CCHC

Lịch làm việc tuần 30/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 30/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT30/2018UBH
Ngày ban hành 22/07/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 30 - Từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 23/7):
SÁNG:
Chủ tịch các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt:
+ 7g30: Hội ý đầu tuần.
+ 9g00: Phòng Nội vụ báo cáo xin ý kiến một số nội dung.
+ 9g30: Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo về đơn giá bồi thường trong dự án Khu dân cư đô thị và DVTM Suối Đôi.
Địa điểm: Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng đoàn 1) đi thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã Minh Long và TT.Chơn Thành nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (Phòng Lao động TBXH phối hợp UBND xã Minh Long, TT.Chơn Thành chuẩn bị).
Thành phần cùng đi:  Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, phòng Lao động  - TBXH, Ban CHQS huyện, Đài TT-TH huyện.
Thời gian: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13g30 để cùng đi (Xe 93A-0570).
THỨ BA (NGÀY 24/7):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 6 HĐND xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành (Xe 93A-0610).
3. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp Hội đồng thi đua khen thưởng: xét khen thưởng ngành giáo dục năm học 2017-2018.
Thành phần mời dự: Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện (giao phòng Nội vụ thông báo); Trưởng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, VP: CVP, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Ban CHQS huyện (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về thống nhất vị trí khoanh vùng bảo vệ di tích điểm cuối đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh.
Thành phần mời dự: TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA huyện, UBND thị trấn Chơn Thành, VP: LĐVP, CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. Giao Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất nội dung cung cấp thông tin cho Đoàn thanh tra 469 của Thành tra Chính phủ (về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Sở Tài nguyên và MT (Xe 93A-0610)
THỨ TƯ (NGÀY 25/7):
SÁNG:                                                               
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp thống nhất kế hoạch năm 2018 và phân công nhiệm vụ Tổ công tác PCI tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Phòng họp A– UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 6 HĐND xã Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Nha Bích (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng:
(1) Dự khai mạc Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật về Đất đai và Môi trường (phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp phòng Tư pháp chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
(2) Dự chứng kiến ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế giữa Chi cục Thuế và Bưu điện huyện.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Chi cục Thuế.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Ban chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
Thành phần mời dự: Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện, gồm: bà Đỗ Thị Thùy Trang - Trưởng ban Tuyên giáo HU, bà Nguyễn Thị Hậu - Chủ tịch Hội LHPN huyện, bà Trịnh Thị Bình – PBT.Huyện đoàn, ông Nguyễn Văn Luyện – PP.Lao động TBXH, Trưởng và các phó phòng Giáo dục và Đào tạo, TP. Văn hóa – Thông tin, TP.Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Đài TT-TH, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ, ông Nguyễn Việt Thành – PCT.TT.Hội Khuyến học huyện, Tổ giúp việc (giao phòng GD-ĐT thông báo), UBND các xã, thị trấn, VP: LĐVP, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
5. Thường trực HĐND huyện phân công:
+ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Vũ Thị Chung dự kỳ họp thứ 5 HĐND xã Minh Hưng.
Thời gian, địa điểm: lúc 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
+ Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện Đỗ Thị Vân dự kỳ họp thứ 5 HĐND xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: lúc 7g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai Đề án hỗ trợ phát triển CNTT tại UBND xã, thị trấn trên địa bàn.
Thành phần mời dự: TP và chuyên viên phụ trách CNTT phòng Văn hóa Thông tin, CVP.Huyện ủy, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A– UBND huyện.
2. Thường trực BCĐ PCTT&TKCN huyện cùng đoàn của UBND tỉnh tham dự Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền Nam và giải pháp kỹ thuật phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (thời gian: đến hết ngày 27/7/2018; tại Khách sạn Fortunneland, số 141 đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Sở Nông nghiệp &PTNT lúc 13g00 để cùng đi chung đoàn (Xe 93A-0610 đưa qua Sở Nông nghiệp &PTNT).
THỨ NĂM (NGÀY 26/7):
SÁNG:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng quý III/2018 (CV Luyến cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Ban CHQS huyện (Xe 93A-000.18).
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2019.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBMTTQVN huyện.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp về công tác đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (phòng Tư pháp chuẩn bị tài liệu; UBND xã Minh Long chuẩn bị phòng làm việc, mời các thành phần có liên quan cùng dự và chuẩn bị hồ sơ, nội dung báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Văn hóa và Thông tin; Đại diện Lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn; Công an huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp UBND xã Minh Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp BCĐ cải cách hành chính chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp G – UBND tỉnh.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp sơ kết đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Chơn Thành giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo.
Thành phần mời dự:
+ Đại diện Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện;
+ Thành viên BCĐ chương trình MTQG về giảm nghèo huyện (theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND huyện), gồm: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội LHPN, huyện, CT.Hội Nông dân, TP.Lao động TBXH, TP.Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Công an huyện, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Văn hóa – Thông tin, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Y tế, GĐ.Ngân hàng CSXH huyện, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, PCT.UBND (phụ trách khối VHXH) các xã, thị trấn; VP: LĐVP + CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh về đánh giá hiện trạng, nhu cầu đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đến năm 2020 (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị báo cáo theo nội dung công văn số 123/VPĐP ngày 18/7/2018 của VPĐP tỉnh).
Thành phần mời dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện, VP: CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp B – UBND huyện.
TỐI:
PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.
Thời gian, địa điểm: 18g30, tại Đài trưởng niệm Liệt sỹ huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 27/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết nhân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2018.
Thời gian, địa điểm: 09g00, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Xe 93A-000.18).
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:
(1) Dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).
Thời gian, địa điểm: 6g00, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (Xe 93A-0610).
(2) Dự Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" tặng thưởng huân chương độc lập đối với gia đình liệt sĩ.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Hội trường tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe Chánh Thanh tra huyện báo cáo việc giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân trong dự án Khu dân cư đô thị và TMDV Suối Đôi.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, UBND TT.Chơn Thành, VP: LĐVP, CV.Hà.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
 

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay20,497
  • Tháng hiện tại383,247
  • Tổng lượt truy cập5,679,236
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây