ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (11/7/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (Hội nghị BTV Tỉnh ủy).
              Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng Đoàn giám sát số 02) đi giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Đảng ủy thị trấn Chơn Thành.
Mời cùng dự: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách Đảng bộ thị trấn).
Cùng đi: Thành viên Đoàn giám sát số 02 (theo Quyết định số 915-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện), Võ Văn Binh (HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Hồng Điệp (Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy).
              Địa điểm: Đảng ủy thị trấn Chơn Thành.
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy), Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện) dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 22/2018.
              Nội dung: Tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy.
              Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh. (Xe 93A - 0775).
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (12/7/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy tham dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
              Cùng dự: Theo Thông báo số 166/TB-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước, gồm: Thường trực HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
              Thời gian: Đến hết ngày 13/7/2018.
              Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
              - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng Đoàn giám sát số 04) đi giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Đảng ủy xã Quang Minh.
              Mời cùng đi: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ xã).
Cùng đi: Thành viên Đoàn giám sát số 04 (theo Quyết định số 917-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Đinh Thị Tuyết Sơn (HUV - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện), Trần Thị Trang Nhung (HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Cao Ngọc Tấn (Ủy viên UBKT Huyện ủy).
              Địa điểm: Đảng ủy xã Quang Minh. (Xe 93A - 0580).
Thứ sáu (13/7/2018):   
Sáng:    - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
              Cùng dự: Theo Thông báo số 166/TB-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước, gồm: Thường trực HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
              Thời gian: Cả ngày.
              Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
              (Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đã ký
 Lê Xuân Phần

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT và BTV Thị Uỷ"

Lịch làm việc
Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay280
  • Tháng hiện tại115,500
  • Tổng lượt truy cập14,492,562

88/TB-TTPTQĐ

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô (cụm BT-1) Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (Khu phố 6, phường Hưng Long)

lượt xem: 116 | lượt tải:10

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 81 | lượt tải:51

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 577 | lượt tải:138

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 278 | lượt tải:18
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây