CCHC

Lịch làm việc tuần 35/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 35/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT35/2018UBH
Ngày ban hành 26/08/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN

(Tuần lễ 35 - Từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 27/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp TT.Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 8/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Nghe báo cáo vướng mắc trong xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất dự án Becamex- Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp:
(1) Nghe phòng Nội vụ báo cáo về biên chế phục vụ năm học mới 2018-2019 (Phòng Nội vụ phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, TP. Nội vụ, VP: CVP, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Nghe báo cáo công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018 -2019.
Thành phần mời dự: TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Nội vụ, TP. Tài chính –Kế hoạch, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp A – UBND huyện
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, giao và sử dụng diện tích đất cao su giao về cho tỉnh nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh).
Thành phần cùng đi: TP.Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 28/8):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  Phó Bí thư TT.HU-CT.HĐND huyện Trần Thanh Sơn.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,   Chánh Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh (Xe 93A-000.18).
3.
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp xem xét về quy định chức năng nhiệm vụ và tình hình hoạt động của Trung tâm DVNN, Trung tâm PTQĐ huyện.

Thành phần mời dự: TP.Nội vụ, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tư pháp, Trung tâm DVNN, Trung tâm PTQĐ huyện, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Chương trình “Thắp sáng ước mơ” (theo Thư mời của BTV Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:
(1) Chủ trì họp thông qua dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, TP. Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp Trung tâm Y tế huyện.
(2) Dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp Trung tâm Y tế huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 29/8):
SÁNG:                                                               
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về  “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường B – Công an tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 (PCVP Huỳnh Thanh Xuân cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn năm 2018.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Công an huyện và Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện, CVP.Huyện ủy, TP.Tư pháp, TP.Nội vụ, CHT.Ban CHQS huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, PCVP Vũ Thị Minh Thúy, CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A-UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt làm việc với Đoàn giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo Ban KTXH HĐND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước.
Thành phần cùng dự: Bí thư Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A-UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về làm đường vào Trung tâm VHTT Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Thành Tâm, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Lành
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 30/8):
SÁNG:
Chủ tịch, các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên họp thứ 33 - khóa XI).
Thành phần cùng dự:
- Ông Nguyễn Hữu Cường - TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Nguyễn Hoàng Nhung - TP.Kinh tế - Hạ tầng, ông Lê Khắc Đồng - TP.Tài nguyên - Môi trường, bà Mạc Thị Thanh Bình-TP.Giáo dục - Đào tạo, ông Vũ Hải Châu - TP.Nội vụ, bà Bùi Thị Hằng -TP. Lao động - TB&XH, bà Đoàn Thị Thu Hồng-TP. Văn hoá - Thông tin, bà Võ Thị Hồng Cúc -TP.Tư pháp, ông Lý Duy Thanh - GĐ.Ban QLDA huyện, bà Nguyễn Thị Hải Vân -Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Hậu – CT. Hội LHPN huyện, ông Trần Quốc Phi - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Lê Thành Hòa – CT.LĐLĐ huyện, ông Nguyễn Văn Khoản – CT.Hội CCB huyện, ông Nguyễn Văn Hương - CT.Hội NCT huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, GĐ.Bảo hiểm xã hội huyện, VP: CVP, PCVP Nguyễn Lâm Hoàng Dung, CV.Lịch.
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã: Quang Minh, Minh Lập, Minh Thắng, Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện.
Thành phần mời dự:
- Thành viên Hội đồng NVQS huyện: Ông Nguyễn Chát-Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Bùi Ngọc Phương-Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, ông Lâm Văn Long-Trưởng Công an huyện, bà Mạc Thị Thanh Bình-Trưởng phòng GD-ĐT, bà Đoàn Thị Thu Hồng-Trưởng phòng VH-TT, ông Nguyễn Tiến Lạc-Trưởng phòng TC-KH, bà Bùi  Thị Hằng-Trưởng phòng LĐTB&XH, bà Võ Thị Hồng Cúc-Trưởng phòng Tư pháp, ông Lê Thành Hòa-Chủ tịch LĐLĐ huyện, ông Trần Quốc Phi-Chủ tịch hội Nông dân huyện, bà Nguyễn Thị Hậu-Chủ tịch hội LHPN huyện, ông Nguyễn Viết Tuyển-Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện, ông Trần Xuân Sỹ-Giám đốc TTYT huyện, bà Nguyễn Thị Hải Vân-Bí thư Huyện đoàn, ông Trần Hùng Lâm-Trưởng đài Truyền Thanh-Truyền hình huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn; VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 31/8):
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tập đoàn Đất Xanh đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8g30 tại phòng họp D, UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập159
  • Hôm nay892
  • Tháng hiện tại384,767
  • Tổng lượt truy cập5,680,756
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây