CCHC

Lịch làm việc tuần 31/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 31/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT31/2018UBH
Ngày ban hành 29/07/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 31 - Từ ngày 30/7/2018 đến 03/8/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 30/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự hội ý đầu tuần (LĐVP cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp về công tác đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (phòng Tư pháp chuẩn bị tài liệu; UBND xã Minh Long chuẩn bị phòng làm việc, mời các thành phần có liên quan cùng dự và chuẩn bị hồ sơ, nội dung báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tư pháp, TP.Văn hóa và Thông tin; Đại diện Lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn; Công an huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp UBND xã Minh Long (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp nghe báo cáo về:
(1) Công tác GPMB dự án đường trục chính KCN Chơn Thành (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Thành Tâm báo cáo, đề xuất giải pháp giải quyết).
(2) Công tác GPMB Trạm biến áp 110KV và đường dây đấu nối tại xã Minh Hưng (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo và đề xuất giải pháp giải quyết những tồn tại).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tư pháp, Trung tâm PTQĐ huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng và Thành Tâm, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
 
2. Thường trực HĐND huyện phân công Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Đỗ Thị Vân dự kỳ họp thứ 6 HĐND xã Quang Minh.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường xã Quang Minh (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 31/7):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường,   Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh: (1) Họp Ban chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính, CNTT, chính quyền điện tử tỉnh; (2) Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XI tại thị trấn Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND TT.Chơn Thành.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Diễn đàn thanh niên huyện Chơn Thành năm 2018 – Chủ đề “Trách nhiệm, vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Thành phần mời dự: Theo Thư mời số 21/TM-BCĐ.CLPTTN ngày 23/7/2018 của BCĐ Chiến lực phát triển thanh niên huyện; CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Quang Minh.
Thành phần cùng đi: TP.Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XI tại xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 01/8):
SÁNG:                                                               
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp BCĐ CTMTQG xây dựng Nông thôn mới, đánh giá kết quả 7 tháng về tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí; kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và đánh giá hoạt động của các HTX  (Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã chuẩn bị báo cáo);
Kính mời dự: Thường trực HĐND huyện;
Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ huyện (gồm: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo HU, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vận HU, ông Trần Minh Trọng - TB.Tổ chức HU;  Ông Nguyễn Hữu Cường - TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Lâm Văn Long - Trưởng Công an huyện, ông Bùi Ngọc Phương -CHT.BCH Quân sự huyện, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Nguyễn Hoàng Nhung - TP.Kinh tế - Hạ tầng, ông Lê Khắc Đồng - TP.Tài nguyên - Môi trường, ông Bùi Phước Linh - CVP. HĐND và UBND huyện, bà Mạc Thị Thanh Bình-TP.Giáo dục - Đào tạo, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, bà Bùi Thị Hằng -TP. Lao động - TB&XH, bà Đoàn Thị Thu Hồng-TP. Văn hoá - Thông tin, bà Võ Thị Hồng Cúc -TP.Tư pháp, ông Lý Duy Thanh - GĐ.Ban QLDA huyện, ông Trần Hùng Lâm - Trưởng Đài TT-TH, bà Nguyễn Thị Hải Vân -Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Hậu – CT. Hội LHPN huyện, ông Trần Quốc Phi - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Lê Thành Hòa – CT.LĐLĐ huyện, ông Nguyễn Văn Khoản – CT.Hội CCB huyện, ông Nguyễn Văn Hương - CT.Hội NCT huyện, ông Nguyễn Vũ Anh Khoa – GĐ.Điện lực Chơn Thành, ông Nguyễn Phước Thanh – GĐ.Ngân hàng CSXH huyện, bà Đỗ Thị Thúy - CCT.Chi cục Thống kê huyện, ông Đoàn Đình Hoan – Phụ trách Trung tâm DVNN huyện, GĐ.Bảo hiểm xã hội huyện, GĐ.Trung tâm viễn thông huyện,  GĐ.Bưu điện huyện), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV: Lịch, Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. Giao Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, nội dung: Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho ông Nguyễn Thành Nhân (xã Nha Bích).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp:
(1) Nghe báo cáo những vướng mắc liên quan đến giá đất bồi thường dự án KDC và dịch vụ thương mại Suối Đôi – Chơn Thành (Đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình, đề xuất giải pháp giải quyết).
Thành phần tham dự: Mời Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, Đơn vị tư vấn (đề nghị  Trung tâm PTQĐ tỉnh mời); Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên - Môi trường, TP. Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
 
(2) Nghe báo cáo về dự án Becamex - Bình Phước: (a) Tiến độ kiểm kê hiện trạng khu vực xã Minh Thành (Đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND xã Minh Thành chuẩn bị báo cáo). (b) Về ban thành thông báo thu hồi đất, tiến độ xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trong dự án KCN và Dân cư Becamex – Bình Phước, (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Thành, Thành Tâm và TT.Chơn Thành chuẩn bị báo cáo, nên rõ kết quả đã làm được, những khó khăn, đề xuất giải pháp giải quyết).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, TP.Tài nguyên Môi trường, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch và công chức địa chính xã Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. Uỷ quyền Trưởng Công an huyện dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Công an huyện Đồng Phú.
THỨ NĂM (NGÀY 02/8):
SÁNG:
Chủ tịch, các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo về tiến độ giải ngân các nguồn vốn (Phòng Tài chính – Kế hoạch, BQLDA, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo kết quả giải ngân đến 31/7/2018, nêu rõ khó khăn vướng mắc và ước thực hiện đến 30/9/2018).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng (Trưởng đoàn giám sát số 01 của Huyện ủy) giám sát việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW của BCHTW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 18/9/2014 của BCH Đảng bộ huyện về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020 và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng ủy xã Minh Thắng.
Thành phần mời dự: Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 914-QĐ/HU ngày 12/02/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Đảng ủy xã Minh Thắng (Xe 93A-0610).
THỨ SÁU (NGÀY 03/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện và các PCT.UBND huyện cùng Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện, Thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018.
Thành phần mời cùng dự (khối Nhà nước): TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế-Hạ tầng, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Nội vụ, CVP.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 6 HĐND xã Minh Thắng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng (Xe 93A-0610)
3. Thường trực HĐND huyện phân công Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Vũ Thị Chung dự kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND thị trấn Chơn Thành.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
 
* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần được mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
 

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay8,890
  • Tháng hiện tại78,057
  • Tổng lượt truy cập5,839,137
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây