hien ke
sn bac

Lịch làm việc tuần 32/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 32/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Số kí hiệu LT32/2018HU
Ngày ban hành 03/08/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT và BTV Thị Uỷ
Người ký Nguyễn Thị Kim Loan

Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 32 (từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)
-----

 Thứ hai (06/8/2018):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Buổi thuyết trình “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (qua cầu truyền hình).
              Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND huyện.
              Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:   13 giờ 30: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị thông tin thời sự lần III/2018.
              Thành phần: Theo Kế hoạch số 104-KH/HU, ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
Thứ ba (07/8/2018):     
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) trực tiếp công dân định kỳ.
              Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện; Đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01) đi kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Đảng ủy xã Minh Hưng.
              Mời cùng dự: Đ/c Lâm Văn Long (UVBTV - Trưởng Công an huyện, phụ trách Đảng bộ xã).
              Cùng đi: Thành viên Đoàn kiểm tra số 01 (theo Quyết định số 918-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Đức Thành (Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Cao Ngọc Tấn (Ủy viên UBKT Huyện ủy), Nguyễn Thị Vui (Kế toán Văn phòng Huyện ủy), Lê Thị Kim Nga (Cán bộ VT-LT Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Thị An Na (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy).
              Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Hưng. (Xe 93A - 0580).
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (08/8/2018):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự buổi kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước đối với Ban Tổ chức Huyện ủy Chơn Thành về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Tổ chức Huyện ủy.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01) đi kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn kiểm tra số 01 (theo Quyết định số 918-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Đức Thành (Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Cao Ngọc Tấn (Ủy viên UBKT Huyện ủy), Nguyễn Thị Vui (Kế toán Văn phòng Huyện ủy), Lê Thị Kim Nga (Cán bộ VT-LT Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Thị An Na (Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy).
              Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (09/8/2018):
Sáng:    08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy), Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng Đoàn giám sát số 03) đi giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với chi bộ Phòng Nội vụ huyện.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn giám sát số 03 (theo Quyết định số 916-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Võ Văn Binh (HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Nguyễn Đức Thành (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Thị Kim Loan (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện.
Thứ sáu (10/8/2018):   
Sáng:    - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
              - 08 giờ 00: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng Đoàn giám sát số 03) đi giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
              Cùng đi: Thành viên Đoàn giám sát số 03 (theo Quyết định số 916-QĐ/HU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Võ Văn Binh (HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Nguyễn Đức Thành (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Nguyễn Thị Kim Loan (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy), Nguyễn Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy), Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện) cùng Đoàn của đồng chí Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy) thăm và làm việc với Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước.
              Địa điểm: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước. (Xe 93A - 0775).
              - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Nguyễn Thị Kim Loan

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT và BTV Thị Uỷ"

Lịch làm việc
Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Hôm nay31,777
  • Tháng hiện tại114,284
  • Tổng lượt truy cập14,491,346

88/TB-TTPTQĐ

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô (cụm BT-1) Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (Khu phố 6, phường Hưng Long)

lượt xem: 111 | lượt tải:10

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 81 | lượt tải:51

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 577 | lượt tải:137

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 276 | lượt tải:18
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây