CCHC

Lịch làm việc tuần 34/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 34/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Số kí hiệu LT34/2018UBH
Ngày ban hành 19/08/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 34 - Từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 20/8):
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị xúc tiến đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Hội trường tỉnh (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (NGÀY 21/8):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,   Chánh Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị biểu dương Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 và phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự buổi họp với UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc trong cung cấp điện tại KCN Becamex Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 22/8):
SÁNG:                                                               
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư công năm 2018, công tác quyết toán vốn đầu tư; rút kinh nghiệm qua kết quả kiểm toán NSNN năm 2017 (phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA huyện, CCT.Chi cục Thuế, GĐ.KBNN huyện, Đội QLĐT huyện, VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2018 và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Chơn Thành lần thứ X năm học 2017-2018.
Thành phần mời dự: Có thư mời riêng, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh về công tác GPMB dự án đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã: Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích, Minh Thành,  VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
(2) Làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn huyện Chơn Thành (Theo công văn số 206/BQLNN ngày 08/8/2018).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã: Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích, Minh Thành, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
4. Ủy quyền CHT.Ban CHQS huyện dự Hội nghị tổng kết diễn tập KVPT có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2018 (BP-18).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (báo cáo về vướng mắc trong xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất dự án Becamex – Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại Phòng họp D-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
THỨ NĂM (NGÀY 23/8):
SÁNG:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện  họp thông qua dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung); nghe báo cáo tình hình hoạt động của 3 đơn vị sau 3 tháng đi vào hoạt động (các đơn vị chuẩn bị báo cáo bằng văn bản ngắn gọn).
Thành phần mời dự: Các thành viên UBND huyện (Thủ trưởng phòng ban chuyên môn thuộc huyện, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện); GĐ.Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, GĐ.Trung tâm Y tế huyện, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, VP: CVP, CV: Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng (Trưởng Đoàn kiểm tra số 03) đi kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Đảng ủy xã Minh Long.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở UBND xã Minh Long (thời gian có thay đổi so với Lịch của TT&BTV Huyện ủy). (Xe 93A-0570).
THỨ SÁU (NGÀY 24/8):
SÁNG:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng:
(1) Làm việc với Công ty Thành Hưng về dự án Chợ đầu mối và TTTM Thành Hưng.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBND  TT.Chơn Thành,  VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Làm việc với Công ty Nam Sài Gòn về công tác GPMB dự án Khu dân cư Minh Thành theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 608/Cty ngày 06/8/2018  (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tham mưu kế hoạch thực hiện).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND  xã Minh Thành,  VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:

(1) Dự khai mạc giải bóng chuyền nữ huyện Chơn Thành năm 2018.

Thời gian, địa điểm: 7g30,tại trường THPT Chơn Thành.
(2) Đi thăm và chúc mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2018 tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và một số cơ sở Phật giáo.
Thành phần cùng đi: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Đài TT-TH huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội LHPN huyện, Huyện đoàn; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn (Giao Phòng Nội vụ thông báo).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 8g00 để cùng đi (Xe 93A-0570).
3. Ủy quyền TP.Lao động – Thương binh và Xã hội dự khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập112
  • Hôm nay1,088
  • Tháng hiện tại384,963
  • Tổng lượt truy cập5,680,952
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây